Ekobanken under Almedalsveckan i Visby

Årets Almedalsvecka i Visby är den 28 juni – 5 juli med ett stort program. Ekobanken, tillsammans med våra samarbetspartner kommer att ha två fullspäckade seminariedagar den 1-2 juli i sal D20 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3.

Onsdagen den 1 juli

8:00-8:50

Morötter, piskor eller knuffar – hur främjar vi bäst hållbara beteenden i vardagen?

Flera svenska kommuner har konkreta mål om att påverka sina medborgare till att konsumera och agera mer hållbart. Men vad vet vi om vad som faktiskt fungerar och vad krävs för att kommunerna ska kunna genomföra insatser som får betydande och långsiktiga effekter?

Medarrangörer: Camino och Malmö Stad

Medverkande: Caroline Peterson, Redaktör och författare, Camino. Christine Olofsson, biträdande avdelningschef på avdelningen för konsumtion och livsstil, Miljöförvaltningen i Malmö.

 

09:00-09:50

Vi vet vad vi bör äta, ändå äter vi allt sämre. Hur vänder vi trenden?

Forskningen är enig om vilken kost som är bäst för hälsa och miljö. Men olika intressen, konflikter och medias jakt på nya rön försvårar konsumenternas val och vi äter istället allt sämre. Vad anser experterna bör göras för att förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan och vad gör politikerna?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Johanna Stål, Chefredaktör, Camino. Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten. David Stenholtz, Läkare för framtiden. Fler medverkande tillkommer.

 

10:00-10:50

Vad ska vi göra när robotarna och datorerna tar över våra arbetsuppgifter?

Nästan vartannat jobb riskerar att automatiseras i Sverige inom två decennier, det vill säga att robotar och digital teknik ersätter mänskligt arbete. Vad bör göras politiskt för att möta den här utvecklingen? Har politiken använt rätt medel hittills och vad krävs framöver?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Ingemar Tigerberg, Redaktör, Camino. Stefan Fölster, VD, Reforminstitutet. Anna Breman, Senior makroanalytiker, Swedbank. Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

 

11:00-11:50

Sharing Economy kan ge fler tillgång till mer, men vad händer med jobben?

”The Sharing Economy” leder till effektivare resursutnyttjande och ger fler tillgång till materiellt välstånd. Samtidigt behövs allt färre människor för att producera dessa varor och tjänster, och traditionella branscher konkurreras ut. Ska politiken motverka eller välkomna delandets ekonomi?

Medarrangörer: Camino

Medverkande: Ingemar Tigerberg, Redaktör, Camino. Anna Felländer, Chefsekonom, Swedbank. Robin Szekely, VD, Taskrunner.

 

13:00-14:15

Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan?

Detaljstyrningen inom skola och förskola samt orimliga krav på dokumentation enligt givna mallar hotar den pedagogiska mångfalden. Hur kan vi förändra spelreglerna så att den pedagogiska kreativiteten och mångfalden kan säkras?

Medarrangörer: Trialog Tankesmedja

Medverkande: Idéburna skolors Riksförbund. Waldorffederationen. Montessoriförbundet. Freinetföreningen samt politiker.

 

14:30-15:45

Hur skapar vi ett klimatsmart jordbruk?

Vår livsmedelsförsörjning måste bli klimatneutral. Är lösningen ett ekologiskt kretsloppsjordbruk? Om vad som behöver göras för att trygga en klimatneutral livsmedelsförsörjning med forskare, näringsföreträdare och politiker utifrån en forskningsbaserad presentation.

Medarrangörer: Trialog Tankesmedja

Medverkande: Artur Granstedt, Docent och forskningsledare, BERAS (Baltic Ecological Recycling and Society). Fler deltagare tillkommer.

 

16:00-16:50

Ecocidelagstiftning som hävstång för hållbara investeringsflöden

Intresset för en internationell lagstiftning om brott mot naturen, ecocide, växer globalt. En sådan lagstiftning skulle kunna innebära stora förändringar i investeringsflöden. Vilka dörrar stängs och vilka öppnas? Är detta förslag möjligt att genomföra?

Medarrangörer: Omställningsnätverket, End Ecocide Sweden, Cemus, REALS, Permakultur i Sverige

Medverkande: Annika Laurèn, VD, Ekobanken. Jonas Roupé, Marknadschef, RagnSells. Pella Thiel, End Ecocide Sweden. Fler medverkande tillkommer.

 

Torsdagen den 2 juli

8:00-8:50

När “Planetary Boundaries” inte räcker som berättelse

Globala nätverk av lokala initiativ för omställning växer fram över hela världen. Människor agerar lokalt och på eget initiativ för en hållbar framtid. Vad har de gemensamt? Utgör de ett hopp i en tid av utbredd hopplöshet? Och vad betyder lokalsamhällets engagemang för framtida hållbara lösningar?

Medarrangörer: Omställningsnätverket, REALS/ Permakultur i Sverige

Medverkande: Pella Thiel, Omställningsnätverket. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Peter Hagerrot, Omställningsnätverket. Emilia Rekestad, Ekobyarnas Riksorganisation REALS. Fler medverkande tillkommer.

 

9.00-9.50

Solel – vad krävs för att alla elkunder ska vara med?

