Med anledning av coronaviruset (Covid -19)

Coronavirusets framfart påverkar oss alla och frågorna är många. Här kan du läsa mer om hur du kan agera kring din personliga eller företagets ekonomi.

Läs mer

Pengar är till för människan

Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den omställning som världen behöver nu och framöver, ekologiskt, socialt och kulturellt. Vi vill medverka till ett finansiellt system där pengarna är till för människan. Ekobanken verkar utifrån de koncept för bank som utvecklats i den internationella Sustainable Banking-rörelsen.

Presentation av låntagare

Fair Finance Guide 2019 – Ekobanken i topp

Öppenhet och transparens

Genom att arbeta transparent gör vi det möjligt för våra kunder att med sparande och investering i banken bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta kunders pengar så att de stödjer hållbarhet. Ett kvitto på hur vi lyckas finns i Fair Finance Guide.

 

Global Alliance for Banking on Values

Ekobanken är med i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ett internationellt nätverk av banker som arbetar för att göra kapital hållbart och transparent. Läs mer

www.gabv.org

Ekobankens kundtidning

Äldre nummer