Omställning i praktiken den 19 april

Tid:          Fredagen den 19 april kl 8.30-12
Plats:       Kulturhuset i Ytterjärna
Anmälan: info@ekobanken.se eller telefon 08-551 714 70.

På förmiddagen innan bankens årliga stämma vill vi fokusera på global och lokal omställning. Att ställa om till ett mer hållbart samhälle är i högsta grad en global fråga. Samtidigt behöver omställning ske lokalt och regionalt för att något ska ske i praktiken.

Föreläsare:
Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef.
Johan Öhnell – ordförande i Telge Energi Vind som driver andelsägd vindkraftsproduktion
Ruben Enochsson – Vänga Kvarn som nyligen renoverat sina turbiner och som till stor del är självförsörjande på el.
Reinoud Meier – Summer of Soil som är ett projekt och en konferens som sätter fokus på det tunna men livsviktiga matjordslagret
Kenneth Mårtensson – Solel i Sala Heby som driver andelsägd elproduktion med solen som källa.

Under nästan hela dagen kommer det dessutom att vara en minimässa där besökarna får möjlighet att träffa flera av bankens kunder som arbetar för omställning i praktiken.