Så framtiden!

Så framtiden! är en manifestation för fria val av livsmedel gentemot GMO-tekniken i lantbruket. Genom att bjuda in människor som får vara med om att så en del av en åker görs en positiv aktion mot GMO.

En biodynamisk eller ekologisk lantbrukare bjuder in allmänheten att vara med i sådden på en del av gårdens mark.

Under trevliga former får gästerna lära sig hur det går till när man sår och alla får en keps fylld med sädeskorn. Alla sår tillsammans och avslutar med att skriva sina namn på en stor fälttavla som sätts ut bredvid sådden.

Så framtiden! kommer att arrangeras för första gången i Sverige på Skäve gård den 7 maj kl 10.00. Ekobanken är medarrangör. Mer information kommer på webbplatsen

www.saframtiden.se