Pressmeddelande: Ekobanken kräver förändringar för en hållbar finansiell framtid

Ekobanken presenterar i dag idéer för nödvändiga förutsättningar att skapa hållbar finans

Byggstenar för att möta Parisavtalet och FN:s Globala målen

Att omskapa finansområdet
I dag publicerades rapporten “New Pathways – Building Blocks for a Sustainable Finance Future for Europe” (Nya vägar – byggstenar för en hållbar finansiell framtid för Europa) – en gemensam ansträngning av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values, Finance Watch and Mission 2020. Avsikten med rapporten är att tjäna som input till expertgruppen the High Level Expert Group on Sustainable Finance, som nu är rådgivare till Europiska kommissionen för EU-strategin för hållbar finans. Läs svensk kortversion av vitboken här
Rapporten utvecklar ett antal förslag som riktar sig till ett omskapande av finansområdet och ett upprätthållande av den rätta balansen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga behov. Förslagen är följande:

  • Inkludera EU-medborgare i agendan för ett hållbart finansväsen genom att skapa nya regler för europeiska hållbara fonder som är tillgängliga för alla.
  • För fram transparens som ett mål som verkligen bjuder in och gör det möjligt för intressenter att förstå finansvärlden och stöd ett fokus på vad som är allra viktigast.
  • Justera regelverken som används för att tillförsäkra finansiell stabilitet – så att vi räknar med ett mer holistiskt synsätt på ekonomi, samhälle och miljö som är det som den finansiella stabiliteten vilar på.
  • Utveckla ett diversifierat finansiellt ekosystem för att få den hållbara ekonomin att växa, så att målen i Parisavtalet och FN:s Globala mål kan uppnås. Ett sådant ekosystem består av finansiella institutioner med olika affärsmodeller, investeringshorisonter och riskaptiter; det regleras av ett konsekvent ramverk och det inkluderar varje medborgare och företag.
  • Hållbarhet är kärnan i möjligheterna till värdeskapande i framtiden. Ett hållbart ledarskap behöver stödjas och utbildning och kompetensutveckling i hållbarhet behövs på alla nivåer inom den finansiella sektorn.

About the GABV
The Global Alliance for Banking on Values (GABV) is an independent, growing network of banks using finance to deliver sustainable economic, social and environmental development. Founded in 2009, members include 43 financial institutions and seven strategic partners operating in countries across Asia, Africa, Australia, Latin America, North America and Europe. Collectively the GABV serves more than 41 million customers, holds up to $127 billion of combined assets under management, and is powered by a network of more than 48,000 co-workers. Learn more at www.gabv.org

About Mission 2020
Mission 2020 is a global initiative launched in April 2017 by Christiana Figueres, former Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change and architect of the 2015 Paris Agreement. Mission 2020 aims to bring together political, business and civil society leaders to accelerate efforts to “bend the curve on greenhouse gas emissions by 2020”. The initiative has set out six milestones to achieve by 2020 in order to meet the Sustainable Development Goals by 2030 and net zero emissions by 2050, in energy, infrastructure, transport, land use, industry and finance. Learn more at www.mission2020.global

About Finance Watch
Set up in 2011, Finance Watch is an independent non-profit association with a mission of making finance serve society. It acts as a public interest counterweight to the powerful financial lobby. Its mission is to strengthen the voice of society in the reform of financial regulation by conducting advocacy and presenting public interest arguments to lawmakers and citizens. Finance Watch has 46 member organizations and 30 individual expert members from 14 different countries in Europe. Learn more at www.finance-watch.org

Om Ekobanken medlemsbank
Ekobanken är den svenska representanten för den rörelse som samlas inom GABV, Global Alliance for Banking on Values, Sustainable Banking eller Social Banking som den också kallas. Ekobanken startade 1998 och har växt som en folkrörelse från en liten bas till att i dag ha omkring 5 000 kunder och över 2 100 ägare. Bankens ger lån till verksamheter som levererar ett ekologiskt, socialt eller kulturellt mervärde eller är av stor betydelse för en bygd. Utlåningen till verksamheter och företag publiceras på hemsidan så att de som har sina pengar i banken kan veta vad deras pengar används till. www.ekobanken.se

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Ekobanken under Almedalsveckan i Visby

Årets Almedalsvecka i Visby är den 28 juni – 5 juli med ett stort program. Ekobanken, tillsammans med våra samarbetspartner kommer att ha två fullspäckade seminariedagar den 1-2 juli i sal D20 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

Onsdagen den 1 juli

8:00-8:50

Morötter, piskor eller knuffar – hur främjar vi bäst hållbara beteenden i vardagen?

Flera svenska kommuner har konkreta mål om att påverka sina medborgare till att konsumera och agera mer hållbart. Men vad vet vi om vad som faktiskt fungerar och vad krävs för att kommunerna ska kunna genomföra insatser som får betydande och långsiktiga effekter?

Medarrangörer: Camino och Malmö Stad

Medverkande: Caroline Peterson, Redaktör och författare, Camino. Christine Olofsson, biträdande avdelningschef på avdelningen för konsumtion och livsstil, Miljöförvaltningen i Malmö.

 

09:00-09:50

Vi vet vad vi bör äta, ändå äter vi allt sämre. Hur vänder vi trenden?

Forskningen är enig om vilken kost som är bäst för hälsa och miljö. Men olika intressen, konflikter och medias jakt på nya rön försvårar konsumenternas val och vi äter istället allt sämre. Vad anser experterna bör göras för att förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan och vad gör politikerna?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Johanna Stål, Chefredaktör, Camino. Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten. David Stenholtz, Läkare för framtiden. Fler medverkande tillkommer.

 

10:00-10:50

Vad ska vi göra när robotarna och datorerna tar över våra arbetsuppgifter?

Nästan vartannat jobb riskerar att automatiseras i Sverige inom två decennier, det vill säga att robotar och digital teknik ersätter mänskligt arbete. Vad bör göras politiskt för att möta den här utvecklingen? Har politiken använt rätt medel hittills och vad krävs framöver?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Ingemar Tigerberg, Redaktör, Camino. Stefan Fölster, VD, Reforminstitutet. Anna Breman, Senior makroanalytiker, Swedbank. Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

 

11:00-11:50

Sharing Economy kan ge fler tillgång till mer, men vad händer med jobben?

”The Sharing Economy” leder till effektivare resursutnyttjande och ger fler tillgång till materiellt välstånd. Samtidigt behövs allt färre människor för att producera dessa varor och tjänster, och traditionella branscher konkurreras ut. Ska politiken motverka eller välkomna delandets ekonomi?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Ingemar Tigerberg, Redaktör, Camino. Anna Felländer, Chefsekonom, Swedbank. Robin Szekely, VD, Taskrunner.

 

13:00-14:15

Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan?

Detaljstyrningen inom skola och förskola samt orimliga krav på dokumentation enligt givna mallar hotar den pedagogiska mångfalden. Hur kan vi förändra spelreglerna så att den pedagogiska kreativiteten och mångfalden kan säkras?

Medarrangörer: Trialog Tankesmedja

Medverkande: Idéburna skolors Riksförbund. Waldorffederationen. Montessoriförbundet. Freinetföreningen samt politiker.

 

14:30-15:45

Hur skapar vi ett klimatsmart jordbruk?

Vår livsmedelsförsörjning måste bli klimatneutral. Är lösningen ett ekologiskt kretsloppsjordbruk? Om vad som behöver göras för att trygga en klimatneutral livsmedelsförsörjning med forskare, näringsföreträdare och politiker utifrån en forskningsbaserad presentation.

Medarrangörer: Trialog Tankesmedja

Medverkande: Artur Granstedt, Docent och forskningsledare, BERAS (Baltic Ecological Recycling and Society). Fler deltagare tillkommer.

 

16:00-16:50

Ecocidelagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden

Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle kunna innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas? Är detta förslag möjligt att genomföra?

Medarrangörer: Omställningsnätverket, End Ecocide Sweden, Cemus, REALS, Permakultur i Sverige

Medverkande: Annika Laurèn, VD, Ekobanken. Jonas Roupé, Marknadschef, RagnSells. Pella Thiel, End Ecocide Sweden. Fler medverkande tillkommer.

