Välkomna att möta Ekobanken i Almedalen

skutaAlmedalsveckan i Visby är inte bara ett viktigt forum för samhällsdebatten i Sverige utan också en fin möjlighet att bilda sig och knyta kontakter. Ekobanken har flera olika arrangemang under måndagen, tisdagen och onsdagen. Till Ekobankens arbetssätt hör att arbeta i nätverk och våra seminarier i Almedalen är alltid tillsammans med andra organisationer och samarbetspartners som delar vårt engagemang för ett mer ekologiskt, socialt och kulturellt samhälle. Vi ses kanske där!

En innehållsrik frukost

Vid två frukostseminarier visar vi på problematiken med hur den kreativa mångfalden med idéburna initiativ kommer i kläm i en samhällsutveckling där vinstmaximering eller statsstyrning är det som förs fram. Genom några olika exempel vill vi visa på svårigheterna och utmaningarna för det idéburna i dagens situation. Andra dagen ser vi på spelreglerna för kreativ mångfald; hur idéburna verksamheter har problem att praktiskt genomföra sina idéer, om alternativa företagsformer och om möjligheter att tänka annorlunda när det handlar om lösningar för socialt, idéburet företagande.

TVÅ FRUKOSTSEMINARIER

Café Amalia, Hästgatan 3

2 juli kl 8-9.30

Kreativ mångfald med socialt ansvarstagande

3 juli kl 8-9.30

Inte bara vinstmaximering eller statsstyrning.
Arrangörer är Ekobanken, Insam, Förbundet Värna, Waldorffederationen och Waldorfförskolornas Samråd.

Vi konkurrerar med hjärta och hjärna – sociala företag växer!

”Sociala företag måste vara dubbelt så bra”. Susanne Johansson och Mauricio Chacana beskriver hur ett sextiotal sociala företag, organisationer och myndigheter samarbetar för att kompetensutveckla sina egna anställda. Visby Catering visar i praktiken hur ett socialt företag bygger ett varumärke i Visby med stöd av Coompanion.

”Vad kan man lära av hur de gör i England och Polen”. Annette Dünkelberg berättar om ett nytt praktikprogram. ”Var finns del av startkapitalet om man har en bra idé”? Annika Laurén, VD på Ekobanken berättar om en bank med en unik ekologisk, social och kulturell profil. Sociala företag är en kundgrupp. ”Jobba inte ensamma – gå ihop och samverka”! Per Lundgren och Peter Berggren, Coompanion, beskriver, vid detta lunchseminarium, Glada Hudik-Modellen.

LUNCHSEMINARIUM & MINGEL

Science Park, Strandgatan 1

3 juli kl 12-14.30

Vi konkurrerar med hjärta och hjärna – sociala företag växer!

Arrangörer är Coompanion Gotland, Coompanion Gävleborg, Ekobanken och Visby Catering

Ansvarsfullt mingel och frågelek om CSR

Kom och träffa likasinnade till ett lättsamt alkoholfritt mingel! Medverkande är medlemmar i Social Venture Network (SVN): Ernst & Young, Swedbank, Max Hamburgare och Ekobanken.

ANSVARSFULLT MINGEL

Drottens Ruin på Syskongatan

3 juli kl 17.30

Arrangör är SVN

Ekoekonomi för en grönare, godare och skönare framtid

Kvällsmingel och seminarium.
Temat är grön ekonomi, ett område som kan vara svårt att få grepp om. I detta seminarium och efterföljande mingel diskuteras några av idéerna med tonvikt på nytänkande inom den finansiella världen samt vilken typ av affärsmodeller som behöver dominera näringslivet i en grönare ekonomi. Kom och lyssna, fråga och debattera med representanter från både finansiell sektor och övriga aktörer som tänker och gör nytt.

KVÄLLSMINGEL & SEMINARIUM

Skonaren Vega Visby hamn

4 juli kl 17-21

Ekoekonomi för en grönare, godare och skönare framtid
Arrangörer är Camino, Drömgården, Ekobanken, Invest in Change och Oikocredit

En svensk generation noll?

Generation noll har blivit ett begrepp för unga vuxna i långvarigt utanförskap utan kontakt med arbetsmarknaden och bristande framtidstro. Risken för en generation noll finns också i Sverige. Har politiken nått sin gräns och vilka lösningar kan privata arbetsgivare och organisationer erbjuda?

SEMINARIUM

Science Park, Strandgatan 1

4 juli kl 16-17.30

En svensk generation noll?
Arrangör är SVN och Ekobanken medverkar

rauk