Ekobankens stämma och seminarium 2019

icon

 

Den 12 april är det dags för Ekobankens ordinarie stämma i Kulturhuset i Ytterjärna. Innan stämman bjuder vi in till ett öppet seminarium med temat ”Hållbar livsstil”. I år arrangerar vi också en minimässa innan och under seminariet med samma tema. Välkomna!

Seminarium och minimässa om hållbar livsstil

Vi bjuder på en förmiddag full med inspiration kring hållbar livsstil med fokus på att bygga, bo och äta hållbart. Transportera sig hållbart. Hållbar energi. Och förstås ett hållbart kapital. Under förmiddagen lär vi oss också mer om inre hållbarheten och vad det betyder. Kom och lyssna på flera av våra kunder och hör hur de arbetar för ett hållbart liv. Du behöver inte anmäla dig till seminariet men antalet platser är begränsat.

Innan och under seminariet pågår också en minimässa i Kulturhusets foajé på temat Hållbar livsstil.

När: 12 april kl. 9-12 (minimässan pågår mellan kl. 9-13)
Var: Kulturhuset i Ytterjärna
Ekobankens stämma äger rum på eftermiddagen samma dag.
Med reservation för ändringar.

Ekobankens årsstämma

Årets stämma hålls i Kulturhuset i Ytterjärna fredagen den 12 april kl. 13 – ca 15. Under stämman kommer bokslutet att fastställas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera det. Årsmötesärenden kommer enligt stadgarna att behandlas, inklusive styrelsens ansvarsfrihet, val av ledamöter till fullmäktige och revisorer samt ersättningar till dessa.

Material:

Fullständig dagordning 2019
Valberedningens rapport 2019
Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 

Anmälan privatperson

Anmäl dig till stämman senast 7 april till anmalan@ekobanken.se
Du kan också posta anmälan till Ekobanken, Frisvar, 153 20 Järna, eller ringa 08-551 714 70. Du kan också anmäla dig genom säkert meddelande i internetbanken. Följande uppgifter ska framgå av anmälan:
– Namn och personnummer samt om du önskar delta i lunchen

Fullmakt

Om du vill lämna fullmakt för annan, behövs ovanstående uppgifter för den personen och dessutom din underskrift och personnummer. Du kan posta fullmakten eller scanna in och e-posta den eller bifoga den till ett säkert meddelande i internetbanken.

Anmälan företag

Anmälan per post skickas till Ekobanken, Frisvar, 15320 Järna. Ni kan också scanna in en underskriven anmälan och e-posta till anmalan@ekobanken.se alternativt bifoga den i ett säkert meddelande i internetbanken. Följande uppgifter ska framgå av anmälan:

– Namn och personnummer för den som representerar er verksamhet på stämman.
– Om er representant önskar delta i lunchen
– Datum och underskrift av firmatecknare

Tidsplan för hela dagen (ungefärliga tider):

8:30-9:00 Kaffe finns att köpa för den som vill i Kulturhusets restaurang
9:00 -10:30 Några av våra kunder ger sin synvinkel på hållbarhet
ca 10:30-11:00 Paus och mingel. Minimässan pågår i entrén.
11:00-12:00 Inre hållbarhet och sammanfattning av förmiddagen
12:00-13:00 Minimässan pågår i entrén och lunch erbjuds till dem som har anmält sig till stämman
13:00-15:00 (ca) Ekobankens årsstämma

Med reservation för ändringar.

Beskrivning till Kulturhuset i Ytterjärna