Lev mer hållbart

Vill du också minska din eller ditt företags klimatpåverkan? Vill du börja leva mer hållbart? Vi vet att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här kommer några enkla tips om hur du kan börja ställa om och vad du kan tänka på.

Beräkna din klimatpåverkan

Börja med att analysera din klimatpåverkan genom att beräkna din energianvändning och ditt klimatutsläpp. Det gör du enklast genom en klimatkalkylator. Dina utsläpp uttrycks i koldioxidekvivalenter, vilket betyder att alla klimatpåverkande gaser är medräknade. Här kan du mäta din klimatpåverkan:

Privatperson

Klimatkontot (Svenska miljöinstitutet)
Denna kalkylator riktar sig till dig som privatperson och omfattar klimatpåverkan från bostad, resor, mat och övrigt. Här gör du en snabbuppskattning av din klimatpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter och ser om du har en hållbar livsstil. Du får också en jämförelse med medelsvenskens utsläpp.

Klimatkalkylatorn (WWF)
Den här kalkylatorn omfattar klimatpåverkan från mat, resor, hem och prylar och riktar sig till privatpersoner. Här får du snabbt fram en uppskattning av din klimatprofil uttryckt både i antal koldioxidekvivalenter och i antal jordklot.

Företag

Myclimate (Zeromissions kalkylator för företag)

Myclimate’s klimatkalkylator omfattar klimatpåverkan från energi, arbets- och tjänsteresor, mat och dryck till anställda samt pappersförbrukning och avfall. Den är förhållandevis enkel att fylla i och företagets klimatprofil uttrycks i koldioxidekvivaltenter, CO2e.

Minska matsvinnet – ät klimatsmart

Om vi som konsumenter köper mer närodlat och äter mindre kött sänker vi vår egen klimatpåverkan avsevärt samtidigt som vi balanserar matens belastning på klimatet. Att handla ekologiskt är ett bra sätt att driva på utvecklingen. Att vi slänger mat är också något som påverkar klimatet negativt så försök att låta bli det i möjligaste mån.

Att äta klimatsmart är inte så svårt som det låter.  Här är fyra tips från WWF:

  • Minska på svinnet! Planera inköpen så att du äter upp den mat du bär hem.
  • Ät hälsosamt och varierat – mycket frukt, grönt och fullkorn, minska på socker och onödigt fett.
  • Minska på köttet. Vi svenskar skulle behöva halvera vår köttkonsumtion. Välj gärna ekologiskt, naturbeteskött eller svenskt kött. Ersätt inte köttet med fisk utan med baljväxter och andra nyttiga proteinkällor.
  • Välj miljömärkt mat. En certifiering innebär att det görs en oberoende kontroll på att produkten lever upp till en standard och uppfyller miljökrav.

Effektivisera din energianvändning

Den bästa kilowattimmen är förstås den som inte används. Minska din energianvändning genom att:

  • Sänka värmen inomhus
  • Låta tomma rum vara släckta rum
  • Byt till lågenergilampor, lysrör och/eller LED-belysning
  • Förnybar energi - Se över dina el- och uppvärmningsavtal. Samtidigt som du ställer om till förnybar el kan du sänka elkostnaden. Förnybar el är till exempel vindkraft, solenergi och småskalig vattenkraft.

Energirådgivningen ger bra tips och information om för- och nackdelar för både företag och privatpersoner.

Hållbart sparande

Till sist vill vi tipsa dig om att se över ditt sparande. Visste du att dina sparpengar faktiskt kan göra den enskilt största positiva skillnaden för din klimatpåverkan? Genom att du gör valet att placera dina sparpengar och ditt pensionssparande i hållbara alternativ, är du med och påverkar samhället till att ställa om utvecklingen i världen i en mer hållbar riktning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att prata mer om hållbart sparande och vilka olika kontoformer vi kan erbjuda.