Ekobankens konton

Privatkunder i Ekobanken erbjuds ett transparent och ansvarsfullt sparande. Pengarna kan riktas så att de verkar inom hela bankens utlåningsområde eller särskilt för ekologiska, sociala eller kulturella ändamål.

Kontoformer

Aktuella räntor
Ekokonto

Ekobankens transaktionskonto som avtal om betaltjänster* och/eller kontokredit knyts till.

 • Kontot har ingen uppsägningstid och fri dispositionsrätt.
 • Ränta beräknas dag för dag.

  * Avgift för betaltjänster se prislista 
  Information om konsumenters rättigheter i samband med betaltjänster finns på www.fi.se
Sparkonto
 • Ingen uppsägningstid.
 • Ränta beräknas dag för dag.
 • Barn under 18 år får en högre ränta från första kronan.

Ekobanken Spar
 • Ger högre ränta på dina sparpengar vid saldo högre än 10.000 kr
 • Tillgång till internetbanken
 • Tillgång till mobilbanken med betaltjänster
 • Banköverföring - 4 st fria uttag/år och därefter 50 kr/uttag
 • Bankgiro - 50 kr/gång
 • Plusgiro - 50 kr/gång
 • Autogiro (se kostnader för banköverföring)
Bundet konto med fast ränta
 • Bundet konto med fast ränta för hela placeringstiden 1, 2, eller 5 år.
 • En insättning per konto.
 • Löptiden börjar tre dagar efter att kontot öppnats.
 • Ränta beräknas dag för dag.
 • Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto.
 • Förtida uttag är möjliga mot ränteskillnadsersättning.
 • Minsta uttagsavgift är 300 kronor.

Stödkonto
Kontot skapar möjligheter för banken att ge ränterabatter till allmännyttiga verksamheter. Alla stödkontoinnehavare får en årlig redovisning över vilka verksamheter som fått stöd. Tjänster* och kredit knyts till kontot.
Sparbrev med uppsägning

Uppsägning görs skriftligt 1, 3, 6 eller 12 månader i förväg.

 • Valfria belopp kan sättas in.
 • Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto.
 • Förtida uttag är möjliga mot avgift. Minsta uttagsavgift är 100 kronor.

  Om en grupp sparare sammansluter sina Sparbrev med 12 månaders uppsägningstid till tjänsten Spargemenskap kan gruppen göra förtida uttag utan avgift om alla i gruppen gör det samtidigt. Bra för er som sparar till ett gemensamt projekt!
Oikocredit Sparkonto – Stängt för nyöppning
 • Minsta insättning är 1.000 kr.
 • Uppsägningstid 3 månader.
 • Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. 
 • Förtida uttag är möjliga mot avgift (0,1 %) . 

Skogskonto / skogsskadekonto
Skogskonto och skogsskadekonto ger dig möjlighet att fördela inkomsterna från skogsbruket mellan olika år och därmed utjämna beskattningen. För kontoformerna gäller särskilda lagregler som bl.a. innebär att kontona har en begränsad löptid, se www.skatteverket.se.

Kontohavaren förbinder sig att följa reglerna vid användning av kontot. Medkontohavare medges inte. Avtalen upphör på förfallodagen utan föregående uppsägning och då för banken över kapitalbelopp och ränta till annat konto som kontohavaren har i banken.

Kontojämförelse

Ekobanken Spar                

 • Autogiro (se kostnader för banköverföring)
 • Banköverföring - 4 st fria uttag/år och därefter 50 kr/uttag
 • Internetbanken
 • Mobilbanken med betaltjänster

Ekokonto och Sparkonto

 • Autogiro - Pengarna kan överföras automatiskt från ditt bankkonto till betalningsmottagarens konto på förfallodagen
 • Banköverföring - Överför till konto i andra svenska banker
 • Betaltjänster
 • Internetbanken
 • Mobilbanken med betaltjänster

Sparkonto                      

 • Banköverföring - Överför till konto i andra svenska banker
 • Internetbanken
Svenska kronor

Statlig insättningsgaranti

Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.Den innebär att om banken försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst 1 050 000 kronor per person och institut. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 dagar från den dag den kontoförande banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

hand skriver på papper

Att känna sin kund

Alla banker är enligt lag skyldiga att ställa frågor. Skälet är ”Lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism” som gäller i alla EU-länder.