Social Banking

Social Banking är en växande rörelse över världen och Ekobanken är den svenska representanten för denna sociala, etiska bankrörelse som numera finns i många länder. Ekobanken är medlem i internationella organisationer inom Social Banking:

Global Alliance for Banking on Values (GABV)

Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk av banker som drivs av att bidra med positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet. Den icke vinstdrivande organisationen bildades 2009 och består av banker, bank-kooperativ och kreditföreningar, mikrofinansinstitutioner och samhällsutvecklande banker. Nätverket står bakom ett antal vägledande principer för hållbara banker och har över 40 medlemmar i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika och Europa. Medlemmarna betjänar över 24 miljoner kunder och förvaltar mer än 110 miljarder USD och har tillsammans över 42 000 medarbetare. Hjärtat i nätverket utgörs av ett bankledarnätverk och man vill skapa ett unikt utrymme för ledare inom hållbara banker att samarbeta och få inspiration. Det skapar också lärande- och utvecklingsmöjligheter för medarbetare i dessa banker. Nätverket tar en ledande roll i debatten om hur vi ska bygga en hållbar finansiell framtid genom att leda gemensamma projekt bland medlemmar, experter och partner och argumentera för en förändring av det finansiella systemet. www.gabv.org

Titta gärna även på GABVs video om sociala banking:

Institute for Social Banking

Institute for Social Banking är ett institut som skapats gemensamt av de sociala bankerna för utbildning och fortbildning av medarbetare. Institutet har en sommarkurs varje år och en Mastersutbildning i samarbete med Universitet i Plymouth. www.social-banking.org