Sociala ändamål

Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt skolskepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. De drivs av engagerade föräldrar och lärare, och är idéburna. De har inget enskilt vinstsyfte, utan allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Ekobanken lånar ut till verksamheter och föreningar som bedriver socialt arbete och vård med fokus på individen och mänskliga värden utan vinstsyfte. Det kan handla om sociala arbetskooperativ, boendegemenskaper, äldrekooperativ eller handikappomsorg. Gemensamt för alla dessa olika verksamheter är viljan till ett så självständigt liv som möjligt med insyn och medbestämmande. Inom området hälsa och vård ryms också rehabilitering för människor som av egen kraft tar sig ur kriminalitet och missbruk.

Globala målen och sociala ändamål

Mål 3: God hälsa och välbefinnande kan relateras till bankens långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och omsorg. Ekobankens utlåning till idéburna förskolor, skolor och eftergymnasial utbildning stödjer Mål 4: God utbildning för alla. Banken arbetar aktivt för jämställdhet och med att stödja låneprojekt som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung etc. möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet, vilket stödjer Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: Minskad ojämlikhet. Ekobankens utlåning till sociala företag samt vård och omsorgsverksamheter har ofta haft stor betydelse för att dessa kunnat starta och växa. I sin tur bidrar detta tydligt till Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet om sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning, vilket också relaterar till Ekobankens utlåning till fair trade och Oikocredit. Utlåningen till Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen fattigdom.

Annaskolans Byggnadsstiftelse, Garpenberg

Arken, Stiftelesn, Johannaskolan och förskolan Viljan, Örebro

www.orebrowaldorfskola.se

Auris AB, Järna

Byggnadsstiftelsen Haga

Byggnadsstiftelsen Haga tillhandahåller fastigheter för Hagastiftelsens vård av speciellt krävande barn, ungdomar och vuxna på flera vårdenheter.
www.vardingeby.se/haga.html

Canopus Hundcenter ek för, Gustavsberg

CDEKL, ek för, Göteborg

Egnahemsfabriken, Tjörn

www.egnahemsfabriken.se

EK Pråmen, Kimstad

Forum Skill, Göteborg

Fyrfota Äventyr

Gustavsfors-Vårviks äldreboende, Gustavsfors

Hajdes, Klintehamn

Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Det ligger en mil öster om Klintehamn på Gotland, är ett boende för människor i behov av omsorg och omvårdnad. www.hajdes.se

Hajdes

Hammenhög Bogemenskap KHF

Helgestahemmet, stiftelsen, Mölnbo

Helgestahemmet är en fastighetsförvaltande stiftelse som ställer bostäder och lokaler till förfogande för läkepedagogisk och socialterapeutisk vård och omsorg i Mölnbo.  www.helgesta.se

Hillesgården, Klippan

Gästhemmet_Hillesgården

I rofylld natur med parker och prunkande örtagårdar ligger gästhemmet och konferens med restaurang och kafé, spa, konsthall, butiker med hantverk och kuriosa samt underhållning med olika gäster. Hillesgården ligger i Skåne och verksamhetens överskott går oavkortat till att hjälpa, glädja och stötta utsatta människor i vårt samhälle. www.hillesgarden.se

InclusiveBusiness Sweden, Göteborg

Karriärstöd, Göteborg

NY Karriär-Kraft Nästa Steg

Kaveldunet Byggnadsstiftelse och Fredkullaskolan, Kungälv

fredkullaskolan_2 fredkullaskolan fredkullaskolan_3

Kungälvs Waldorfförskola och Mikaels barnträdgård, Kungälv

www.fredkullaskolan.se

L&H Dina Silviasystrar i Stockholm

Erbjuder dagverksamhet för personer som är över 65 år i Stockholm stad samt har en diagnostiserad demenssjukdom. De erbjuder specialutbildad personal som ger dem bra omhändertagande där samspelet människa, djur och natur blir ett naturligt inslag i deras vardag. www.dinasilviasystrar.se

Le Mat/ Le Mat Fastighet AB, Göteborg

Lilla My, Odensala

Förskolan Lilla My ligger i Fransåker, Odensala nära Märsta. Målsättning med verksamheten är att skapa en harmonisk barngrupp med trygga, friska, kreativa och ansvarstagande barn. Varje barn ges utrymme att utveckla sin egen personlighet. Detta uppnås genom fasta rutiner och mycket utevistelse samt genom aktiviteter såsom våtmålning, dockspel, bivax, sagor och berättande samt värnande om den fria leken. All mat lagas från grunden och är ekologiskt. www.lillamyodensala.se

LRH Fastighets AB, Järna

Lärjeåns trädgårdar, Göteborg (MVKCK ek för, Göteborg)

Mariagården, Kassjö by

Mariagården bedriver socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet. Tillsammans med de boende formar och skapar de en välstrukturerad och vacker totalmiljö, där individualiteten får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil utanför Umeå. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse. www.mariagarden.se

slider_01-edit

Mariaskolan, Järna

Waldorfskola mitt i byn.

www.mariaskolan.nu

Maria Magdalena förening, Järna

Martinskolan, Farsta

www.martinskolan.se

 

Memfis, Vindeln

Memfis

Boende och dagverksamhet i Vindeln. De äger det före detta hotellet i byn som successivt håller på att rustas upp för att passa de ungdomar som placeras i verksamheten. De skapar både bostadsmöjligheter och arbetstillfällen i glesbygd.

