Investera i Ekobanken för en positiv framtid

Det är Ekobankens medlemmar som äger banken. En ägarandel kallas medlemsinsats och det är medlemsinsatserna som avgör hur mycket banken får låna ut av de medel som sätts in på konton i banken. Därför har en investering i medlemsinsatser i banken dubbel avkastning: både ekonomisk och ideell genom att banken bara lånar ut till ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara verksamheter.

Välkommen att vara med och bygga upp en svensk bank som helt satsar på hållbarhet i alla led.

Ekobankens medlemsinsatser i korthet

  • Grundinsats utan kurs är 1000 kr och ger en röst på bankens stämma.
  • Tillkommande insats med kurs (f.n. 1 460/1 000) ger en röst per 1000 kr på stämman upp till 10% av närvarande insatser.
  • En insats gör att banken kan låna ut upp till tolv gånger så mycket.
  • Historisk kurs på andelarna är inte någon garanti för framtida avkastning.
  • Andelar är inte detsamma som pengar på ett konto utan är en långsiktig investering.
  • Andelar omfattas inte av insättningsgaranti så som pengar på konto gör.
  • Om du i framtiden vill sälja insatsen så kan banken hjälpa till att finna köpare till den.
  • Historisk kursutveckling på andelar i Ekobanken finns här. 
  • Fördjupad information hittar du här.

Andelar i Ekobanken

Genom att bli medlem och ägare i Ekobanken är du med och påverkar bankens utveckling och tar del i bankens resultat. Ju mer eget kapital som finns i banken desto större möjligheter har vi att låna ut av de insatta medlen. På så sätt har en investering i Ekobanken dubbel avkastning för ägarna, både ekonomisk och ideell.

Läs mer

hand skriver på papper

Jag vill bli medlem i Ekobanken

bli kund digitalt

Jag vill bli kund