Omflyttningar i ledningen för Ekobanken

körsbärsblomma

I samband med bankens årsstämma och fullmäktige- samt styrelsemötena i anslutning så beslutades det en del omflyttningar i ledningen.

  • Kristoffer Lüthi som varit vice vd och kreditchef går över till att bli arbetande styrelseordförande och ny vice vd är Maria Flock Åhlander.
  • Annika Laurén kvarstår som vd men planerar att avgå 2020 och styrelsen vill då att Maria Flock Åhlander tar över som vd.
  • Reidar Erlandsson efterträder Kristoffer Lüthi som kreditchef.
  • Maria Rehnborg som är vd för pensionskassan Prometheus valdes in i bankens styrelse och tidigare styrelseordföranden Ulla Herlitz valdes in i fullmäktige tillsammans med Sofia Edgren.
  • Styrelseledamöterna Cecilia Näsman och Pål Alfvegren avgick på egen begäran.
  • Till ny ordförande i fullmäktige valdes Lena Lago och tidigare fullmäktigeordföranden Rüdiger Neuschütz valdes till medlemsrevisor i banken.

Vi önskar alla lycka till i sina nya roller och uppgifter!