Ekobanken är med och ställer om Göteborg den 15 oktober

Lördagen den 15 oktober är det omställningskonferens i Göteborg. Inledningstalare är Naresh Giangrande en av grundarna till Transition Townsrörelsen som svept genom Storbrittanien, Europa och världen och bidragit till att inspirera och mobilisera människor till lokalt omställningsarbete. Därefter blir det seminarier inom tema energi, mat, existens och ekonomi, med fokus på frågan om hur vi kan ställa om Göteborg med omnejd. Hur kan Västra Götalandsregionen bli en mer resilient region, med högre grad av självförsörjning och som klarar kraftiga påfrestningar som ekonomisk kris, oljetopp, klimatförändringar och resursbrist?
På ekonomiseminariet deltar Birger Schlaug med perspektiv på tillväxt och utveckling. Fredrik Warberg från Tidsverkstaden presenterar en rapport från en hållbar framtid och Ingrid Westerfors från Ekobanken Väst pratar om hur våra pengar kan bidra till lokal omställning.

Läs mer på www.ettannatgoteborg.se