 

Torsdagen den 2 juli

8:00-8:50

När “Planetary Boundaries” inte räcker som berättelse

Globala nätverk av lokala initiativ för omställning växer fram över hela världen. Människor agerar lokalt och på eget initiativ för en hållbar framtid. Vad har de gemensamt? Utgör de ett hopp i en tid av utbredd hopplöshet? Och vad betyder lokalsamhällets engagemang för framtida hållbara lösningar?

Medarrangörer: Omställningsnätverket, REALS/ Permakultur i Sverige

Medverkande: Pella Thiel, Omställningsnätverket. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Peter Hagerrot, Omställningsnätverket. Emilia Rekestad, Ekobyarnas Riksorganisation REALS. Fler medverkande tillkommer.

 

9.00-9.50

Solel – vad krävs för att alla elkunder ska vara med?

Sverige kan få 10 % av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att det ska bli verklighet krävs att alla elkunder är med. Varför tvekar större fastighetsägare med massor av fina tak? Vad krävs för att villaägarna i stor skala ska använda sina tak? Hur ska lägenhetskunder vara med?

Medarrangör: Solkompaniet

Medverkande: Johan Öhnell, Styrelseledamot/Styrelseordförande, Ekobanken/Solkompaniet. Tomas Kåberger, Professor i Industriell energipolicy, Chalmers.

 

10.00-10.50

Elbilslandet Gotland – Elbilar i praktiken

56 % av alla som hyrde elbil sommaren 2014 tyckte att totalupplevelsen var bättre än för en traditionell bil. Den egenskapen man uppskattade mest var att elbilen är kul och pigg att köra. Vad tyckte man mer? Vad är för- och nackdelen med elbilar idag? Hur ser framtiden ut för elbilen?

Medarrangör: Solkompaniet

Medverkande: Jon Malmsten, Ansvarig, Elbilslandet. Lars Hedström, VD, Solkompaniet.

 

11.00-11.50

Vem vill finansiera en samhällsentreprenör? Varför social banking och impact investing behövs

Kvinnor och immigranter som är entreprenörer har fortfarande små chanser att få sina affärsidéer finansierade. Lägg därtill en affärsmodell som ska skapa social eller miljömässig avkastning och än färre passerar nålsögat. Vilka konkreta lösningar finns?

Medarrangör: Impact Invest Scandinavia

Medverkande: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia. Kristoffer Lüthi, vVD, Ekobanken. Moa Gürbüzer, Entreprenör, MRG WINES AB.

 

13.00-13.50

Mikrofonden – ny finansiell infrastruktur

Tillväxtföretagen har statliga ALMI, men var finns kapital för företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling? Hur kan ett idéburet kapital och offentliga medel samarbeta för kunskap, kompetens och kapital där andra finansiärer inte förstår?

Medarrangör: Mikrofonden Sverige
Medverkande: Kristina Herngren, Ordförande/VD, Mikrofonden Sverige/Coompanion Sverige. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige. Annika Laurén, VD, Ekobanken Medlemsbank. Petra Modée, Styrelseledamot, JAK Medlemsbank. Anna Haraldsen Jensen, styrelseledamot, Hela Sverige ska Leva.

 

14.00-14.50

Hur kan offentliga och privata aktörer samverka kring finansiering av Social ekonomi/Civilsamhälle?

Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till kapital. Hur kan privata och offentliga aktörer samverka för att underlätta tillgång till kapital?

Medarrangörer: Coompanion, Mikrofonden Väst, Business Region Göteborg

Medverkande: Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg. Eva Carlsson, Tillväxtverket. Kristina Herngren, Coompanion. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Petra Modée, Styrelseledamot, JAK Medlemsbank. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige.

 

15.00-15.50

Klöver över – vad gör vi med dem?

Om hur vi inom det existerande finansiella systemet kan skapa social och ekologisk hållbarhet genom våra val av förvaltare av våra pengar. Både Svenska och internationella exempel kommer att belysas.

