Ekobankens stämma och seminarium

Ekobankens stämma och seminarium

Ekobankens ordinarie stämma hålls den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna. I samband med årsstämman arrangerar banken i samarbete med tankesmedjorna Trialog och Global utmaning ett seminarium kring hur tankar och idéer kring den globala omställningen kan se ut när de blir verklighet inom olika områden. Läs mer om seminariet nedan.

Hållbar ekonomi

Ett seminarium tillsammans med Tankesmedjorna Global Utmaning och Trialog.

Tid: Fredagen den 4 april kl 8.30 -12
Plats: Kulturhuset i Ytterjärna
Anmälaninfo@ekobanken.se eller telefon 08-551 714 70. Datumet för att anmäla sig till Ekobankens stämma är passerat.
Bakgrund:
Det finns en utbredd medvetenhet om att mänskligheten står inför existentiella utmaningar som utgår från att det å ena sidan pågår en överkonsumtion som hotar att föröda livsförutsättningarna på jorden samtidigt som å andra sidan en stor del av världens befolkning står utan ett rimligt livsuppehälle. Och klyftorna vidgas.  OECD konstaterar i en framtidsbedömning publicerad våren 2013: ”Fortsatt nedbrytning och förödande av naturmiljökapitalet förväntas till 2050, vilket riskerar att leda till oåterkalleliga förändringar som kan hota två århundradens förbättrade levnadsstandard”.  Naturförstöring och växande ekonomiska och sociala klyftor leder i sin tur till en ökande social oro och till våldsamma konflikter som ytterligare förvärrar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ohållbar utveckling. Ändå tillämpas i hela världen en ekonomisk doktrin som går ut på att blåsa under medel- och överklassen konsumtion när ekonomin behöver stimuleras, och skära ner i resurserna för de fattiga när ekonomin behöver stramas åt. Ett ekonomiskt paradigmskifte behövs för att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi.  En viktig del av en nödvändig omställning är att förbättra finansieringsmöjligheterna för hållbara investeringar, samtidigt som resurserna kanaliseras bort från investeringar som bidrar till ohållbart slöseri. På det här seminariet vill vi diskutera vilka utmaningar som finns i Sverige och globalt och ta upp några exempel på praktiska lösningar för att underlätta finansiering av hållbara investeringar.

Föreläsare:

  • Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef.
  • Ulf Dahlsten – senior rådgivare Global Utmaning, Research Associate vid London School of Economics och Senior Advisor vid Global Climate Forum i Berlin. Han har bland annat varit statssekreterare, chef för Posten och director I EU-kommissionen för forskning och utveckling av nya teknikområden m.m.
  • Annika Laurén – VD för Ekobanken

Tidsplan för hela dagen

8.30 Registrering, kaffe och mingel
9.00 Finansiella utmaningar för hållbar utveckling. Kristina Person.
På väg mot ett hållbart finansiellt system? Ulf Dahlsten.
Utvecklingsarbete i Sverige kring finansiering för hållbarhet. Annika Laurén
10.15 PAUS (minimässa)
10.45 Gemensam diskussion med panel och publik. Moderator Pär Granstedt, Trialog
12.00 Lunch och minimässa
13.00 Stämma
15.30 (ca) Bankfullmäktige (Förtroendekretsen) har möte

 

Beskrivning till Kulturhuset i Ytterjärna hittar du här  http://www.kulturhuset.nu/hitta_hit/

Omställning i praktiken den 19 april

Tid:          Fredagen den 19 april kl 8.30-12
Plats:       Kulturhuset i Ytterjärna
Anmälan: info@ekobanken.se eller telefon 08-551 714 70.

På förmiddagen innan bankens årliga stämma vill vi fokusera på global och lokal omställning. Att ställa om till ett mer hållbart samhälle är i högsta grad en global fråga. Samtidigt behöver omställning ske lokalt och regionalt för att något ska ske i praktiken.

Föreläsare:
Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef.
Johan Öhnell – ordförande i Telge Energi Vind som driver andelsägd vindkraftsproduktion
Ruben Enochsson – Vänga Kvarn som nyligen renoverat sina turbiner och som till stor del är självförsörjande på el.
Reinoud Meier – Summer of Soil som är ett projekt och en konferens som sätter fokus på det tunna men livsviktiga matjordslagret
Kenneth Mårtensson – Solel i Sala Heby som driver andelsägd elproduktion med solen som källa.

Under nästan hela dagen kommer det dessutom att vara en minimässa där besökarna får möjlighet att träffa flera av bankens kunder som arbetar för omställning i praktiken.

Minimässa 10 april!

Minimässa 10 april!

Missa inte årets minimässa i Kulturhuset i Ytterjärna söndagen den 10 april kl 9-13 i anslutning till Ekobankens stämma! 20-25 högintressanta ekologiska – sociala – kulturella företag och verksamheter kommer att ställa ut och några av dem kommer också att göra kortare presentationer av vad de gör och vad som ligger bakom.

Det finns möjlighet både att fika och äta lunch och – om vädret är fint – promenera i parken ner mot Östersjön. Följande verksamheter kommer att ställa ut:

Biodynamiska föreningen
Ecool (ecoolista)
Ekologiskt semesterboende stiftelsen
Fair trade
Föreningen SOFIA
Förskolan Fröet
Gröna Kvinnor
Hungerprojektet
Järna Hembygdsförening
Kooperativet KOS
Kooperation Utan Gränser
Majken Sörman Olsson
Melonia
Miljöpartiet
MycroAction Consumer/MycroAction Prosperity
Naturarvet (Ett klick för skogen)
Nyfiken Grön tillsammans med Bee Urban
Right Livelihood Awards
Saltå Kvarn
Silvaskog
SKOOPI
Ta Form (Haganäs)
Thermé och Sjöberg
Vågbrytaren
Weleda
World Favour