I stället för julkort….

God Jul önskar vi alla kunder och samarbetspartners med en penninggåva till The Humane School i Sirende, en fattig by på den kenyanska landsbygden. Det är den första waldorfskolan i Kenya utanför huvudstaden men man hoppas att skolans pedagogik kommer att sprida sig och dessutom influera på den ”vanliga” skolan som är i stort behov av förnyelse.
Skolans start har inte skett utan svårigheter. Många föräldrar väntar sig att barnen, så snart de börjat skolan – ja även förskolan – snabbt ska lära sig läsa, skriva och räkna. Men pedagogiken är upplagd så att deras barn när de lämnar waldorfskolan, kommer att kunna de vanliga skolämnena men dessutom ha med sig en rik skatt av hantverks- och konstnärliga färdigheter och inte minst levande fantasi och initiativkraft. Men det är inte lätt för föräldrarna att inse det i förväg

Skolan i Sirende har ännu så länge inga statliga eller kommunala bidrag. Därför är den beroende av pengar utifrån. Vill du också bidra så använd Föreningen SOFIAs plusgiro 25 08 95-0. Skriv ”Sirende” som meddelande.

Seminarium om tregrening lördag och söndag 10-11 december 2011

Liksom i juni inbjuder Antroposofiska Sällskapet och medarrangörer till ett seminarium om tregrening, som en del av en seminariehelg.

Lördagen bjuder på antingen seminarium om permakultur eller antroposofisk kunskapsteori.

Läs mer i det fullständiga programmet som finns på www.antroposofi.nu

Program för söndagen den 11 december

Tänk globalt och verka lokalt

10.00 Inledning Mats-Ola Olsson
10.15 Tregrenad samhällsanalys och de Globala utmaningarna. Pär Granstedt
10.45 Diskussion
11.30 Lunch
12.30 Att arbeta i verkligheten för global uthållighet.
Förberedda inlägg från olika erfarenhetsområden, med konkreta exempel.
Syftet är att visa fram konkreta möjligheter att arbete lokalt för att möta globala utmaningar, för att främja en uthållig utveckling med global social rättvisa, hushållning med miljö och naturresurser, kreativa kulturmöten etc.
Det kan handla om sådant som redan pågår, sådan som är på gång liksom nya idéer och initiativ. Detta skall sedan kunna föras vidare i samtal med kommun och civilsamhälle i Södertälje och andra sammanhang.

I ett tregreningsperspektiv diskuterar vi:
– Att påverka och att verka – hur tar vi personligt ansvar för framtiden?
– Ett fritt kulturliv som främjar kreativitet, kulturmöten och förståelse, globalt och lokalt – friheten.
– Alla människors lika värde och rättigheter både här och där borta – jämlikheten
– Hur får vi ett solidariskt och resursbevarande näringsliv – broder- och systerskap

13.30 Diskussion i grupper
14.30 Kaffepaus
15.00 Södertälje – den Glokala staden – hur kan vi bidra?
16.00 Avslutning

Arrangörer: Antroposofiska Sällskapet, Ekobanken, Föreningen SOFIA, Huvudmannaförbundet, Medarbetarförbundet, Rudolf Steinerhögskolan.

Plats: Skäve gård i Järna.
Viktigt med anmälan till kontakt@antroposofi.nu så att vi kan garantera plats och måltid. Kostnad: Måltider.