Pressmeddelande: Från ord till handling omkring co2 i finansindustrin

Allt fler banker skriver på FN:s Principles for Responsible Banking. Men för att kunna agera och veta hur mycket de bidrar till den globala uppvärmningen behövs verktyg för att mäta koldioxidutsläppen på ett objektivt och enhetligt sätt i utlånings- och investeringsportföljerna.

Under parollen ”Om du inte kan mäta det… så kan du inte hantera det” har ledande värdedrivna banker ställt sig bakom ”Climate Change Committment”. I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar. Verktyget för detta är PCAF (Partnerskap för Carbon Accounting Finans) och används redan sedan några år av ett antal banker i Holland och nu är målet att få finansinstitutioner över hela världen att agera för att uppnå Parisavtalet.

För att diskutera detta och andra gemensamma frågor kring värdedriven finans träffas bankernas europeiska del av det internationella nätverket Global Alliance for Banking on Values (GABV) 30 september – 1 oktober Denna gång i Stockholm för första gången.

Nätverkets enda svenska medlem, Ekobanken, står värd för ledarna för de europeiska bankerna och mötet äger rum på Rosendals trädgård. Bankerna i GABV har alla det gemensamt att de är transparenta med hur kapitalet i banken används och nu kommer de och förhoppningsvis många andra banker att kunna lägga till en transparens kring koldioxidutsläppen också.

Medverkande banker är bl a Ekobanken, Triodos, GLS, Banca Etica, Alternative Bank Schweiz, Merkur, Cultura bank, Ecology Building Society, MagNet Bank, Charity Bank, Opportunity Bank.

Kontakt:

Kristoffer Lüthi, styrelseordförande Ekobanken, 070-551 77 50
Maria Flock Åhlander, Ekonomi- och hållbarhetschef, vice vd Ekobanken, 070-551 78 56