VD Annika Laurén på listan över Sveriges miljömäktigaste

Tidningen Miljöaktuellt har utsett 2013 års 100 miljömäktigaste personer och som nr etta på listan kom återigen Johan Rockström som är chef för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Annika Laurén kom på plats nr 70. Bland andra ”miljömäktiga” med anknytning till Ekobanken kan nämnas:

18 Lars Nellmer, VD för KRAV

31 Johan Ununger, VD för Saltå Kvarn

73 Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network Sweden

84 Simon Werbart Flato, projektledare på Sustainergies

94 Fredrik Moberg, verksamhetschef på Albaeco, Stockholms Universitet

Miljöaktuellts läsare har nominerat över 300 personer och listan har sedan tagits fram av en jury utifrån kriterierna:

Åstadkommen miljönytta under 2012 i relation till personens reella makt och inflytande

Engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
Trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor

Pressmeddelande 29 januari 2013: Fortsatt ökat intresse för hållbart bankkoncept

Ekobanken fortsatte under 2012 att växa för 14:e året i rad. Inlåningen ökade under året med 13 procent och bankens balansomslutning är nu över en halv miljard kronor. Det allmänna intresset för en ny, hållbar bankkultur tycks öka. En tydlig utveckling hos Ekobanken är att det nu främst är privatpersoner som står för den ökade inlåningen genom att öppna nya konton.

– Bankerna får idag massiv kritik, men vi står för en annorlunda och mer hållbar bankkultur både när det gäller riskexponering och vad spararnas pengar används till.Allt fler tycker att detta är viktigt. Den här typen av social banking växer både i Sverige och internationellt, säger VD Annika Laurén.

Ekobankens balansomslutning var vid årsskiftet 547 miljoner kronor, resultatet var positivt och kursen på medlemsandelarna skrevs upp med drygt 4 procent.

Ekobanken har ända sedan starten 1998 inte haft en enda kreditförlust. Pengarna lånas bara ut till verksamheter som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man denna utlåning öppet. Bankens riskexponering är också minimerad genom att man inte lånar från andra banker eller placerar i olika finansiella instrument etc. Man använder bara de pengar som de egna kunderna faktiskt har satt in i banken. Inriktningen är att ge en rimlig ekonomisk avkastning på insatta pengar och att samtidigt bidra till en god samhällsutveckling.

För mer information och kommentarer:

Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt an­svar el­ler etik och pris­ta­ga­ren ska ha åstad­kom­mit go­da re­sul­tat.

Sista dag för nomineringar är den 31 januari.

Ekobanken är medlem i SVN och bankens VD Annika Laurén är medlem i juryn till Giraffpriset.

Läs mer om hur du kan nominera här

Hållbar ekonomi i ett hållbart samhälle. Paneldebatt 24/10

Göran Rosenberg är moderator och deltagare i debatten är Annika Laurén (VD Ekobanken), Agnes Nobel (docent och författare), Thomas Franzén  (regeringens Finanskommité och konstnär) samt Anders Wijkman (Rådgivare SEI och Tällberg Foundation).

Kl 18:00, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

Hög tid att anmäla sig till sommarseminarier!

Den 27 juni är temat Kunskapsteori.

Den 28 juni är temat Tregrening och utmaningar i dag.
Plats: På Skäve gård i Järna

Föreläsare:
Den 27 juni: Pär Granstedt, Pehr Sällström, Torsten Lundberg, Håkan Lejon, Dick Tibbling, Agnes Nobel, Artur Granstedt, Per Hallström
Den 28 juni: Mats-Ola Ohlsson, Rüdiger Neuschütz, Pär Granstedt, Annika Laurén.

Kontakta banken för mer information och fullständigt program.

Anmälan senast den 20 juni till kontakt@antroposofi.nu