Medarrangör: Oikocredit

Medverkande: Cecilia Näsman, Oikocredit. Kristoffer Lühti, vVD, Ekobanken. Fler medverkande tillkommer.

 

16.00-16.50

Hur möter generella skolor konkurrensen från ämnesinriktade grundskolor?

Hur tidigt vill vi att våra barn ska välja yrkesinriktning? Hur kan vi förbereda dem för flera lappkast i yrkeslivet? Är Waldorfskolans generella inriktning en grund att stå på? Kring dessa frågor kommer ledare, lärare, föräldrar och elever från en friskola att diskutera.

Medarrangör: Martinskolan

Medverkande: Leif Tjärnstig, Fil lic forskare och lärare, Waldorflärarhögskolan. Fredrik Arvas, Entreprenör och f d waldorfelev. Adam, Elev klass 7, Martinskolan. Jonathan, Elev klass 8, Martinskolan. Isabell Flygare, Lärare, Mariaskolan.

Almedalens program 2015

26 okt 16-19 Seminarium: Från spekulationsekonomi till realekonomi

Välkomna till Ekobankens seminarium söndag 26 oktober 16 – 19

Plats: Konferensrummet, Ytterjärna Kulturhus 2014-10-26

 

16.00 Välkomsthälsning. Annika Laurén, VD Ekobanken

16.15 Jakob Mikkelsen, JAK Danmark, berättar om förslag till en penningpolitisk reform som utvecklats inom JAK Danmark.

16.50 Bensträckare

17.00 Pär Granstedt, Trialog Tankesmedja, tar upp olika förslag att främja hållbarhet inom det marknadsekonomiska systemet.

17.30 Paus

18.00 Gemensam diskussion ledd av Annika Laurén

19.00 Avslutning, Eva Stenius JAK Järna.

 

Seminariet anordnas i samverkan mellan Trialog Tankesmedja. Ekobanken och JAK

Är du i Almedalen i år? Kom på våra seminarier där vi tar upp viktiga frågor för en hållbar utveckling

Torsdagen den 3 juli och fredagen den 4 juli arrangerar Ekobanken, Camino, Trialog Tankesmedja och flera andra en rad seminarier kring hållbarhetsfrågor på Campus Gotland, Cramérgatan 3. Viktiga frågor som bl.a. vad är hållbar ekonomi, spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet, så lyfts hållbarhetsfrågorna i politiken och hållbart kapital kommer att diskuteras.

Torsdag den 3 juli i sal F20 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Björkanderska, Skeppsbron 24

8:00-9:30

Starta företag tillsammans – för mer hållbart samhälle

Allt fler driver företag ihop och det gäller även extraknäckande studenter och pensionärer. Hur lyckas man starta så det blir hållbart både

ekologiskt och ekonomiskt?

Medverkande/ arrangörer: Coompanion och Ekobanken

Läs mer här

 

10:00-12:00

Vad är hållbar ekonomi?

Vilka utmaningar finns i Sverige och globalt för en hållbar ekonomi? Vi tar upp några  exempel på praktiska lösningar för att underlätta finansiering av hållbar utveckling.

Medverkandearrangörer: Kristina Persson, grundare och ordförande, Global Utmaning. Pär Granstedt, ordförande, Trialog Tankesmedja. Annika Laurén, vd, Ekobanken.

Läs mer här

 

13:00-13:45

Generation kooperation – unga tillsammansföretagare med värderingar

70% av Sveriges unga vill starta företag tillsammans med andra. CSR (”företagens sociala ansvar och miljöansvar”) blir allt viktigare för företagen och värderingar

blir allt viktigare för individerna som driver dem. #Generationkooperation är den nya värderingsdrivna företagargenerationen.

Medverkande/ arrangörer: Coompanion och Ekobanken

Läs mer här

 

14:00-15:30

Hur kan vi skapa bättre spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet?

Livskvalitetsvärden inom förskola, skola, vård och omsorg. Kommersialiseringen inom förskola, skola, vård och omsorg och en allt hårdare statlig styrning av verksamheternas utformning lamslår kreativiteten och gör att livskvalitetsvärden och kulturella och sociala aktiviteter kommer i kläm.

Medverkande/ arrangörer: Idéburna Skolors Riksförbund. Famna, Värna, Vidarkliniken, Ekobanken, Trialog Tankesmedja, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Riksföreningen Waldorfskolornas samråd, Waldorfskolefederationen, Waldorflärarhögskolan

Läs mer här

 

15:45-16:30

Varför borde miljömärkt få lägre ränta?

Att bygga med hållbara material och låg energiförbrukning ligger i tiden. Klimatet och vår hälsa kallar på omställning på fler områden, mat, energi, material. Ekobanken och Svanen och Miljöbyggnad samarbetar om lägre ränta på bolån och vi påstår att det lönar sig att sänka räntan på dessa byggnader.

Medverkande/ arrangörer: Johan Öhnell, Senior advisor, Ekobanken. Cecilia Ehrenborg, vVD, Svanen. Anna Forsberg, Nordisk Miljöchef bostadsutvecklingsenhet, Skanska. Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council.

Läs mer här

Fredag den 4 juli i sal B23 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

08:00-09:15

Hur arbetar vi med hållbart kapital till lokal utveckling och sociala entreprenörer?

Hur kan företag med inriktning på människa och miljö förverkliga sina affärsidéer? Ett koncept för rådgivning och finansiering diskuteras – är det vad som behövs för en hållbar framtid? Mikrofonden är en av dessa nya möjligheter.

Medverkande/arrangörer: Annika Laurén, vd, Ekobanken. Sammy Almedal, vd, JAK. Ulla Herlitz, vd, Mikrofonden Sverige. Kristina Herngren, vd, Coompanion Sverige. Staffan Bond, verksamhetsansvarig, Hela Sverige Ska Leva. Alexander Ingster Hofgren, moderator, Coompanion/JAK.

Läs mer här

 

Tre seminarier i arrangemang av Camino och Ekobanken

09:30-10:15

Tar robotarna våra jobb, igen?

Debatten om robotarna som tar våra jobb är inte ny. Men när robotarna blir allt mer automana blir listan på vad de kan göra väldigt lång. Är utvecklingen ett hot eller en möjlighet för samhället?

Medverkande : Johan Ehrenberg, vd debattör, ETC. Ingemar Tigerberg m fl moderator redaktör, Camino.

Läs mer här

 

 

10:30-11:15

De ”goda” lobbyisterna: Så lyfts hållbarhetsfrågorna i politiken

Hur får vi gehör för viktiga frågor om miljö och sociala frågor i valdebatten och det politiska arbetet i stort? Tre lobbyister berättar om hur de driver sina frågor inför

valet – hur når de ut i bruset?

Medverkande : Mattias Goldmann, vd, Fores, Magdalena Streiffert, generalsekreterare, Fairtrade, Malin Roux Johansson, ordförande, Real Stars,

Johanna Stål, moderator chefredaktör, Camino.

Läs mer här

 

11:30-12:15

Så kan beteendevetenskapen hjälpa oss att rädda miljön

Allt fler vänder sig till beteendevetenskapen för att hitta nya metoder att påverka människors livsstil i en mer hållbar riktning. Representanter från näringslivet, ideella sektorn och akademin diskuterar hur vi kan implementera och samarbeta kring grön nudging”.

Medverkande : Kaj Török, Head of Strategy, Futerra, Caroline Peterson, grundare och marknadsansvarig, moderator, Camino. Åsa Sandberg, grundare, A Win Win World.

Läs mer här

 

 

13:30-15:00

Hållbarhet – helhetssyn behövs! Men hur gör vi?

Vi diskuterar om hur vi ska få till den hållbarhet som alla pratar om! Fokus ligger ofta på en enstaka aspekt av hållbarhet men hur får vi i praktiken till ett helhetsgrepp om ekologisk, social och framför allt kulturell hållbarhet? Och vad har finansiering med

detta att göra?

Samtalsledare: Kristoffer Lüthi, vVD, Maria Flock Åhlander, ekonomiansvarig, Annika Laurén, vd, Ekobanken.

Läs mer här

Ekobankens stämma och seminarium

Ekobankens stämma och seminarium

Ekobankens ordinarie stämma hålls den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna. I samband med årsstämman arrangerar banken i samarbete med tankesmedjorna Trialog och Global utmaning ett seminarium kring hur tankar och idéer kring den globala omställningen kan se ut när de blir verklighet inom olika områden. Läs mer om seminariet nedan.

Hållbar ekonomi

Ett seminarium tillsammans med Tankesmedjorna Global Utmaning och Trialog.

Tid: Fredagen den 4 april kl 8.30 -12
Plats: Kulturhuset i Ytterjärna
Anmälaninfo@ekobanken.se eller telefon 08-551 714 70. Datumet för att anmäla sig till Ekobankens stämma är passerat.
Bakgrund:
Det finns en utbredd medvetenhet om att mänskligheten står inför existentiella utmaningar som utgår från att det å ena sidan pågår en överkonsumtion som hotar att föröda livsförutsättningarna på jorden samtidigt som å andra sidan en stor del av världens befolkning står utan ett rimligt livsuppehälle. Och klyftorna vidgas.  OECD konstaterar i en framtidsbedömning publicerad våren 2013: ”Fortsatt nedbrytning och förödande av naturmiljökapitalet förväntas till 2050, vilket riskerar att leda till oåterkalleliga förändringar som kan hota två århundradens förbättrade levnadsstandard”.  Naturförstöring och växande ekonomiska och sociala klyftor leder i sin tur till en ökande social oro och till våldsamma konflikter som ytterligare förvärrar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ohållbar utveckling. Ändå tillämpas i hela världen en ekonomisk doktrin som går ut på att blåsa under medel- och överklassen konsumtion när ekonomin behöver stimuleras, och skära ner i resurserna för de fattiga när ekonomin behöver stramas åt. Ett ekonomiskt paradigmskifte behövs för att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi.  En viktig del av en nödvändig omställning är att förbättra finansieringsmöjligheterna för hållbara investeringar, samtidigt som resurserna kanaliseras bort från investeringar som bidrar till ohållbart slöseri. På det här seminariet vill vi diskutera vilka utmaningar som finns i Sverige och globalt och ta upp några exempel på praktiska lösningar för att underlätta finansiering av hållbara investeringar.

Föreläsare:

  • Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef.
  • Ulf Dahlsten – senior rådgivare Global Utmaning, Research Associate vid London School of Economics och Senior Advisor vid Global Climate Forum i Berlin. Han har bland annat varit statssekreterare, chef för Posten och director I EU-kommissionen för forskning och utveckling av nya teknikområden m.m.
  • Annika Laurén – VD för Ekobanken

Tidsplan för hela dagen

8.30 Registrering, kaffe och mingel
9.00 Finansiella utmaningar för hållbar utveckling. Kristina Person.
På väg mot ett hållbart finansiellt system? Ulf Dahlsten.
Utvecklingsarbete i Sverige kring finansiering för hållbarhet. Annika Laurén
10.15 PAUS (minimässa)
10.45 Gemensam diskussion med panel och publik. Moderator Pär Granstedt, Trialog
12.00 Lunch och minimässa
13.00 Stämma
15.30 (ca) Bankfullmäktige (Förtroendekretsen) har möte

 

Beskrivning till Kulturhuset i Ytterjärna hittar du här  http://www.kulturhuset.nu/hitta_hit/

Pressmeddelande: Intresset för transparent banksparande växer

För 15:e året i rad redovisar Ekobanken tillväxt för sitt hållbarhetsinriktade och transparenta bankkoncept. Under 2013 ökade bankens balansomslutning med 14 procent och även internationellt finns en liknande utveckling hos motsvarande banker.

– Allt fler inser att eget sparkapital på bankkonton inte är neutralt, utan alltid innebär en fullmakt för företag och andra som lånar pengarna att agera på det ena eller andra sättet. Detta kan man själv påverka och det får effekt i vår omvärld ungefär på samma sätt som när man väljer ekologiska produkter eller fair trade, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Under 2013 växte Ekobankens balansomslutning till 625 miljoner kronor, resultatet var positivt och värdet på andelarna i banken steg med 3,7 procent. Under året etablerades ett nytt kontor i Stockholm och bankens internettjänster förbättrades ytterligare.

