Succé för Ekobankens minimässa och stämma

Ekobankens stämma den 10 april samlade ett rekordantal deltagare. Över 100 personer träffades i Kulturhuset i Ytterjärna för att prata med varandra, besöka utställarna i minimässan och lyssna till spännande presentationer.

Behrang Miri, även kallad ”Falafelmannen” inspirerade åhörarna genom sitt sätt att belysa vårt alltmer mångkulturella samhälle. Behrang är musiker, skådespelare och debattör och kommer inom kort ut med ytterligare en skiva. Han avslutade sitt framförande genom att till publikens förtjusning rappa ett par nummer.

Jeppe Dyberg Larsen från Bonkeli design gav en initierad introduktion till designstrategin Cradle To Cradle, ”Vagga till vagga”. Den går ut på att fördjupa kretsloppstänkande och föra in det i design av produkter.

Alexandra Stiernstedt från Nyfiken Grön berättade om ekosystemtjänster, som är sådana tjänster som naturen hjälper oss med. Det kan till exempel vara den tjänst som bina ger oss genom sin pollinering eller de naturliga skadedjursbekämpare som naturen ställer upp med.

Jostein Hertwig är projektledare för BERAS-implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) som på tre år ska komma ett steg vidare med det mycket långsiktiga arbetet med att rädda Östersjön.

Ingrid Westerfors som är Ekobankens medarbetare i Västsverige avslutade det inledande seminariet. Hon berättade om bankens arbete med att rekrytera nya kunder och underhålla befintliga i regionen.

Efter minglet i minimässan i Kulturhusets foajé vidtog den formella Föreningsstämman. Den leddes traditionsenligt av Gösta Fischer. Årsredovisningen för 2010 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till nya ledamöter i bankens förtroendekrets valdes Ethel Forsberg, Eva Nordström och Jostein Hertwig.

Morten Gunge avtackades högtidligen efter att ha arbetat i bankens styrelse sedan den startades. Som gåva fick han ett konstverk av Arne Klingborg.

Årsstämma deltagare Årsstämma samtal
Rekordmånga deltagare på stämman. Spännande samtal.
Årsstämma Behrang Årsstämma Alexandra
Behrang Miri gjorde en inspirerande inledning. Alexandra Stiernstedt berättade om ekosystemtjänster.
Årsstämma Jeppe Årsstämma Ingrid
Jeppe Dyberg Larsen drog grunderna i konceptet Cradle to Cradle. Ingrid Westerfors presenterade Ekobanken Väst.
Årsstämma Jostein
Jostein Hertwig är projektledare för Östersjöprojektet BERAS.