VD Annika Laurén på listan över Sveriges miljömäktigaste

Tidningen Miljöaktuellt har utsett 2013 års 100 miljömäktigaste personer och som nr etta på listan kom återigen Johan Rockström som är chef för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Annika Laurén kom på plats nr 70. Bland andra ”miljömäktiga” med anknytning till Ekobanken kan nämnas:

18 Lars Nellmer, VD för KRAV

31 Johan Ununger, VD för Saltå Kvarn

73 Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network Sweden

84 Simon Werbart Flato, projektledare på Sustainergies

94 Fredrik Moberg, verksamhetschef på Albaeco, Stockholms Universitet

Miljöaktuellts läsare har nominerat över 300 personer och listan har sedan tagits fram av en jury utifrån kriterierna:

Åstadkommen miljönytta under 2012 i relation till personens reella makt och inflytande

Engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
Trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor