Ett manifest för hållbara banker

I mitten av juli arrangerades Summer school on Social Banking i Filzbach i Schweiz. Kursen är numera årligen återkommande och samlade denna gång ett 70-tal deltagare från 19 länder. Temat denna gång var ”Social Banking and the Commons”, som ungefär betyder det allmänna eller det gemensamma. Från den intensiva veckan finns ett manifest kring temat.

Läs ”A Living Manifesto for Social Banking and the Commons”