Sparande för barn

När du sparar för ett barn blir det extra viktigt att de pengar som placeras i banken bidrar till ett samhälle som är mer ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart i framtiden. Barn under 18 år får dessutom högre ränta på Ekobankens sparkonto från första kronan.

En av våra uppgifter är att låna ut pengar till verksamheter för barn och ungdomar. Ekobanken strävar efter att stimulera till en ökad medvetenhet om hur pengar verkar i samhället. Vi ger regelbunden information om de verksamheter som fått lån i banken och bankens verksamhet i övrigt.