Hållbar utveckling

För en hållbar framtid

Vår vision

Ekobankens vision är att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten.
Vi ska vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta våra kunders pengar så att de stödjer hållbarhet.

Vår mission

Genom att arbeta transparent bidrar Ekobanken till att göra kapital mindre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Vi gör det möjligt för våra kunder att genom utlåning, sparande och medlemsinsatser/andelsägande i banken bidra till ett hållbart samhälle.

 
Maskros

Hållbarhet för oss

Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Årsredovisning 2020 framsida

Årsredovisning = Hållbarhetsredovisning

I årsredovisningen kan du bl.a. läsa om alla våra företagslånekunder, hållbarhetsinformation, information om projektet Climate Change Commitment och exempel på engagemang- och intressentfrågor.

Babajan restaurang

Transparens

Verksamheter som Ekobanken finansierar är väl grundade initiativ som skapar nytta för samhället, respekterar naturen och ger människor möjlighet att utvecklas.

Honungsbi

Klimat och biologisk mångfald

Den mest betydande miljöaspekten för Ekobanken är den indirekta påverkan på klimatet som sker genom vår utlåning till företag och organisationer.

Braehus, foto Karin Runge

Lev mer hållbart

Vi vet att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här kommer några enkla tips om hur du kan börja ställa om och vad du kan tänka på.

Skylt lekande barn

Samarbete är lösningen

Vi tror att samarbete är den hållbara vägen framåt. Läs mer om våra samarbeten, organisationer vi är medlemmar i och utvecklingsprojekt. 

Hajdes

Det unika med Ekobanken

Våra policyer och riktlinjer styr allt vårt arbete. Det är dem som gör oss unika!

cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Ekobanken har sedan vi startade varit engagerade och drivande för att öka samhället i en mer cirkulär riktning. Det går inte att tänka linjärt, cirkulärt är det enda hållbara. 

Global Alliance for Banking on Values

Ekobanken är medlemmar i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ett internationellt nätverk av banker som arbetar för att göra kapital hållbart och transparent.

Läs mer om GABV

För sjunde året i rad toppar vi Fair Finance Guides  granskning av de svenska bankernas hållbarhetsarbete. 

Solpaneler

Vi erbjuder omställningslån till företag och föreningar som vill ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning.