Ekologiska ändamål

Ekobanken ger lån till verksamheter och föreningar som ger ett positivt bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling. Ekobanken ger även lån till initiativ som leder till en mer rättvis handel, fair trade och bidrar till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor samt att barnarbete och diskriminering motverkas.

Globala målen och ekologiska ändamål

Ekobanken har länge arbetat med att ge lån och stöd till ekologiskt och biodynamiskt jordbruk, livsmedelsförädling och jordbruksforskning, vilket starkt bidrar till Mål 2: Ingen hunger, som handlar om att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk samt Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Bankens utlåning till projekt som handlar om ökad produktion av förnybar energi och energieffektivitet bidrar till Mål 7: Hållbar energi för alla . Det gör också lånen till Oikocredit, som möjliggörs genom dem som valt Ekobankens Oikocredit sparkonto och Oikocredits möjlighet att investera i större projekt inom förnybar energi. Detta utlåningsområde är även starkt relaterad till Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Till detta mål bidrar också utlåningen till företag och kooperativ som tillhandahåller klimatsmarta cykel- och eltransporter, ekologisk mat och kläder, hållbara bostäder och hållbar turism, liksom till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och Mål 11: Hållbara städer .

Ofta är dessa verksamheter i framkant vad gäller innovativa och hållbara lösningar och många väljer också den kooperativa företagsmodellen. Här bidrar Ekobankens utlåning också till Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Addvelo

En cykeltaxi som kommer erbjuda snabbare och renare transporter genom täta urbana miljöer.
Läs mer på www.quicab.se

Arbystiftelsen, Vassmolösa, Solmarka gård

Förvaltar Solmarka biodynamiska gård utanför Kalmar. www.solmarka.se

Baskedal Kooperativa HRF, Simrishamn

Bergsmansgård  Tolvsbo AB, Söderbärke

Bolibo Fastigheter/Boli Bygg

Charlottendals bostadsrättsförening i Järna

har gjort ett antal miljösatsningar som sopsortering, kompostering och att toalettavfallet separeras och tas om hand på gården. Energin kommer från bergvärme, kaminer, solceller och inköp av el från Sveriges Vindkraftkooperativ och Falkenbergs Vindkraftförening.

Solceller  på Charlottendal i Järna

Foto:Peter Hagerrot

Drömgården – hjälper människor att förverkliga sin dröm om landet

Drömgården planerar en ekologisk bondgård med miljövänligt andelsboende på Muskö i Stockholms skärgård och har förvärvat Arbottna Säteri på Muskö för att bygga en ekoby där människor kan leva ett mer hållbart liv. Detta kan vara det första initiativet i världen där en ekologisk bondgård kombineras med komfortabelt andelsboende. Att dela sitt fritidsboende med andra är både smart och miljövänligt.

Alla hus byggs med naturliga och hälsosamma material och de kommer att ha en minimal energiförbrukning och miljöpåverkan. Det helt ekologiska jordbruket kommer att drivas av engagerade bönder och konsumenter kan bli delägare i allt från gårdens mejeri och bageri till mobila hönshus.
http://www.dromgarden.com/sv-SE

Eat for Change

Ekoby Växhuset Samfällighetsförening

VäxhusetEkoby Växhuset Samfällighetsförening bildades som en vidareutveckling av Sonja och Ralf Palmpers arbete med Växhuset Ekocentrum i Mobodarne, Söderhamn. Här byggs en ekoby som ska kunna försörja ett 20-tal bofasta med ett minimum av insatser i form av energi och resurser från omgivningen.

De delar en vision om en hållbar, fredlig och solidarisk utveckling på vår jord. De strävar efter att leva på ett klokt sätt för att hushålla med de rikedomar som vår planet erbjuder oss så att andra människor idag såväl som i framtiden inte förhindras samma möjlighet som vi att leva ett gott liv.

Permakultur är verktyget och ledstjärnan i arbetet. Med hjälp av Permakultur byggs en gemenskap där experimentlusta och lekfullhet får frodas och med en öppenhet ut mot omvärlden. Förhoppningen är att Ekoby Växhuset ska inspirera fler att verka för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt erbjuda byns medlemmar en rik social vardag. www.vaxhuset.se

Ekologiskt semesterboende på Öland

Ekologisk semesterby i Legenäs på Öland. www.ekologisktboende.se

Garveriet i Floda

Glasberga Village 2 Brf, Stockholm

Gården i Rosendal BRF

Husa gård – Kravmedlem nr 850001

Husa Gård omfattar 160 hektar åkermark och 40 hektar naturbetesmark. Staffan Ahrén, som äger och driver gården, och hans far har varit bönder på Husa sedan 1956. Hemkommunen, Vallentuna, är Sveriges runstenstätaste kommun. Gårdens läge intill den s.k. Långhundraleden, vikingarnas segelled till Uppsala, förpliktigar. Därför har de mycket betesdjur för att hålla markerna öppna. De drygt 50 dikorna ger förhoppningsvis lika många kalvar att föda upp varje år. Och bland annat därför började omläggningen till ekologiskt lantbruk redan i slutet av 70-talet. När KRAV bildades 1985 var Staffan en av initiativtagarna. Gårdens medlemsnummer i KRAV är till och med det lägsta som finns: 850001. www.husagard.se

Ida-Johanna Vilhelmsson Carlander

Trädgård, Järna

J Olsson Snickeri & Byggnation AB, Adelsö

Kollektivhuset Stacken

Kollektivhuset Stacken ligger i ett av de stjärnformade miljonprogramhusen vid Teleskopgatan i Göteborg. Under 70-talet, när många lägenheter stod tomma, lät ägaren Göteborgshem i samarbete med Chalmers bygga om huset till kollektivhus med 35 lägenheter och gemensamma lokaler för förskola, kök, matsal och verkstad. Kollektivboendet har nu funnits i mer än 35 år. Sedan år 2000 ägs och förvaltas huset kooperativt av Kollektivhuset Stacken. I samarbete med Chalmers Energiteknik/Byggnadsteknologi och intressegrupp Passivhus Sverige har föreningen renoverat huset till passivhusstandard. Fasaderna är täckta med moduler där ytskiktet består av tunnfilmssolceller och effektivare kristallina solcellsmoduler är installerade på taket, en teknik som kallas byggnadsintegrerade solceller.
På Stackens blogg kan du läsa mer om vad som händer just nu i projektet: www.stacken.org

Lagnö Bo

Lagnö Gård untitled
Lagnö Bo är en kooperativ hyresrättsförening som arbetar för ett småskaligt boende för alla åldrar byggt på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet. Boendet ligger intill Lagnö Gård utanför Trosa, cirka 7 mil söder om Stockholm .

Lilla Integralen

Bostadsrättsförening i Linköping.

Lilla Skoghem

Förvaltning av fastigheten Lilla Skoghem.

Los Vegos Catering ek för, Uppsala

Maud & Olof Erikssons Tunnbrödsbageri, Eft

är ett familjeföretag som startade 1964 med produktion av ett traditionellt jämtländskt tunnbröd. Cynthia Olofsson tog över företaget från sina svärföräldrar i början av 2010. Som första tunnbrödsbageri i Sverige kunde de hösten -93 erbjuda KRAV godkänt hårt och mjukt tunnbröd. Sedan dess använder de enbart rena och naturliga råvaror till deras bröd.

www.erikssonstunnbrod.se

Millefolium

Utbildning, coach och konsult i företagsledning och hållbar utveckling.
www.millefolium.se

Nibblestiftelsen med Naturbruksgymnasiet och lantbruksföretaget NIGAB i Järna AB

På Nibble gård i Järna drivs biodynamisk mjölk- och äggproduktion, växtodling och pedagogisk verksamhet. Skolan följer det nationella Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk och har en waldorfpedagogisk profil. De tar in högst 16 elever per årskurs och kan driva ett verkligt personligt gymnasium där de kan möta varje elevs individuella önskemål.
Här finns även Järna Naturbruksgymnasium.

NIGAB i Järna, Järna

Peterslunds ekoodling

Odlar och levererar grönsakslådor till människor i trakten av Gnesta och Nyköping. Dessutom har de en mindre gårdsbutik. www.ekoodling.se 

Peterslunds ekoodling

Foto: Martin Burkett

Pietsch Arkitekter AB, Stockholm

Pling Transport

matildataxi.jpg_web

Göteborgs Cykelåkeri Pling transporterar och flyttar med cykel och släp upp till 300 kg/3 m³ per lass. De erbjuder miljövänliga, billiga och citysmarta transporter med cykel och vagn inom Göteborg. http://plingtransport.se/

Skilleby Trädgård

odlar biodynamiska grönsaker som säljs till kunder i närområdet. www.skillebytradgard.se

Skillebyholm

utbildar i biodynamisk och ekologisk trädgårdsodling, på hel- och deltid.

