Pressmeddelande: Ekobanken får ny, modern IT-plattform och hållbara samarbetsfördelar

Ekobanken har ca 5 000 kunder som alla har valt en värdedriven bank för att de önskar att deras pengar ska förvaltas så att de stödjer ekologisk, social och kulturell utveckling. Kunderna kan nu se fram mot helt nya digitala produkter inom internetbanken och mobilbanken eftersom Ekobanken har ingått samarbete med Skandinavisk Data Centrale, SDC, i Danmark och deras gemensamma nordiska digitala banklösning. Samarbetet innebär stordriftsfördelar och betyder också att SDC stärker sin position med ökad marknadsandel i Sverige medan Ekobanken räknar med att få möjlighet att stötta många fler hållbara kunder i framtiden.

”Vi är mycket glada och nöjda med det nya samarbetet med SDC av flera skäl. Först och främst säkrar det bankens framtid genom att vi kan samarbeta med andra kring IT-utvecklingen och med system som ger oss stöd i att följa allt bankregelverk som har kommit och fortsätter att komma.Det ger oss också större möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster för våra kunder, både i deras hållbarhetsarbete och med digitala banklösningar.Slutligen räknar vi med att SDC-systemet ger oss praktiska och ekonomiska fördelar i det dagliga arbetet, genom att det blir mera effektivt”, säger Ekobankens vd Annika Laurén

”Den sociala och lokala ekonomin i Sverige har länge behövt sin egen bank, som förstår deras behov och som är inriktad på att lösa deras finansieringsfrågor. När nu Ekobanken utvecklar egna betaltjänstlösningar är det ett stort steg i den riktningen, eftersom det gör det möjligt för många fler att använda sig av Ekobanken”, säger Ekobankens styrelseordförande Ulla Herlitz.

”Det gläder oss att ingå ett partnerskap med Ekobanken. Vi har redan tidigare ett bra samarbete med den norska motsvarigheten till Ekobanken, Cultura Sparebank” säger SDC:s vd Jesper Scharff. ”Det är en komplex uppgift för en bank att byta IT-leverantör. Vi konverterar i snitt in 1 – 2 banker i kvartalet, och med vår nyligen genomförda inkonvertering av Skandiabanken och Sandnes Sparebank på SDC:s plattform har vi visat att det är möjligt att genomföra detta så att alla upplever en effektiv process. Vi har ett bra inflöde av kommande nordiska projekt och produktlanseringar, så jag är säker att vi går ännu bättre tider till mötes och det gläder mig naturligtvis att Ekobankens kunder nu också får nytta av detta” avslutar Jesper Scharff.

Fakta om SDC

SDC är ett företag som ägs av sina 123 medlemmar som alla är banker. Under de senaste ett och ett halvt åren har SDC ingått avtal med flera banker i Norden. Man erbjuder den enda egentliga nordiska lösningen inom leveranser av finansiell IT-service med en unik systemplattform som kan hantera valuta, olika språk och lagstiftningsmässiga krav i flera länder på SDC:s kunders vägnar.Samarbetet med Ekobanken och därmed SDC:s förstärkta position på den svenska marknaden är en del av en tillväxtstrategi som SDC har fokuserat på de senaste två åren och som nu på allvar börjar ge utdelning.

Fakta om Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som ägs av omkring 2 000 av sina kunder. Sedan 1998 har Ekobanken arbetat med ett transparent bankkoncept, där utlåningen sker till verksamheter som ger ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och där hållbarhet står främst i alla delar av bankens verksamhet. Hittills har Ekobanken haft ett banksystem i egen regi och haft hjälp av Nordea för betaltjänsterna. Nu byter man till ett system som drivs gemensamt och professionellt för ett stort antal nordiska banker, vilket ger nya möjligheter till digital infrastruktur och produkter till bankens kunder. Samtidigt får banken eget clearingnummer och ansluter sig till Bankgirot.Enligt planerna ska Ekobanken byta till SDC under maj – september 2016.

För mer information, kontakta

Marknadschef, vvd Kristoffer Lüthi, Ekobanken

070-551 77 50, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Kommunikationsdirektør Sille Stener SDC +45 5119 8978
e-mail:sist@sdc.dk