Ekobankens program i Almedalen 2017

skutaAlmedalsveckan i Visby pågår den 2-9 juli 2017. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder Ekobanken ett digert program den 5-6 juli. Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och visa på goda exempel.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 22

Onsdag den 5 juli

8:00 – 8:50

Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen?

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del i utvecklingen? Arrangör: Ekobanken Läs mer

9:00 – 9:50

Solelskatten försvinner – boomar solel nu?

Den 1 juli 2017 försvinner solelskatten, vilket öppnar upp för solel på skolor, sjukhus, kontor och bostäder. Innebär det en boom för solel eller är det fler saker som behövs? Arrangörer: Solelkommissionen, Ekobanken Läs mer

10:00 – 10:50

Hur blir fem engagerade människor 20 000 på en vecka?

I valrörelsens start är engagemang en kärnfråga. Individer, företag och civilsamhälle samarbetar redan, ändå rapporteras det om sviktande valdeltagande och lågt samhällsengagemang. Globala I can’t keep quiet visade att det både finns engagemang och kanaler. Vad vill du uppmärksamma så att det hörs? Arrangörer: Camino, Ekobanken Läs mer

11:00 – 11:50

Vad innebär trenden “proteinskiftet” och hur skapar vi en mer hållbar matkultur?

Vi är mitt i ett stort skifte där vi behöver gå över mot att äta mer klimatsmart protein, mer växtbaserat och med större lokal variation. Insekter, maneter, ogräs, havssallad mögelmat är framtidens meny. Men hur går vi vidare och är restaurangbranschen med på spåret? Arrangörer: Camino, Ekobanken Läs mer

12:00 – 12:50

Vad gör dina pengar när du sover?

Privat kapital investeras i globala fonder/aktier och sparas i banker som spekulerar. Då jobbar pengarna utanför vår kontroll. Finns det en problematik med hur vi investerar kapital idag? Hur kan vi investera och spara för en hållbar lokal utveckling? Arrangörer: Ekobanken, Coompanion Sverige, Hela Sverige ska Leva!, JAK Medlemsbank, Mikrofonden Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet Läs mer

13:00 – 13:50

Solelparker – funkar det i Sverige?

Solelparker är vanliga utomlands men är sällsynta i Sverige. Våren 2016 byggdes Sveriges största solelpark. Placering, storlek och teknikval visar att de fungerar även i Sverige. Vad behövs för att solelparker ska bli vanliga i Sverige? Varför är solelparker ett bra sätt att använda mark? Arrangörer: Ekobanken, Solkompaniet, Varberg Energi Läs mer

14:00 – 14:50

Hur kan offentlig sektor investera i social ekonomi?

Social ekonomi, civilsamhället, får en alltmer betydande roll i samhället och för att de ska kunna utvecklas krävs kapital. Vi kommer att diskutera olika sätt att finansiera verksamheter inom den sociala ekonomin. Arrangörer: Ekobanken, Coompanion, Mikrofonden Väst, Mikrofonden Sverige Läs mer

15:00-16:50

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige. Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen. Arrangörer: Ekobanken, Trialog Tankesmedja, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Waldorfskolefederationen Läs mer

17:00 – 17:50

Kan stadsnaturen vara nyttig?

Våra städer växer med rasande fart medan grönytorna minskar med samma takt. Klimatförändringarna med allt häftigare skyfall ställer dessutom staden inför nya utmaningar. Kan naturbaserade lösningar hjälpa oss? Hur beräknar man nyttan av ekosystemtjänster? Arrangörer: Ekobanken, U&We Läs mer

Torsdag den 6 juli

08:00 – 08:50

Hur kan företag bli klimatneutrala – på riktigt?

Att företag vill vara klimatneutrala är mycket lovvärt. Men utan en gemensam bild och ett gemensamt språk riskerar vi att inte kunna ställa om tillräckligt snabbt för ett stabilt klimat. Som företag riskerar man också att bli kritiserad. Begreppet klimatneutralt används på många sätt men vad krävs? Arrangörer: Ekobanken, ZeroMission Läs mer

09:00 – 09:50

Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?

Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Hur kan vi bedriva en hållbar bankverksamhet som verkar inom planetens och mänsklighetens gränser? Arrangör: Ekobanken Läs mer

10:00 – 10:30

Är regeringen på rätt väg med miljömärkning av drivmedel?

Vi tar för givet att vi kan läsa på förpackningen i matbutiken var fisken är fångad eller varifrån köttet kommer. Men på något sätt accepterar vi också utan att blinka att vi inte har en aning om vad vi häller i tanken på vår bil, förutom att det är rätts sorts bränsle. Nu kan detta ändras. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

10:35 – 11:15

Kan morgondagens mobilitet ge nya affärsmodeller?

Transformationen gällande vårt resande har startat. Det pågår mängder av projekt i olika delar av världen och det finns redan några få kommersiella lösningar i drift. Som alltid när det gäller en stor och omvälvande transformation inom ett område så krävs det stöd och utveckling. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

11:20 – 12:00

För att nå målet krävs förändringar av vårt beteende

För att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs många åtgärder som påverkar konsumenters och resenärers beteende. Vi kommer att få höra två vittnesmål från representanter som vill förändra, men stöter på svårigheter på grund av existerande hinder. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

12:00 – 13:50

Framtidens mat – vad kan hålla oss inom planetens gränser?

Vad tål klimatet, den biologiska mångfalden eller våra övergödda hav? Kan vi äta kött eller måste alla bli veganer? Vad ryms inom planetens gränser? Odlat kött, insekter, alger eller näringspellets? Vad står egentligen på framtidens meny? Arrangörer: Ekobanken och U&We Läs mer

14:00 – 14:50

Hur hanterar hållbara finansinstitutioner problematiska finansieringsfrågor?

Granskning av banker har fått fler att se över sitt val av bank och söker alternativ där sparande och investeringar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Finansinstitutioner med en hållbar värdegrund, ställs ändå inför finansieringsfrågor som inte är lätthanterade utifrån ett ansvarsperspektiv. Arrangörer: Ekobanken, Oikocredit Läs mer

15:00 – 15:50

Vem är intresserad av att ha en vanlig människa som bankkund?

Fler finansiella företag gör banktjänsterna alltmer digitala, så att kunden ska sköta allt själv elektroniskt. Samtidigt blir det allt färre banker som erbjuder helhetslösningar för vanligt folk. Men passar det här för vanliga bankkunder? Blir det människor och behov som faller mellan stolarna? Arrangör: Ekobanken  Läs mer

 

16:00 – 17:50

Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya strategin till en hållbar livsmedelsförsörjning?

En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ohållbart. Får vi nu en livsmedelsstrategi som säkrar en ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning? Arrangörer: Ekobanken, Trialog Tankesmedja Läs mer

 

 

rauk

Ekobanken under Almedalsveckan i Visby

Årets Almedalsvecka i Visby är den 28 juni – 5 juli med ett stort program. Ekobanken, tillsammans med våra samarbetspartner kommer att ha två fullspäckade seminariedagar den 1-2 juli i sal D20 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

Onsdagen den 1 juli

8:00-8:50

Morötter, piskor eller knuffar – hur främjar vi bäst hållbara beteenden i vardagen?

Flera svenska kommuner har konkreta mål om att påverka sina medborgare till att konsumera och agera mer hållbart. Men vad vet vi om vad som faktiskt fungerar och vad krävs för att kommunerna ska kunna genomföra insatser som får betydande och långsiktiga effekter?

Medarrangörer: Camino och Malmö Stad

Medverkande: Caroline Peterson, Redaktör och författare, Camino. Christine Olofsson, biträdande avdelningschef på avdelningen för konsumtion och livsstil, Miljöförvaltningen i Malmö.

 

09:00-09:50

Vi vet vad vi bör äta, ändå äter vi allt sämre. Hur vänder vi trenden?

Forskningen är enig om vilken kost som är bäst för hälsa och miljö. Men olika intressen, konflikter och medias jakt på nya rön försvårar konsumenternas val och vi äter istället allt sämre. Vad anser experterna bör göras för att förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan och vad gör politikerna?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Johanna Stål, Chefredaktör, Camino. Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten. David Stenholtz, Läkare för framtiden. Fler medverkande tillkommer.

 

10:00-10:50

Vad ska vi göra när robotarna och datorerna tar över våra arbetsuppgifter?

Nästan vartannat jobb riskerar att automatiseras i Sverige inom två decennier, det vill säga att robotar och digital teknik ersätter mänskligt arbete. Vad bör göras politiskt för att möta den här utvecklingen? Har politiken använt rätt medel hittills och vad krävs framöver?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Ingemar Tigerberg, Redaktör, Camino. Stefan Fölster, VD, Reforminstitutet. Anna Breman, Senior makroanalytiker, Swedbank. Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

 

11:00-11:50

Sharing Economy kan ge fler tillgång till mer, men vad händer med jobben?

”The Sharing Economy” leder till effektivare resursutnyttjande och ger fler tillgång till materiellt välstånd. Samtidigt behövs allt färre människor för att producera dessa varor och tjänster, och traditionella branscher konkurreras ut. Ska politiken motverka eller välkomna delandets ekonomi?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Ingemar Tigerberg, Redaktör, Camino. Anna Felländer, Chefsekonom, Swedbank. Robin Szekely, VD, Taskrunner.

 

13:00-14:15

Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan?

Detaljstyrningen inom skola och förskola samt orimliga krav på dokumentation enligt givna mallar hotar den pedagogiska mångfalden. Hur kan vi förändra spelreglerna så att den pedagogiska kreativiteten och mångfalden kan säkras?

Medarrangörer: Trialog Tankesmedja

Medverkande: Idéburna skolors Riksförbund. Waldorffederationen. Montessoriförbundet. Freinetföreningen samt politiker.

 

14:30-15:45

Hur skapar vi ett klimatsmart jordbruk?

Vår livsmedelsförsörjning måste bli klimatneutral. Är lösningen ett ekologiskt kretsloppsjordbruk? Om vad som behöver göras för att trygga en klimatneutral livsmedelsförsörjning med forskare, näringsföreträdare och politiker utifrån en forskningsbaserad presentation.

Medarrangörer: Trialog Tankesmedja

Medverkande: Artur Granstedt, Docent och forskningsledare, BERAS (Baltic Ecological Recycling and Society). Fler deltagare tillkommer.

 

16:00-16:50

Ecocidelagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden

Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle kunna innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas? Är detta förslag möjligt att genomföra?

Medarrangörer: Omställningsnätverket, End Ecocide Sweden, Cemus, REALS, Permakultur i Sverige

Medverkande: Annika Laurèn, VD, Ekobanken. Jonas Roupé, Marknadschef, RagnSells. Pella Thiel, End Ecocide Sweden. Fler medverkande tillkommer.

 

Torsdagen den 2 juli

8:00-8:50

När “Planetary Boundaries” inte räcker som berättelse

Globala nätverk av lokala initiativ för omställning växer fram över hela världen. Människor agerar lokalt och på eget initiativ för en hållbar framtid. Vad har de gemensamt? Utgör de ett hopp i en tid av utbredd hopplöshet? Och vad betyder lokalsamhällets engagemang för framtida hållbara lösningar?

Medarrangörer: Omställningsnätverket, REALS/ Permakultur i Sverige

Medverkande: Pella Thiel, Omställningsnätverket. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Peter Hagerrot, Omställningsnätverket. Emilia Rekestad, Ekobyarnas Riksorganisation REALS. Fler medverkande tillkommer.

 

9.00-9.50

Solel – vad krävs för att alla elkunder ska vara med?

Sverige kan få 10 % av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att det ska bli verklighet krävs att alla elkunder är med. Varför tvekar större fastighetsägare med massor av fina tak? Vad krävs för att villaägarna i stor skala ska använda sina tak? Hur ska lägenhetskunder vara med?

Medarrangör: Solkompaniet

Medverkande: Johan Öhnell, Styrelseledamot/Styrelseordförande, Ekobanken/Solkompaniet. Tomas Kåberger, Professor i Industriell energipolicy, Chalmers.

 

10.00-10.50

Elbilslandet Gotland – Elbilar i praktiken

56 % av alla som hyrde elbil sommaren 2014 tyckte att totalupplevelsen var bättre än för en traditionell bil. Den egenskapen man uppskattade mest var att elbilen är kul och pigg att köra. Vad tyckte man mer? Vad är för- och nackdelen med elbilar idag? Hur ser framtiden ut för elbilen?

Medarrangör: Solkompaniet

Medverkande: Jon Malmsten, Ansvarig, Elbilslandet. Lars Hedström, VD, Solkompaniet.

 

11.00-11.50

Vem vill finansiera en samhällsentreprenör? Varför social banking och impact investing behövs

Kvinnor och immigranter som är entreprenörer har fortfarande små chanser att få sina affärsidéer finansierade. Lägg därtill en affärsmodell som ska skapa social eller miljömässig avkastning och än färre passerar nålsögat. Vilka konkreta lösningar finns?

Medarrangör: Impact Invest Scandinavia

Medverkande: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia. Kristoffer Lüthi, vVD, Ekobanken. Moa Gürbüzer, Entreprenör, MRG WINES AB.

 

13.00-13.50

Mikrofonden – ny finansiell infrastruktur

Tillväxtföretagen har statliga ALMI, men var finns kapital för företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling? Hur kan ett idéburet kapital och offentliga medel samarbeta för kunskap, kompetens och kapital där andra finansiärer inte förstår?

Medarrangör: Mikrofonden Sverige
Medverkande: Kristina Herngren, Ordförande/VD, Mikrofonden Sverige/Coompanion Sverige. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige. Annika Laurén, VD, Ekobanken Medlemsbank. Petra Modée, Styrelseledamot, JAK Medlemsbank. Anna Haraldsen Jensen, styrelseledamot, Hela Sverige ska Leva.

 

14.00-14.50

Hur kan offentliga och privata aktörer samverka kring finansiering av Social ekonomi/Civilsamhälle?

Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till kapital. Hur kan privata och offentliga aktörer samverka för att underlätta tillgång till kapital?

Medarrangörer: Coompanion, Mikrofonden Väst, Business Region Göteborg

Medverkande: Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg. Eva Carlsson, Tillväxtverket. Kristina Herngren, Coompanion. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Petra Modée, Styrelseledamot, JAK Medlemsbank. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige.

 

15.00-15.50

Klöver över – vad gör vi med dem?

Om hur vi inom det existerande finansiella systemet kan skapa social och ekologisk hållbarhet genom våra val av förvaltare av våra pengar. Både Svenska och internationella exempel kommer att belysas.

Medarrangör: Oikocredit

Medverkande: Cecilia Näsman, Oikocredit. Kristoffer Lühti, vVD, Ekobanken. Fler medverkande tillkommer.

 

16.00-16.50

Hur möter generella skolor konkurrensen från ämnesinriktade grundskolor?

Hur tidigt vill vi att våra barn ska välja yrkesinriktning? Hur kan vi förbereda dem för flera lappkast i yrkeslivet? Är Waldorfskolans generella inriktning en grund att stå på? Kring dessa frågor kommer ledare, lärare, föräldrar och elever från en friskola att diskutera.

Medarrangör: Martinskolan

Medverkande: Leif Tjärnstig, Fil lic forskare och lärare, Waldorflärarhögskolan. Fredrik Arvas, Entreprenör och f d waldorfelev. Adam, Elev klass 7, Martinskolan. Jonathan, Elev klass 8, Martinskolan. Isabell Flygare, Lärare, Mariaskolan.

Almedalens program 2015

Är du i Almedalen i år? Kom på våra seminarier där vi tar upp viktiga frågor för en hållbar utveckling

Torsdagen den 3 juli och fredagen den 4 juli arrangerar Ekobanken, Camino, Trialog Tankesmedja och flera andra en rad seminarier kring hållbarhetsfrågor på Campus Gotland, Cramérgatan 3. Viktiga frågor som bl.a. vad är hållbar ekonomi, spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet, så lyfts hållbarhetsfrågorna i politiken och hållbart kapital kommer att diskuteras.

Torsdag den 3 juli i sal F20 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Björkanderska, Skeppsbron 24

8:00-9:30

Starta företag tillsammans – för mer hållbart samhälle

Allt fler driver företag ihop och det gäller även extraknäckande studenter och pensionärer. Hur lyckas man starta så det blir hållbart både

ekologiskt och ekonomiskt?

Medverkande/ arrangörer: Coompanion och Ekobanken

Läs mer här

 

10:00-12:00

Vad är hållbar ekonomi?

Vilka utmaningar finns i Sverige och globalt för en hållbar ekonomi? Vi tar upp några  exempel på praktiska lösningar för att underlätta finansiering av hållbar utveckling.

Medverkandearrangörer: Kristina Persson, grundare och ordförande, Global Utmaning. Pär Granstedt, ordförande, Trialog Tankesmedja. Annika Laurén, vd, Ekobanken.

Läs mer här

 

13:00-13:45

Generation kooperation – unga tillsammansföretagare med värderingar

70% av Sveriges unga vill starta företag tillsammans med andra. CSR (”företagens sociala ansvar och miljöansvar”) blir allt viktigare för företagen och värderingar

blir allt viktigare för individerna som driver dem. #Generationkooperation är den nya värderingsdrivna företagargenerationen.

Medverkande/ arrangörer: Coompanion och Ekobanken

Läs mer här

 

14:00-15:30

Hur kan vi skapa bättre spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet?

Livskvalitetsvärden inom förskola, skola, vård och omsorg. Kommersialiseringen inom förskola, skola, vård och omsorg och en allt hårdare statlig styrning av verksamheternas utformning lamslår kreativiteten och gör att livskvalitetsvärden och kulturella och sociala aktiviteter kommer i kläm.

Medverkande/ arrangörer: Idéburna Skolors Riksförbund. Famna, Värna, Vidarkliniken, Ekobanken, Trialog Tankesmedja, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Riksföreningen Waldorfskolornas samråd, Waldorfskolefederationen, Waldorflärarhögskolan

Läs mer här

 

15:45-16:30

Varför borde miljömärkt få lägre ränta?

Att bygga med hållbara material och låg energiförbrukning ligger i tiden. Klimatet och vår hälsa kallar på omställning på fler områden, mat, energi, material. Ekobanken och Svanen och Miljöbyggnad samarbetar om lägre ränta på bolån och vi påstår att det lönar sig att sänka räntan på dessa byggnader.

Medverkande/ arrangörer: Johan Öhnell, Senior advisor, Ekobanken. Cecilia Ehrenborg, vVD, Svanen. Anna Forsberg, Nordisk Miljöchef bostadsutvecklingsenhet, Skanska. Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council.

Läs mer här

Fredag den 4 juli i sal B23 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

08:00-09:15

Hur arbetar vi med hållbart kapital till lokal utveckling och sociala entreprenörer?

Hur kan företag med inriktning på människa och miljö förverkliga sina affärsidéer? Ett koncept för rådgivning och finansiering diskuteras – är det vad som behövs för en hållbar framtid? Mikrofonden är en av dessa nya möjligheter.

Medverkande/arrangörer: Annika Laurén, vd, Ekobanken. Sammy Almedal, vd, JAK. Ulla Herlitz, vd, Mikrofonden Sverige. Kristina Herngren, vd, Coompanion Sverige. Staffan Bond, verksamhetsansvarig, Hela Sverige Ska Leva. Alexander Ingster Hofgren, moderator, Coompanion/JAK.

Läs mer här

 

Tre seminarier i arrangemang av Camino och Ekobanken

09:30-10:15

Tar robotarna våra jobb, igen?

Debatten om robotarna som tar våra jobb är inte ny. Men när robotarna blir allt mer automana blir listan på vad de kan göra väldigt lång. Är utvecklingen ett hot eller en möjlighet för samhället?

Medverkande : Johan Ehrenberg, vd debattör, ETC. Ingemar Tigerberg m fl moderator redaktör, Camino.

Läs mer här

 

 

10:30-11:15

De ”goda” lobbyisterna: Så lyfts hållbarhetsfrågorna i politiken

Hur får vi gehör för viktiga frågor om miljö och sociala frågor i valdebatten och det politiska arbetet i stort? Tre lobbyister berättar om hur de driver sina frågor inför

valet – hur når de ut i bruset?

Medverkande : Mattias Goldmann, vd, Fores, Magdalena Streiffert, generalsekreterare, Fairtrade, Malin Roux Johansson, ordförande, Real Stars,

Johanna Stål, moderator chefredaktör, Camino.

Läs mer här

 

11:30-12:15

Så kan beteendevetenskapen hjälpa oss att rädda miljön

Allt fler vänder sig till beteendevetenskapen för att hitta nya metoder att påverka människors livsstil i en mer hållbar riktning. Representanter från näringslivet, ideella sektorn och akademin diskuterar hur vi kan implementera och samarbeta kring grön nudging”.

Medverkande : Kaj Török, Head of Strategy, Futerra, Caroline Peterson, grundare och marknadsansvarig, moderator, Camino. Åsa Sandberg, grundare, A Win Win World.

Läs mer här

 

 

13:30-15:00

Hållbarhet – helhetssyn behövs! Men hur gör vi?

Vi diskuterar om hur vi ska få till den hållbarhet som alla pratar om! Fokus ligger ofta på en enstaka aspekt av hållbarhet men hur får vi i praktiken till ett helhetsgrepp om ekologisk, social och framför allt kulturell hållbarhet? Och vad har finansiering med

detta att göra?

Samtalsledare: Kristoffer Lüthi, vVD, Maria Flock Åhlander, ekonomiansvarig, Annika Laurén, vd, Ekobanken.

Läs mer här