Problem med signerade uppdrag

Pga av ett driftsfel på Internetbanken kan vissa betalningar till plusgirot/bankgirot blivit avvisade. Vi arbetar med felet och hoppas på en snar lösning. Vänligen kontrollera att dina signerade uppdrag blivit genomförda. Kontakta oss om du har några frågor kring detta.