Mikaelgården, Järna

Mikaelgården

Läkepedagogisk bygemenskap för barn och familjer. www.mikaelgarden.se

Nyed Friskola, Molkom

Nyed friskola

Några föräldrar i Molkom, Värmland, har nyligen startat en fristående förskola med inriktning på en hållbar livsstil – både på ett inre och yttre plan. Föreningen tror och hoppas att den här förskolan och ev. framtida grundskola, kommer att utgöra en anledning för barnfamiljer att flytta till Molkom med omnejd. Det finns även en förhoppning om att den framöver skall utvecklas till en grundskola F-9. Grunden för verksamheten är Skolverkets läroplan för förskolor, inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, ett holistiskt synsätt, samt NVC principerna. De har med andra ord en större vision om att framöver även kunna öppna flera förskolor/grundskolor med den här inriktningen. www.backafriskola.se

Nyponkulla förskola, Hölö

Nyponkulla, en liten och personlig förskola i Hölö.

Oikocredit, Holland

Oikocredit

Foto: Oikocredit

Oikocredit är ett världsomspännande kooperativt finansinstitut och en av världens största privata finansiärer av utvecklingskrediter. De har idag utestående finansiering på över en 1 miljard euro till sina projektpartners. Via mikrofinanspartners når de över 40 miljoner låntagare i ca 70 länder över hela världen. Större delen av krediterna är finansiering till mikrofinansinstitut (MFIer) och resten är till kooperativ och små och medelstora företag inom huvudsakligen jordbruk, förnybar energi och fair trade. Särskilt fokus läggs på kvinnor och utveckling av landsbygden. Ekobanken erbjuder ett sparkonto med insättningsgaranti som komplement till investeringar som kan göras direkt i Oikocredit. Motsvarande totalsumman på kontona lånar Ekobanken löpande ut till Oikocredit. www.oikocredit.se

Prata på riktigt i Göteborg, Göteborg

Riala Waldorfförening, Riala

En liten förskola i Bergshamra. www.rialawaldorf.se

Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna

Ställer bostäder och verksamhetslokaler till förfogande för flera vård- och behandlingshem.

Sanna Stiftelsen, Fjugesta

Stiftelsen Sanna

Stiftelsen Sanna finns i Fjugesta, ett par mil söder om Örebro. Hela verksamheten låter sig inspireras av den antroposofiska livssynen där den individuella personlighetens möjligheter står i centrum. Dei strävar efter att skapa ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap. Stiftelsen Sanna är en kombination av boende och daglig verksamhet som drivs enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service. Stiftelsen Sanna består av fyra delar: Hantverkshuset, Sanna gård, Backen och Skättorp. www.stiftelsensanna.se

Sellj ekonomisk förening, Göteborg

Den ekonomiska föreningen bakom Vägen Ut! Bygg och Snickeri. Verksamheten drivs som ett socialt företag och levererar bygg- och snickeritjänster som skapar arbetstillfällen för människor som är på väg tillbaka in i samhället efter en tidigare bakgrund inom kriminalitet eller missbruk. Verksamheten startades hösten 2010 med stöd av Vägen Ut!-Kooperativen.

Skridskofabriken, Järna

Skridskofabriken äger kultur- och hantverkslokalerna där Novalisskolan bedriver sin verksamhet, centralt i Järna. www.novalisgymnasiet.se

Solbacken, Märsta

Waldorfförskola i Märsta som bedriver sin verksamhet i hemlik och ombonad miljö, där de använder sig av enkel naturmaterial i leken och KRAV-producerade råvaror i matlagning.

Solhem kooperativa hyresrättsförening på Väddö

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening på Väddö har byggt om ett tidigare kommunalt äldreboende till ett boende med cirka 30 lägenheter som möter dagens krav. www.forenadesolhem.se

Stiftelsen Guldfällen, Järna

Stiftelsen Guldfällen hjälper personer med funktionsnedsättning att leva ett så meningsfullt och utvecklande liv som möjligt. Guldfällen sociala arbete är mycket uppskattat av såväl placerande kommuner, anhöriga som huvudpersonerna själva. Det sociala och ekologiska förhållningssättet genomsyrar hela verksamheten. Ett nära samarbete finns med Skillebyholms biodynamiska jordbruk, vilket skapar meningsfulla arbetsuppgifter och bidrar till platsens sociala sammanhållning. De som fortfarande går på gymnasiet gör det ofta på Novalisgymnasiet. www.guldfallen.se

Stiftelsen Högtomt, Årsta

En byggnadsstiftelse för Årsta Gård som erbjuder läkepedagogiskt boende och skolgång. www.arstagard.se

Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna

Stiftelsen Norrbyvälle har sedan 1986 erbjudit läkepedagogisk vård för ungdomar.

De arbetar utifrån den antroposofiska människosynen och inriktningen har på senare år kompletterats med socialterapeutisk vård för att passa unga vuxna.
Alla Norrbyvälles dagliga verksamheter – lunch och förädling, kafé, ridterapi, trädgårdsodling och vaktmästeri – grundar sig på att var och en utifrån sin förmåga ska ha ett meningsfullt arbete i en social gemenskap. Arbetsplatserna är belägna i den lantliga miljön kring Skäve by där de kan integrera med andra verksamheter och vara del av ett större sammanhang. www.norrbyvalle.se

Dagverksamheten driver bland annat Skäve Café

Dagverksamheten driver bland annat Skäve Café

 

Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo

Stiftelsen Täby Waldorfförskolor, Täby

Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter, Uppsala

Uppsala Waldorfskola, förskolan Näktergalen och förskolan Rosengården ligger alla i Håga by utanför Uppsala. På vägen dit åker man förbi hagar med får, hästar och kor och passerar Kung Björns hög med sina bronsåldersbosättningar. Under åren har de haft förmånen att vara på denna vackra plats och den närliggande skogen.www.uppsalawaldorfskola.nu

Grundskola

Stiftelsen Stjärnflocka, Mölnbo

Stjärnflocka

Stjärnflocka är en förskola som vill bibehålla och utveckla traditionen av kärleksfullt omhändertagande i en lugn, trygg och stimulerande atmosfär. Förskolan drivs av en föräldraförening där föräldrarna deltar aktivt och har direktinflytande. En stor skogstomt med sjöutsikt och gångavstånd till en barnvänligt badstrand ger barnen möjlighet att röra sig i naturen varje dag och uppleva årstidernas växlingar.

Ståthöga Byggnadsstiftelse, Norrköping

Allmännyttig stiftelse som tillhandahåller lokaler för Rudolf Steinerskolan i Norrköping. De skriver på sin hemsida: ”Waldorfpedagogiken är i dag den största alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet. På Rudolf Steinerskolan i Norrköping har vi utvecklat elever till självständiga individer sedan 1975. Välkommen du också!”

www.rudolfsteinerskolan.se

Stödförening Solvikskolan, Järna

Arbetar med intuitiv pedagogik. I ”skolan för intuitiv pedagogik” övas uppmärksamheten på det egna sinnes- och tankelivet genom rörelselek, musik, bildande konst, improvisation och samtal ur arbetet och övandet. Idéerna till den intuitiva pedagogiken har växt fram under tre årtionden ur erfarenheter med barnen.

www.solvikskolan.se

Thoridan, Hölö

Tälleby Fastighet, Järna

Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå

Villa at Samhällsförändring i Praktiken

Viljans Waldorfförskolor, Kalmar

Stiftelsen Viljan tillhandahåller lokal till förskolan Amanda utanför Kalmar.

Vägen Ut!-kooperativen, Göteborg

Le Mat 1

Startade år 2002 som ett EU-projekt och har skapat en hel rad kooperativ sedan dess. De senaste tillskotten är Le Mat Bed&Breakfast i centrala Göteborg och Lärjeåns trädgårdar i Angered. Under 2005 utvecklades en metod för värdering av sociala företags samhällsnytta i ekonomiska termer. Det finns en enkel bruksanvisning för hur man kan göra detta på egen hand. En av piloterna i studien var Vägen ut! och det visade sig att samhällsvinsten uppgår till i storleksordningen 1 miljon kr per år och medarbetare. Ur ett socialt investeringsperspektiv förefaller Vägen ut! kooperativen vara utomordentligt lönsamt.

www.vagenut.coop

Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg

Vägen Ut! Kajskjul 46, Göteborg

Vägen Ut! Ängås Trädgård, Göteborg

Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

Örjanskolan i Järna

Skolan arbetar för att i samarbete med hemmen, efter bästa förmåga och med kärlek och respekt, fostra eleverna till fria och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle. Vi arbetar för människolivets okränkbarhet, individernas jämlikhet samt för solidaritet med svaga och utsatta. (Ur Örjanskolans värdegrund)

www.orjanskolan.se