Sociala ändamål

Ekobanken lånar ut till idéburen vård med fokus på individen och mänskliga värden, samt alternativ medicin och terapier. Självförvaltande seniorboenden är ett område som också hör hit. Här ryms även rehabiliterings- och behandlingshem för människor som av egen kraft håller på att ta sig ur kriminalitet och missbruk. Ekobanken lånar ut till fristående skolor och förskolor med en bärande pedagogisk idé som har med sociala, ekologiska eller kulturella mervärden att göra. Även naturbruksgymnasier, särskolor och skolfartyg hör till detta område.

Arken

Arken Örebro, Johannaskolan och förskolan Viljan.
www.orebrowaldorfskola.se

Byggnadsstiftelsen Haga

Byggnadsstiftelsen Haga tillhandahåller fastigheter för Hagastiftelsens vård av speciellt krävande barn, ungdomar och vuxna på flera vårdenheter.
www.vardingeby.se/haga.html

T/S Constantia

T/S Constantia

T/S Constantia ger barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön.

www.constantia.se

S/Y Ellen

S/Y Ellen

S/Y Ellen används för skolsegling med skolklasser och ungdomar som undervisas i sjömanskap och hantverk ombord.

www.syellen.org

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening på Väddö

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening på Väddö har byggt om ett tidigare kommunalt äldreboende till ett boende med cirka 30 lägenheter som möter dagens krav. www.forenadesolhem.se

Gustavsfors-Vårviks äldreboende i Dalsland

Haganäs

Haganäs startade 1989 som ett gruppboende för unga vuxna med psykisk utvecklingsstörning. Ända från början fanns strävan att försöka skapa en gemenskap med de människor som under kortare eller längre tid ville bo på Haganäs, vara medarbetare eller båda delar. Haganäs organisation grundar sig på självförvaltning, sättet hur man umgås med varandra, hur man gestaltar vardagen och firar högtider, hur man vårdar omgivningen. www.haganas.se

Hajdes

Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Det ligger en mil öster om Klintehamn på Gotland, är ett boende för människor i behov av omsorg och omvårdnad. www.hajdes.se

Hajdes

Helgestahemmet, stiftelsen

Helgestahemmet är en fastighetsförvaltande stiftelse som ställer bostäder och lokaler till förfogande för läkepedagogisk och socialterapeutisk vård och omsorg i Mölnbo.  www.helgesta.se

Hillesgården

Gästhemmet_Hillesgården

I rofylld natur med parker och prunkande örtagårdar ligger gästhemmet och konferens med restaurang och kafé, spa, konsthall, butiker med hantverk och kuriosa samt underhållning med olika gäster. Hillesgården ligger i Skåne och verksamhetens överskott går oavkortat till att hjälpa, glädja och stötta utsatta människor i vårt samhälle. www.hillesgarden.se

Karriär-kraft Service ek för

Karriär-Kraft startade 1996 och verksamheten bedrivs idag i olika kooperativ som alla är medlemmar i en gemensam paraplyorganisation vars målsättning är att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Karriär-Kraft Service ek har som uppgift är att ge service inom utveckling, utbildning, ekonomi och administration till de övriga medlemskooperativ inom karriär-Kraft.
www.karriärkraft.se

Kaveldunet

fredkullaskolan_2 fredkullaskolan fredkullaskolan_3

Kaveldunet Kungälv, Fredkullaskolan och Mikaels barnträdgård.

www.fredkullaskolan.se

L&H Dina Silviasystrar i Stockholm

Erbjuder dagverksamhet för personer som är över 65 år i Stockholm stad samt har en diagnostiserad demenssjukdom. De erbjuder specialutbildad personal som ger dem bra omhändertagande där samspelet människa, djur och natur blir ett naturligt inslag i deras vardag. www.dinasilviasystrar.se

Lilla My

Förskolan Lilla My ligger i Fransåker, Odensala nära Märsta. Målsättning med verksamheten är att skapa en harmonisk barngrupp med trygga, friska, kreativa och ansvarstagande barn. Varje barn ges utrymme att utveckla sin egen personlighet. Detta uppnås genom fasta rutiner och mycket utevistelse samt genom aktiviteter såsom våtmålning, dockspel, bivax, sagor och berättande samt värnande om den fria leken. All mat lagas från grunden och är ekologiskt. www.lillamyodensala.se

Lugnet

Socialterapeutisk verksamhet på Munsö.

