Stabil tillväxt och rimlig värdeökning på andelskapitalet även 2017

Ekobanken växer stabilt år från år – inlåningen ökade 2017 med ca 15 %, utlåningen med närmare 20 %, medlemsinsatserna med drygt 3 miljoner kronor och resultatet ökade värdet av medlemsinsatserna med 2 % så att en tillkommande andel nu har kursen 1 255/1 000. Målsättningen att insatserna ska öka mer i värde än vad man får i avkastning på ett bundet konto har återigen kunnat uppfyllas. Allt fler kunder som vill ha ”äkta vara” i förvaltningen av sina spar- eller transaktionsmedel ansluter sig till Ekobanken.

Bankens ekologiska, sociala och kulturella nytta kan mätas i hur stor del av tillgängliga medel som kan lånas ut. I slutet av 2017 var 96 % av inlåningen utlånad; något som vi betraktar som hög nytta. Privata bolån har ökat under 2017 och visar en att en växande andel privatpersoner gör medvetna val även till vad de betalar sin bolåneränta. Som tidigare år kunde alla kunder uppfylla sina åtaganden och Ekobanken behövde inte ta några kreditförluster.

Liksom de två senaste åren blev Ekobanken även 2017 Sverige-etta i Fair Finance Guides kartläggning av bankernas riktlinjer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som de finansierar eller investerar i samt hur transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete.

2018 är det 20 år sedan Ekobanken startade. Det vill vi fira på flera olika sätt under året och vi ser också framför oss att jubiléet kan innebära nya möjligheter att nå och betjäna allt fler nya kunder. Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna den 20 april och ett seminarium planeras till förmiddagen samma dag. Välkomna!