Ekobanken ger lån till företag, verksamheter eller projekt som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man utlåningen öppet. Sedan starten 1998 har banken fortfarande inte haft en enda kreditförlust. Ekobanken står också för en allmänt låg riskexponering genom att man bara lånar ut de pengar som faktiskt finns insatta i banken.

Ekobanken är en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen vars affärsmodeller går ut på att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt. En jämförande studie gjord av Global Alliance for Banking on Values förra året visade att sådana banker över en 10-årsperiod var mer ekonomiskt hållbara och även stod sig väl vad gäller lönsamhet och avkastning, jämfört med några av de största affärsbankerna.

 

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Ekobanken först med hållbarhetsrabatt på bolånet

För Ekobanken är Svanens tuffa krav på hus en garant för att de lånar ut pengarna till hållbara bostäder.

– Äntligen används de finansiella krafterna till att styra mot ett mer miljöanpassat boende. Med det här initiativet kan den medvetne bostadsköparen sova bättre om nätterna: låga boräntor och lån hos en bank med en stark hållbarhetsprofil och som arbetar för transparens om hur deras kapital placeras, säger Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige.

Ett hus ska stå i över hundra år. De som bygger husen är dock oftast inte de som ska förvalta fastigheten. Då är det extra viktigt att med en kontrollerad byggprocess, så att till exempel inte fukt byggs in och att så hälsosamma material som möjligt används. För att få märka huset med Svanen krävs en omfattande dokumentation av material och process. Kontrollbesök görs på plats och alla handlingar granskas av en tredje part. Svanemärkta hus har ett gott inomhusklimat och är energieffektiva, vilket ger mindre koldioxidutsläpp.

– Vi menar att det ska löna sig att välja hållbart och med låga energi- och räntekostnader för bostaden tror vi att fler kommer att göra medvetna val . Det är brådskande att vi ställer om byggandet till att bli mer hållbart om vi ska nå såväl nationella som internationella miljö- och klimatmål, säger Annika Laurén, vd Ekobanken Sverige.

Ekobanken har sedan tidigare varit med som finansiär vid hållbart bostadsbyggande i specifika projekt, men nu vänder sig banken för första gången direkt till konsumenter.

För mer information kontakta
Ragnar Unge, vd, miljömärkning Sverige, telefon +46 8-55 55 24 04, ragnar.unge@svanen.se
Annika Laurén, vd Ekobanken Sverige, telefon +46 70-517 14 80, annika.lauren@ekobanken.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

 

Debatt: Etiskt sparande kan bli en stor positiv kraft i samhället

I en debattartikel i Göteborgs Postens nätupplaga den 26 oktober 2013  tar Ekobankens VD Annika Laurén upp hur bankkontosparande har en stor potential att bli en sund kraft i samhället. Men för att det ska kunna bli verklighet behövs mer kunskaper och insikter hos spararna om att sparpengar på vanliga bankkonton påverkar och att det egna valet som konsument eller sparare påverkar produktionsmetoder, livsförhållanden och miljö både lokalt och globalt.

Läs hela debattartikeln här

Ekobanken medverkar på Bank Summit den 3-4 december

På årets stora Bank Summit den 3-4 december kommer Ekobankens VD Annika Laurén att tala om affärsstrategi och kundinsiktsdriven affärsutveckling. Andra talare är bland andra finasminister Anders Borg och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson.

Läs mer om konferensen här

Debatt: Det behövs en ny bankkultur

Flera tidningar har publicerat en debattartikel skriven av Ekobankens VD Annika Laurén. Rubriken är att det behövs en ny bankkultur. Artikeln tar bland annat upp att det behövs alternativ till storbankerna och att både bankkunder och politiker bör agera så att vi får en större mångfald av alternativ och gradvis en ny bankkultur.

Länk till Folkbladet