Pressmeddelande: Intresset för transparent banksparande växer

För 15:e året i rad redovisar Ekobanken tillväxt för sitt hållbarhetsinriktade och transparenta bankkoncept. Under 2013 ökade bankens balansomslutning med 14 procent och även internationellt finns en liknande utveckling hos motsvarande banker.

– Allt fler inser att eget sparkapital på bankkonton inte är neutralt, utan alltid innebär en fullmakt för företag och andra som lånar pengarna att agera på det ena eller andra sättet. Detta kan man själv påverka och det får effekt i vår omvärld ungefär på samma sätt som när man väljer ekologiska produkter eller fair trade, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Under 2013 växte Ekobankens balansomslutning till 625 miljoner kronor, resultatet var positivt och värdet på andelarna i banken steg med 3,7 procent. Under året etablerades ett nytt kontor i Stockholm och bankens internettjänster förbättrades ytterligare.

Ekobanken ger lån till företag, verksamheter eller projekt som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man utlåningen öppet. Sedan starten 1998 har banken fortfarande inte haft en enda kreditförlust. Ekobanken står också för en allmänt låg riskexponering genom att man bara lånar ut de pengar som faktiskt finns insatta i banken.

Ekobanken är en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen vars affärsmodeller går ut på att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt. En jämförande studie gjord av Global Alliance for Banking on Values förra året visade att sådana banker över en 10-årsperiod var mer ekonomiskt hållbara och även stod sig väl vad gäller lönsamhet och avkastning, jämfört med några av de största affärsbankerna.

 

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se