Kulturella ändamål

Ekobanken ger lån till t.ex. tidskrifter, kulturhus, teatergrupper och vuxenutbildningar. Även religiösa sammanslutningar, gemenskapsboenden och matkultur räknar vi hit. Lokal utveckling, t ex bredbandsutbyggnad, är också ett låneändamål i Ekobanken.

Globala målen och kulturella ändamål

Ekobankens utlåning till kultur och lokal utveckling stödjer Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet om hållbar turism och verksamheter som främjar lokal kultur och lokala produkter. En del projekt bidrar starkt till Mål 11: Hållbara städer. Flera låneprojekt bidrar till Mål 10: Minskad ojämlikhetoch Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, genom att motverka ojämlikhet, vara inkluderande, främja ett aktivt socialt och kulturellt liv och verka för fred och rättvisa.

Babajan restaurang, Stockholm

www.babajan.com

Balanced View Center, Vittsjö

www.balancedview.org

Balders Förlag, Järna

Balder

ger ut kulturtidskriften Balder och böcker. Balder har skribenter, konstnärer och fotografer som har ett eget tonfall, som kan visa på oväntade, drastiska, kärleksfulla och humoristiska vägar till förståelse och intresse för människans vara.

www.baldersforlag.se

Buddhistiska Gemenskapen Triratna, Stockholm

Föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Granstedt Kultur och Samhälle, Mölnbo

Gylleboverket, Gyllebo

Håller på att skapa ett kulturcenter med utgångspunkt från en fastighet i Gyllebo, Simrishamn. Det ska vara en samlingspunkt för medlemmarnas gemensamma intressen inom kultur med bl a konsthall, filmstudio, uthyrning av ateljéer. Byggnationer ska ske med ekologiska material och energin ska tas från hållbara energikällor. www.gylleboverket.se

Kulturcentrum, Järna

www.kulturcentrum.nu

Kulturhuset Oceanen, Göteborg

Oceanen lloyd_web_51A1939

 

Kulturhuset Oceanen är hyresvärd för ett trettiotal kulturproducerande verksamheter. I funkishuset på Stigbergstorget i Majorna i Göteborg samlas i dag konstnärer, dansare, musiker, trollkarlar, komiker och skådespelare. Idag utgör Oceanen ett blomstrande nav för kultur i Göteborg. www.oceanen.com

Kulturföreningen Saga, Ödeshög

www.kulturhusetsaga.wixsite.com/odeshog

Kyrkskolan, samfällighetsförening, Hölö

Lagnö Gård, Brf, Trosa

Lokstallet, Gnesta

Lokstallet Gnesta

Hyr ut lokaler i ett gammalt lokstall till ekologiska, kulturella och sociala organisationer och projekt.

Myller Kultur & Händelser, Nordingrå

Nibble Ulvsundets samfällighetsförening, Järna

Det finns över 25 000 samfälligheter i Sverige som äger och förvaltar vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönområden lekplatser, bryggor, badplatser, bredband och trapphus.

Original Film, Stockholm

Original Film startade redan 1970 och deras filmer har genom åren utmärkt sig för en humanistisk framtoning och internationell solidaritet. Bolagets framtida huvudsakliga inriktning kommer att ligga på produktion av spelfilmer med ett socialt innehåll som kommer att kompletteras med ett antal dokumentärfilmer, oftast med innehåll av socialt engagemang.

www.originalfilm.se

Pulsa utveckling, Linköping

Naturguiden bedriver turistverksamhet och säljer paketresor i första hand till utländska turister genom att erbjuda långfärdsskridskoturer på vintern och kajakturer på sommaren. Deras målsättning är att erbjuda aktiviteter som ger kunderna fantastiska upplevelser, stärker både grupp och individ och får alla att må en smula bättre. De är kvalitetsmärkta enligt Naturens Bästa och är även med i Ekoturismföreningen.

www.naturguiden.se

Robygge, Järna

Säljer bland annat naturkosmetik, böcker och färg i sin butik i Järna.

www.robygge.se

Ruben Engzell EF

Skilleby.net, Järna

tillhandahåller ett fiberoptiskt nätverk med internet, Digital TV och telefoni till en grupp bostäder på landsbygden.

Spel- och Dansstugan Brf, Åmål

Steneken Skogsbrynet AB

Stiftelsen för ickevåld- och fredskultur, Västra Frölunda

Stiftelsen har till ändamål att verka för en värld fri från våld och förtryck och fylld av kärlek och livsglädje.

Stiftelsen Vipassana Sverige

Stiftelsen Strån till Stacken, Göteborg

Stiftelsen Strån till Stacken

vill bland mycket annat verka för internationalism och vegetarianism.
Stiftelsen äger en fastighet i Bromma som hyrs ut till kollektivboendet Vita Hästen och har ett mindre bibliotek i Göteborg.

S/Y Ellen, Sundbyberg

S/Y Ellen

S/Y Ellen används för skolsegling med skolklasser och ungdomar som undervisas i sjömanskap och hantverk ombord.

www.syellen.org

T/S Constantia/Stiftelsen Solnaskutan, Solna

T/S Constantia

Solnaskutan ger barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön.

www.constantia.se

Vår Lokal i Gnesta, Gnesta

Vårdinge By, Stiftelsen, Mölnbo

Vårdinge By är en by på landet med boende och dagverksamhet för handikappade. I byn finns också Vårdinge By Folkhögskola som har hantverk och konst på programmet.

www.vardinge.fhsk.se

Vänga hembygdsförening, Vänga

bildades 1962 genom att ett torp skänktes till föreningen. År 2009 förvärvades Vänga kvarn som är en av de få bygdekvarnar i Sverige som fortfarande mal brödsäd och i viss mån foderspannmål. I kvarnen finns sedan 1989 ett kafé. Intill kvarnen ligger en stärkelsefabrik. Det är Sveriges enda som visar potatismjölstillverkning på gammalt vis. Fabriken och kvarnen är idag ett arbetslivsmuseum. Vid kvarnen finns det ett mer traditionellt museum samt lanthandels- och postmuseum, där hantverkare säljer sina och föreningens alster.
Föreningen har även ansvaret av skötseln av rastplatser vid riksväg 42. De äger en brygga och sköter en badplats i sjön Säven. Under året ordnas det olika arrangemang, som tomtevandring, föreläsningar mm.

www.vangakvarn.se

Världshuset i Uddebo, Uddebo

Värmdö Möbelmakeri

I en gammal missionskyrka ett par hundra meter från Gustavsbergs centrum ligger Värmdö Möbelmakeri. Målsättningen med företaget är att det ska bli en av Stockholms mest hållbara möbel- och inredningsbutiker. De ska enbart arbeta med svensktillverkade produkter blandat med lite vintagemöbler. Ett nära samarbete med formgivare och hantverkare ska gynna småskaligt hantverk och lyfta proveniensen för produkterna och ge ett handplockat sortiment som inte går att hitta någon annan stans på marknaden. www.varmdomobelmakeri.se

Foto: Oldschool Hantverk

Foto: Oldschool Hantverk

Ängsbacka kursgård

Ängsbacka kursgård

På Ängsbacka kursgård hålls kurser och festivaler året runt med syfte att förmedla kunskaper och verktyg för ett hållbart leverne för oss människor och för miljöns bästa.

www.angsbacka.se