På gården finns en småskalig djurhållning och en gårdsbutik. www.skillebyholm.com

Skärgårdsslänten 1 & 2 Brf

Skäve gård

driver en biodynamisk gård med djur och spannmålsodling.

Bland mycket annat odlar man dinkel (även kallat gammelvete, speltvete eller spelt), som är ett slags vete med högt innehåll av aminosyror, spårämnen, vissa vitaminer och mineraler, såsom kisel.

Skävestiftelsen

upplåter mark och byggnader till verksamheterna i Skäve by utanför Järna.

Spörndly Utveckling AB

Stiuca’s Eko-Logiska AB, Falkenberg

Stockholms Cykelåkeri AB

MOVEBYBIKE är specialiserade på snabba och citysmarta cykeltransporter. Genom franchise och cykelentrepenörer runt om i landet har flera filialer startats. Filialen Stockholms Cykelåkeri har flera större uppdrag för hållbarhetsinriktade företag. För att klara efterfrågan och gå vidare med utvecklingen av företaget behövdes Ekobankens hjälp med finansiering av fler lastcyklar.
www.movebybike.se

Foto: Move by Bike

Foto: Move by Bike

Telge Energi Vind

Vindkraft gässlingen

Telge Energi Vind Ekonomisk förening är en sammanslutning av elkunder i Sverige. Idén är att föreningen skall förvärva, äga och förvalta vindkraftverk som producerar el för att täcka medlemmarnas elförbrukning. De äger nu två vindkraftverk, ett i Rättviks kommun i Dalarna och ett i Mortorps vindkraftspark utanför Kalmar. Föreningens nuvarande styrelse har enats om ett långsiktigt mål att sälja andelar till drygt 20 000 andelsägare som tillsammans skall äga och förvalta tio vindkraftverk på tio orter, fördelade över hela Sverige.

För mer info eller för köp av andelar, besök: www.telgeenergi.se/privat/el/vindandelar

Tidafors Service och Lager

Tingvalla Strand Brf, Stockholm

Vedugnsbageriet i Sandhult

Tillverkar och säljer vedugnsbakat surdegsbröd som är hantverksmässigt producerat, tillverkat på närodlade ekologiska ingredienser utan tillsatser. Bageriet och butiken är i Sandhult med distribution till lokala/regionala försäljningsställen.

Vindkraft Gässlingen Ekonomisk Förening

(VGEf) är en vindkraftsförening som äger och driver ett större vindkraftverk i Vänern, söder om Karlstad. VGEf:s verk är en del av konsortiet Vindpark Vänern.

www.vindparkvanern.se

Värdiga mål

Grundtanken baseras på att ge människor ett värdigt alternativ till vad de äter idag. Värdiga mål vill göra människor mer medvetna om vad de stoppar i sig och de som redan är medvetna erbjuds ett gott och nyttigare alternativ.

ZeroMission

ZeroMission hjälper sina kunder att kartlägga utsläpp, sätta mål, utveckla åtgärdsplaner och på så sätt minska deras klimatfotavtryck. De tycker att alla bör klimatkompensera men med vissa reservationer. – Till en början ska konstateras att klimatkompensation är en åtgärd nedströms och inte uppströms, det vill säga ingen åtgärd som ger en direkt minskning av användningen av fossil energi, skriver de på sin hemsida.

– Klimatkompensation måste alltså betraktas som en komplementär och temporär åtgärd som vidtas under tiden utsläppsminskande åtgärder införs. Kritiker har hävdat att klimatkompensation är en metod att köpa sig fri, att freda sitt samvete, att vidta en åtgärd någon annanstans men inte hos sig själv. Bottnar inte detta i en negativ människosyn: att man i första hand eftersträvar att lura sig själv och andra?

De organisationer som ZeroMission samarbetar med har inte den inställningen. De som kompenserar har strategier, mål och handlingsplaner för att minska sin klimatpåverkan. Att kompensera blir för dem en ytterligare åtgärd för att ta ansvar och minska sin påverkan. Nu senast har Arla beslutat att klimatkompensera sitt ekologiska sortiment. Ekobanken använder sig också av ZeroMission i sin egen klimatkompensation.

www.zeromission.se