Sverige kan få 10 % av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att det ska bli verklighet krävs att alla elkunder är med. Varför tvekar större fastighetsägare med massor av fina tak? Vad krävs för att villaägarna i stor skala ska använda sina tak? Hur ska lägenhetskunder vara med?

Medarrangör: Solkompaniet

Medverkande: Johan Öhnell, Styrelseledamot/Styrelseordförande, Ekobanken/Solkompaniet. Tomas Kåberger, Professor i Industriell energipolicy, Chalmers.

 

10.00-10.50

Elbilslandet Gotland – Elbilar i praktiken

56 % av alla som hyrde elbil sommaren 2014 tyckte att totalupplevelsen var bättre än för en traditionell bil. Den egenskapen man uppskattade mest var att elbilen är kul och pigg att köra. Vad tyckte man mer? Vad är för- och nackdelen med elbilar idag? Hur ser framtiden ut för elbilen?

Medarrangör: Solkompaniet

Medverkande: Jon Malmsten, Ansvarig, Elbilslandet. Lars Hedström, VD, Solkompaniet.

 

11.00-11.50

Vem vill finansiera en samhällsentreprenör? Varför social banking och impact investing behövs

Kvinnor och immigranter som är entreprenörer har fortfarande små chanser att få sina affärsidéer finansierade. Lägg därtill en affärsmodell som ska skapa social eller miljömässig avkastning och än färre passerar nålsögat. Vilka konkreta lösningar finns?

Medarrangör: Impact Invest Scandinavia

Medverkande: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia. Kristoffer Lüthi, vVD, Ekobanken. Moa Gürbüzer, Entreprenör, MRG WINES AB.

 

13.00-13.50

Mikrofonden – ny finansiell infrastruktur

Tillväxtföretagen har statliga ALMI, men var finns kapital för företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling? Hur kan ett idéburet kapital och offentliga medel samarbeta för kunskap, kompetens och kapital där andra finansiärer inte förstår?

Medarrangör: Mikrofonden Sverige
Medverkande: Kristina Herngren, Ordförande/VD, Mikrofonden Sverige/Coompanion Sverige. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige. Annika Laurén, VD, Ekobanken Medlemsbank. Petra Modée, Styrelseledamot, JAK Medlemsbank. Anna Haraldsen Jensen, styrelseledamot, Hela Sverige ska Leva.

 

14.00-14.50

Hur kan offentliga och privata aktörer samverka kring finansiering av Social ekonomi/Civilsamhälle?

Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till kapital. Hur kan privata och offentliga aktörer samverka för att underlätta tillgång till kapital?

Medarrangörer: Coompanion, Mikrofonden Väst, Business Region Göteborg

Medverkande: Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg. Eva Carlsson, Tillväxtverket. Kristina Herngren, Coompanion. Annika Laurén, VD, Ekobanken. Petra Modée, Styrelseledamot, JAK Medlemsbank. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige.

 

15.00-15.50

Klöver över – vad gör vi med dem?

Om hur vi inom det existerande finansiella systemet kan skapa social och ekologisk hållbarhet genom våra val av förvaltare av våra pengar. Både Svenska och internationella exempel kommer att belysas.

Medarrangör: Oikocredit

Medverkande: Cecilia Näsman, Oikocredit. Kristoffer Lühti, vVD, Ekobanken. Fler medverkande tillkommer.

 

16.00-16.50

Hur möter generella skolor konkurrensen från ämnesinriktade grundskolor?

Hur tidigt vill vi att våra barn ska välja yrkesinriktning? Hur kan vi förbereda dem för flera lappkast i yrkeslivet? Är Waldorfskolans generella inriktning en grund att stå på? Kring dessa frågor kommer ledare, lärare, föräldrar och elever från en friskola att diskutera.

Medarrangör: Martinskolan

Medverkande: Leif Tjärnstig, Fil lic forskare och lärare, Waldorflärarhögskolan. Fredrik Arvas, Entreprenör och f d waldorfelev. Adam, Elev klass 7, Martinskolan. Jonathan, Elev klass 8, Martinskolan. Isabell Flygare, Lärare, Mariaskolan.

Almedalens program 2015

Omställning i praktiken den 19 april

Tid:          Fredagen den 19 april kl 8.30-12
Plats:       Kulturhuset i Ytterjärna
Anmälan: info@ekobanken.se eller telefon 08-551 714 70.

På förmiddagen innan bankens årliga stämma vill vi fokusera på global och lokal omställning. Att ställa om till ett mer hållbart samhälle är i högsta grad en global fråga. Samtidigt behöver omställning ske lokalt och regionalt för att något ska ske i praktiken.

Föreläsare:
Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef.
Johan Öhnell – ordförande i Telge Energi Vind som driver andelsägd vindkraftsproduktion
Ruben Enochsson – Vänga Kvarn som nyligen renoverat sina turbiner och som till stor del är självförsörjande på el.
Reinoud Meier – Summer of Soil som är ett projekt och en konferens som sätter fokus på det tunna men livsviktiga matjordslagret
Kenneth Mårtensson – Solel i Sala Heby som driver andelsägd elproduktion med solen som källa.

Under nästan hela dagen kommer det dessutom att vara en minimässa där besökarna får möjlighet att träffa flera av bankens kunder som arbetar för omställning i praktiken.