Kulturella ändamål

Ekobanken ger lån till t.ex. tidskrifter, kulturhus, teatergrupper och vuxenutbildningar. Även religiösa sammanslutningar, gemenskapsboenden och matkultur räknar vi hit. Lokal utveckling, t ex bredbandsutbyggnad, är också ett låneändamål i Ekobanken.

Globala målen och kulturella ändamål

Ekobankens utlåning till kultur och lokal utveckling stödjer Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet om hållbar turism och verksamheter som främjar lokal kultur och lokala produkter. En del projekt bidrar starkt till Mål 11: Hållbara städer. Flera låneprojekt bidrar till Mål 10: Minskad ojämlikhetoch Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, genom att motverka ojämlikhet, vara inkluderande, främja ett aktivt socialt och kulturellt liv och verka för fred och rättvisa.

2lång

2lång

2lång är en kreativ mötesplats för teater och underhållning, kurser, musik och improvisationsteater.

www.2lang.se

Antroposofins hus, Kulturhuset i Ytterjärna

www.kulturhuset.nu

Babajan restaurang, Stockholm

www.babajan.com

Balanced View Center, Vittsjö

www.balancedview.org

Balders Förlag

Balder

ger ut kulturtidskriften Balder och böcker. Balder har skribenter, konstnärer och fotografer som har ett eget tonfall, som kan visa på oväntade, drastiska, kärleksfulla och humoristiska vägar till förståelse och intresse för människans vara.

www.baldersforlag.se

Forum SKILL

Projektkollektivet Forum SKILL är en ideell förening med syfte att arbeta för att möta människors behov av personlig, social och kulturell utveckling, verka mot diskriminering och vara en mobiliserande kraft för människor vars vardag präglas av utanförskap.

Forum SKILL driver secondhand-butiken Mamas Retro som ligger på Tredje Långgatan 36 i Göteborg. Mamas Retro säljer barnkläder, skor, leksaker och mammakläder. Genom empowerment och utbildning har man skapat meningsfulla arbeten för 14 kvinnor med olika bakgrund, målet är att bli ett självständigt socialt företag.

Läs mer på www.forumskill.com.

Granstedt Kultur och Samhälle HB i Mölnbo

Gylleboverket

håller på att skapa ett kulturcenter med utgångspunkt från en fastighet i Gyllebo, Simrishamn. Det ska vara en samlingspunkt för medlemmarnas gemensamma intressen inom kultur med bl a konsthall, filmstudio, uthyrning av ateljéer. Byggnationer ska ske med ekologiska material och energin ska tas från hållbara energikällor. www.gylleboverket.se

Kulturcentrum Järna

www.kulturcentrum.nu

Kulturhuset Oceanen

Oceanen lloyd_web_51A1939

 

Kulturhuset Oceanen är hyresvärd för ett trettiotal kulturproducerande verksamheter. I funkishuset på Stigbergstorget i Majorna i Göteborg samlas i dag konstnärer, dansare, musiker, trollkarlar, komiker och skådespelare. Idag utgör Oceanen ett blomstrande nav för kultur i Göteborg. www.oceanen.com

Kyrkskolan i Hölö Samfällighetsförening

Lokstallet Gnesta

Lokstallet Gnesta

Hyr ut lokaler i ett gammalt lokstall till ekologiska, kulturella och sociala organisationer och projekt.

Original Film

Original Film startade redan 1970 och deras filmer har genom åren utmärkt sig för en humanistisk framtoning och internationell solidaritet. Bolagets framtida huvudsakliga inriktning kommer att ligga på produktion av spelfilmer med ett socialt innehåll som kommer att kompletteras med ett antal dokumentärfilmer, oftast med innehåll av socialt engagemang.

www.originalfilm.se

Prata på riktigt i Göteborg AB

Prata på riktigt AB har skapat spelet AJABAJA som underlättar kommunikationen kring svårhanterliga frågor. Bland annat har de arbetat med ett antal av Sveriges kommuner när det gäller beteende, värderingar och attityder hos personalen. AJABAJA är ett enkelt verktyg som behandlar värdegrundsfrågor som kränkande behandling, jämställdhet och mångfald. Tillsammans med lärare har de utvecklat ett spel som på ett lekfullt sätt hjälper barnen att prata om de ofta så svåra frågorna. Målet med spelet är att skapa ett ramverk för det goda samtalet.
www.ajabaja.org

Psykosyntesakademin, studielån

www.psykosyntesakademin.se

Robygge

säljer bland annat naturkosmetik, böcker och färg i sin butik i Järna.

www.robygge.se

Skilleby.net

tillhandahåller ett fiberoptiskt nätverk med internet, Digital TV och telefoni till en grupp bostäder på landsbygden.

Stiftelsen för ickevåld- och fredskultur – Västra Frölunda

Stiftelsen har till ändamål att verka för en värld fri från våld och förtryck och fylld av kärlek och livsglädje.

Stiftelsen Strån till Stacken

Stiftelsen Strån till Stacken

vill bland mycket annat verka för internationalism och vegetarianism.
Stiftelsen äger en fastighet i Bromma som hyrs ut till kollektivboendet Vita Hästen och har ett mindre bibliotek i Göteborg.

Nibble Ulvsundets samfällighetsförening

Det finns över 25 000 samfälligheter i Sverige som äger och förvaltar vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönområden lekplatser, bryggor, badplatser, bredband och trapphus.

Vänga hembygdsförening

bildades 1962 genom att ett torp skänktes till föreningen. År 2009 förvärvades Vänga kvarn som är en av de få bygdekvarnar i Sverige som fortfarande mal brödsäd och i viss mån foderspannmål. I kvarnen finns sedan 1989 ett kafé. Intill kvarnen ligger en stärkelsefabrik. Det är Sveriges enda som visar potatismjölstillverkning på gammalt vis. Fabriken och kvarnen är idag ett arbetslivsmuseum. Vid kvarnen finns det ett mer traditionellt museum samt lanthandels- och postmuseum, där hantverkare säljer sina och föreningens alster.
Föreningen har även ansvaret av skötseln av rastplatser vid riksväg 42. De äger en brygga och sköter en badplats i sjön Säven. Under året ordnas det olika arrangemang, som tomtevandring, föreläsningar mm.

www.vangakvarn.se

Ängsbacka kursgård

Ängsbacka kursgård

På Ängsbacka kursgård hålls kurser och festivaler året runt med syfte att förmedla kunskaper och verktyg för ett hållbart leverne för oss människor och för miljöns bästa.

www.angsbacka.se