Lunds Waldorfskola

Lunds Waldorfskola grundades 1977 och ligger i Hardeberga, en by strax utanför Lund. Skolan är Idéburen, icke-vinstdrivande skola  som drivs av en stiftelse. I skolans kök tillagas varje dag vegetarisk mat från grunden, så långt som möjligt av biodynamiska, ekologiska och närodlade råvaror. www.lundswaldorfskola.se

Mariagården

Mariagården bedriver socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet. Tillsammans med de boende formar och skapar de en välstrukturerad och vacker totalmiljö, där individualiteten får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil utanför Umeå. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse. www.mariagarden.se

slider_01-edit

Mariaskolan i Järna

Waldorfskola mitt i byn.

www.mariaskolan.nu

Martinskolan i Farsta

www.martinskolan.se

Memfis

Memfis

Boende och dagverksamhet i Vindeln. De äger det före detta hotellet i byn som successivt håller på att rustas upp för att passa de ungdomar som placeras i verksamheten. De skapar både bostadsmöjligheter och arbetstillfällen i glesbygd.

Mikaelgården

Mikaelgården

Läkepedagogisk bygemenskap för barn och familjer. www.mikaelgarden.se

Mora Parks läkepedagogiska behandlingshem

Ett läkepedagogiskt behandlingshem som arbetar med barn med särskilda behov. Mora Park är till för barn med problematik såsom autism, DAMP och ADHD. Där finns ett
internat för tolv barn i åldern 3-10 år och ett korttidshem som kan avlasta upp till tjugo familjer. www.morapark.se

Nibblestiftelsen

Nibblestiftelsen Järna, naturbruksgymnasium.

www.jarnanaturbruksgymnasium.se

Stiftelsen Norrbyvälle

Stiftelsen Norrbyvälle har sedan 1986 erbjudit läkepedagogisk vård för ungdomar.

De arbetar utifrån den antroposofiska människosynen och inriktningen har på senare år kompletterats med socialterapeutisk vård för att passa unga vuxna.
Alla Norrbyvälles dagliga verksamheter – lunch och förädling, kafé, ridterapi, trädgårdsodling och vaktmästeri – grundar sig på att var och en utifrån sin förmåga ska ha ett meningsfullt arbete i en social gemenskap. Arbetsplatserna är belägna i den lantliga miljön kring Skäve by där de kan integrera med andra verksamheter och vara del av ett större sammanhang. www.norrbyvalle.se

Dagverksamheten driver bland annat Skäve Café

Dagverksamheten driver bland annat Skäve Café

 

Nyed Friskola

Nyed friskola

Några föräldrar i Molkom, Värmland, har nyligen startat en fristående förskola med inriktning på en hållbar livsstil – både på ett inre och yttre plan. Föreningen tror och hoppas att den här förskolan och ev. framtida grundskola, kommer att utgöra en anledning för barnfamiljer att flytta till Molkom med omnejd. Det finns även en förhoppning om att den framöver skall utvecklas till en grundskola F-9. Grunden för verksamheten är Skolverkets läroplan för förskolor, inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, ett holistiskt synsätt, samt NVC principerna. De har med andra ord en större vision om att framöver även kunna öppna flera förskolor/grundskolor med den här inriktningen. www.backafriskola.se

Nyponkulla, förskola i Hölö

Nyponkulla, en liten och personlig förskola i Hölö.

Prata på riktigt i Göteborg AB

Prata på riktigt i Göteborg AB har skapat spelet AJABAJA som underlättar kommunikationen kring svårhanterliga frågor.AJABAJA är ett enkelt verktyg som behandlar värdegrundsfrågor som kränkande behandling, jämställdhet och mångfald efterlystes. Utgångspunkten har då varit att skapa förutsättningarna för det goda samtalet i viktiga, avgörande och ibland svåra frågor.
www.ajabaja.org

Påslakanet Fastighet

Göteborg, Le Mat. www.lemat.se

Returum

Returum

Returum består av en second-hand butik vars främsta syfte är att skapa en arbetsplats där allt och alla får en andra chans. De vill ge möjlighet till arbetsträning och påverka den allmänna medvetna konsumtion för att inte belasta vår miljö. www.facebook.com/returum

Riala Waldorfförening

En liten förskola i Bergshamra. www.rialawaldorf.se

Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse

ställer bostäder och verksamhetslokaler till förfogande för flera vård- och behandlingshem.

Sellj ekonomisk förening

Den ekonomiska föreningen bakom Vägen Ut! Bygg och Snickeri. Verksamheten drivs som ett socialt företag och levererar bygg- och snickeritjänster som skapar arbetstillfällen för människor som är på väg tillbaka in i samhället efter en tidigare bakgrund inom kriminalitet eller missbruk. Verksamheten startades hösten 2010 med stöd av Vägen Ut!-Kooperativen.

Skonaren Linnea

Skonaren Linnea seglar med skolklasser från sjätte klass till gymnasiet där alla får hugga i och hjälpa till efter egen förmåga.

Skonaren Linnea

Skridskofabriken

Skridskofabriken äger kultur- och hantverkslokalerna där Novalisskolan bedriver sin verksamhet, centralt i Järna. www.novalisgymnasiet.se

Solbacken

Waldorfförskola i Märsta som bedriver sin verksamhet i hemlik och ombonad miljö, där de använder sig av enkel naturmaterial i leken och KRAV-producerade råvaror i matlagning.

Solvikskolan i Järna

Arbetar med intuitiv pedagogik. I ”skolan för intuitiv pedagogik” övas uppmärksamheten på det egna sinnes- och tankelivet genom rörelselek, musik, bildande konst, improvisation och samtal ur arbetet och övandet. Idéerna till den intuitiva pedagogiken har växt fram under tre årtionden ur erfarenheter med barnen.

www.solvikskolan.se

Stiftelsen Furu

Tillhandahåller en del av bostäderna för Haganäs.

Stiftelsen Högtomt

En byggnadsstiftelse för Årsta Gård som erbjuder läkepedagogiskt boende och skolgång. www.arstagard.se

Stiftelsen Sanna

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. www.stiftelsensanna.se

Stiftelsen Stjärngull

Stjärngull är en liten förskola och har en grupp med barn mellan 3-7 år. Hösten 2011 startades även en småbarnsgrupp. De månar om att ha en gemytlig stämning bland barn och föräldrar. Förskolan har funnits i ca 13 år och ligger vackert inbäddad i naturen med Velamsunds naturreservat som granne. Här finns möjlighet att leva med naturelementen: gräva i jord, hacka i sten, klättra i träd, samla regnvatten och elda i trädgården. Allt detta ger barnen sinnesupplevelser så att rika nyanser uppstår inom dem. www.stjarngull.se

Stjärnflocka

Stjärnflocka

Stjärnflocka är en förskola som vill bibehålla och utveckla traditionen av kärleksfullt omhändertagande i en lugn, trygg och stimulerande atmosfär. Förskolan drivs av en föräldraförening där föräldrarna deltar aktivt och har direktinflytande. En stor skogstomt med sjöutsikt och gångavstånd till en barnvänligt badstrand ger barnen möjlighet att röra sig i naturen varje dag och uppleva årstidernas växlingar.

