Ekobankens program i Almedalen 2017

skutaAlmedalsveckan i Visby pågår den 2-9 juli 2017. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder Ekobanken ett digert program den 5-6 juli. Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och visa på goda exempel.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 22

Onsdag den 5 juli

8:00 – 8:50

Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen?

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är ett tydligt ramverk för den globala samhällsutvecklingen. Hur kan vi med stöd i de globala målen bedriva en hållbar bankverksamhet som gör att finanssektorn blir en del i utvecklingen? Arrangör: Ekobanken Läs mer

9:00 – 9:50

Solelskatten försvinner – boomar solel nu?

Den 1 juli 2017 försvinner solelskatten, vilket öppnar upp för solel på skolor, sjukhus, kontor och bostäder. Innebär det en boom för solel eller är det fler saker som behövs? Arrangörer: Solelkommissionen, Ekobanken Läs mer

10:00 – 10:50

Hur blir fem engagerade människor 20 000 på en vecka?

I valrörelsens start är engagemang en kärnfråga. Individer, företag och civilsamhälle samarbetar redan, ändå rapporteras det om sviktande valdeltagande och lågt samhällsengagemang. Globala I can’t keep quiet visade att det både finns engagemang och kanaler. Vad vill du uppmärksamma så att det hörs? Arrangörer: Camino, Ekobanken Läs mer

11:00 – 11:50

Vad innebär trenden “proteinskiftet” och hur skapar vi en mer hållbar matkultur?

Vi är mitt i ett stort skifte där vi behöver gå över mot att äta mer klimatsmart protein, mer växtbaserat och med större lokal variation. Insekter, maneter, ogräs, havssallad mögelmat är framtidens meny. Men hur går vi vidare och är restaurangbranschen med på spåret? Arrangörer: Camino, Ekobanken Läs mer

12:00 – 12:50

Vad gör dina pengar när du sover?

Privat kapital investeras i globala fonder/aktier och sparas i banker som spekulerar. Då jobbar pengarna utanför vår kontroll. Finns det en problematik med hur vi investerar kapital idag? Hur kan vi investera och spara för en hållbar lokal utveckling? Arrangörer: Ekobanken, Coompanion Sverige, Hela Sverige ska Leva!, JAK Medlemsbank, Mikrofonden Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet Läs mer

13:00 – 13:50

Solelparker – funkar det i Sverige?

Solelparker är vanliga utomlands men är sällsynta i Sverige. Våren 2016 byggdes Sveriges största solelpark. Placering, storlek och teknikval visar att de fungerar även i Sverige. Vad behövs för att solelparker ska bli vanliga i Sverige? Varför är solelparker ett bra sätt att använda mark? Arrangörer: Ekobanken, Solkompaniet, Varberg Energi Läs mer

14:00 – 14:50

Hur kan offentlig sektor investera i social ekonomi?

Social ekonomi, civilsamhället, får en alltmer betydande roll i samhället och för att de ska kunna utvecklas krävs kapital. Vi kommer att diskutera olika sätt att finansiera verksamheter inom den sociala ekonomin. Arrangörer: Ekobanken, Coompanion, Mikrofonden Väst, Mikrofonden Sverige Läs mer

15:00-16:50

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige. Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen. Arrangörer: Ekobanken, Trialog Tankesmedja, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Waldorfskolefederationen Läs mer

17:00 – 17:50

Kan stadsnaturen vara nyttig?

Våra städer växer med rasande fart medan grönytorna minskar med samma takt. Klimatförändringarna med allt häftigare skyfall ställer dessutom staden inför nya utmaningar. Kan naturbaserade lösningar hjälpa oss? Hur beräknar man nyttan av ekosystemtjänster? Arrangörer: Ekobanken, U&We Läs mer

Torsdag den 6 juli

08:00 – 08:50

Hur kan företag bli klimatneutrala – på riktigt?

Att företag vill vara klimatneutrala är mycket lovvärt. Men utan en gemensam bild och ett gemensamt språk riskerar vi att inte kunna ställa om tillräckligt snabbt för ett stabilt klimat. Som företag riskerar man också att bli kritiserad. Begreppet klimatneutralt används på många sätt men vad krävs? Arrangörer: Ekobanken, ZeroMission Läs mer

09:00 – 09:50

Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?

Planetens gränser visar på vilket livsutrymme mänskligheten har inom de gränser som planeten ger oss. De planetära gränserna samverkar i sin tur med det mänskliga livet och de sociala gränserna. Hur kan vi bedriva en hållbar bankverksamhet som verkar inom planetens och mänsklighetens gränser? Arrangör: Ekobanken Läs mer

10:00 – 10:30

Är regeringen på rätt väg med miljömärkning av drivmedel?

Vi tar för givet att vi kan läsa på förpackningen i matbutiken var fisken är fångad eller varifrån köttet kommer. Men på något sätt accepterar vi också utan att blinka att vi inte har en aning om vad vi häller i tanken på vår bil, förutom att det är rätts sorts bränsle. Nu kan detta ändras. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

10:35 – 11:15

Kan morgondagens mobilitet ge nya affärsmodeller?

Transformationen gällande vårt resande har startat. Det pågår mängder av projekt i olika delar av världen och det finns redan några få kommersiella lösningar i drift. Som alltid när det gäller en stor och omvälvande transformation inom ett område så krävs det stöd och utveckling. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

11:20 – 12:00

För att nå målet krävs förändringar av vårt beteende

För att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs många åtgärder som påverkar konsumenters och resenärers beteende. Vi kommer att få höra två vittnesmål från representanter som vill förändra, men stöter på svårigheter på grund av existerande hinder. Arrangörer: Ekobanken, Gröna Bilister Läs mer

12:00 – 13:50

Framtidens mat – vad kan hålla oss inom planetens gränser?

Vad tål klimatet, den biologiska mångfalden eller våra övergödda hav? Kan vi äta kött eller måste alla bli veganer? Vad ryms inom planetens gränser? Odlat kött, insekter, alger eller näringspellets? Vad står egentligen på framtidens meny? Arrangörer: Ekobanken och U&We Läs mer

14:00 – 14:50

Hur hanterar hållbara finansinstitutioner problematiska finansieringsfrågor?

Granskning av banker har fått fler att se över sitt val av bank och söker alternativ där sparande och investeringar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Finansinstitutioner med en hållbar värdegrund, ställs ändå inför finansieringsfrågor som inte är lätthanterade utifrån ett ansvarsperspektiv. Arrangörer: Ekobanken, Oikocredit Läs mer

15:00 – 15:50

Vem är intresserad av att ha en vanlig människa som bankkund?

Fler finansiella företag gör banktjänsterna alltmer digitala, så att kunden ska sköta allt själv elektroniskt. Samtidigt blir det allt färre banker som erbjuder helhetslösningar för vanligt folk. Men passar det här för vanliga bankkunder? Blir det människor och behov som faller mellan stolarna? Arrangör: Ekobanken  Läs mer

 

16:00 – 17:50

Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya strategin till en hållbar livsmedelsförsörjning?

En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ohållbart. Får vi nu en livsmedelsstrategi som säkrar en ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning? Arrangörer: Ekobanken, Trialog Tankesmedja Läs mer

 

 

rauk