Ståthöga Byggnadsstiftelse

Allmännyttig stiftelse som tillhandahåller lokaler för Rudolf Steinerskolan i Norrköping. De skriver på sin hemsida: ”Waldorfpedagogiken är i dag den största alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet. På Rudolf Steinerskolan i Norrköping har vi utvecklat elever till självständiga individer sedan 1975. Välkommen du också!”

www.rudolfsteinerskolan.se

Ulf Petrén

Gestaltterapi i Stockholm. www.ulfpetren.se

Umeå waldorfskola

umeå

Grundades 1978 och är en fristående tolvårig skola som omfattar årskurserna 1 till 9, gymnasium, förskola, förskoleklass samt fritidshem.
www.waldorfumea.se

Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter

Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter upplåter lokaler till sina hyresgäster Uppsala Waldorfskola samt förskolan Näktergalen. Man byter nu 2017 ventilationssystem till en modern FTX-ventilation med värmeåtervinning. www.uppsalawaldorfskola.nu

Grundskola

Vega Montessoriförskola

Ett personalkooperativ som bedriver förskola enligt montessoripedagogik med inslag av Reggio Emilia. Förskolans miljö och atmosfär ska präglas av värme, omtanke och ödmjukhet.

Vidarkliniken

Med det bästa från skolmedicin och antroposofisk läkekonst skapar Vidarkliniken en helhet som främjar läkning av kropp och själ. www.vidarkliniken.se

Vidarstiftelsen

Allmännyttiga Vidarstiftelsen grundades 1962 och har till ändamål att stödja antroposofisk verksamhet såsom utbildning, pedagogik, vetenskaplig forskning och andra projekt som bidrar till en positiv utveckling. Aktuella projekt 2017 är The International Youth Initiative Program (YIP), en ung utbildning i socialt entreprenörskap, Skillebyholm, yrkeshögskola för Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap, Järna Akademin som utvecklar olika vuxenutbildningar, Beras, ett östersjöprojekt och utöver detta biståndsprojekt i olika delar av världen. Vidarstiftelsen har sedan starten delat ut stöd på över 150 miljoner kronor.

www.vidarstiftelsen.se

Vidarstiftelsen

Viljans Waldorfförskolor

Stiftelsen Viljan tillhandahåller lokal till förskolan Amanda utanför Kalmar.

Tina Eriksson är verksamhetschef på Villa Karin. Foto: Johan Wingborg

Tina Eriksson är verksamhetschef på Villa Karin. Foto: Johan Wingborg

Villa Karin Göteborg

är ett så kallat halvvägshus för kvinnor.

Dit kommer de som bestämt sig för att bryta med droger och kriminalitet för att under en tid få hjälp med personlig utveckling och planering för framtiden.

Villa Karin ligger på en stor, härlig tomt nära havet med växthus och vedeldad bastu i trädgården.

www.vagenut.coop

Vårdinge By

Vårdinge By är en by på landet med boende och dagverksamhet för handikappade.

I byn finns också Vårdinge By Folkhögskola som har hantverk och konst på programmet.

www.vardinge.fhsk.se

”Vägen ut – från fängelse till sociala arbetskooperativ”

Le Mat 1

Startade år 2002 som ett EU-projekt och har skapat en hel rad kooperativ sedan dess. De senaste tillskotten är Le Mat Bed&Breakfast i centrala Göteborg och Lärjeåns trädgårdar i Angered. Under 2005 utvecklades en metod för värdering av sociala företags samhällsnytta i ekonomiska termer. Det finns en enkel bruksanvisning för hur man kan göra detta på egen hand. En av piloterna i studien var Vägen ut! och det visade sig att samhällsvinsten uppgår till i storleksordningen 1 miljon kr per år och medarbetare. Ur ett socialt investeringsperspektiv förefaller Vägen ut! kooperativen vara utomordentligt lönsamt.

www.vagenut.coop

Örjanskolan, Järna

Örjanskolan i Järna

Skolan arbetar för att i samarbete med hemmen, efter bästa förmåga och med kärlek och respekt, fostra eleverna till fria och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle. Vi arbetar för människolivets okränkbarhet, individernas jämlikhet samt för solidaritet med svaga och utsatta. (Ur Örjanskolans värdegrund)

www.orjanskolan.se