Sustainable Banking

Sustainable Banking (Social Banking) eller Values-driven Banking är en växande rörelse över världen och Ekobanken är den svenska representanten för denna sociala, etiska bankrörelse som numera finns i många länder. Ekobanken är bland annat medlem i GABV, se nedan, samt Institute for Social Banking som är ett gemensamt institut för många av dessa banker för utbildning och fortbildning av medarbetare. Institutet har en sommarkurs varje år och ett antal expertsammankomster för olika yrkesgrupper i sustainable banking rörelsen.

 

Global Alliance for Banking on Values

Global Alliance for Banking on Values (GABV) är ett internationellt nätverk av banker som drivs av att bidra med positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet. Den icke vinstdrivande organisationen bildades 2009 och består av reglerade banker samt några partnermedlemmar som inte har en banklicens. Nätverket står bakom ett antal vägledande principer för hållbara banker och har över 50 medlemmar i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika och Europa. Medlemmarna betjänar över 41 miljoner kunder och förvaltar mer än 127 miljarder USD och har tillsammans över 48 000 medarbetare.

Hjärtat i nätverket utgörs av ett bankledarnätverk och man vill skapa ett unikt utrymme för ledare inom hållbara banker att samarbeta och få inspiration. Det skapar också lärande- och utvecklingsmöjligheter för medarbetare i dessa banker. Nätverket tar en ledande roll i debatten om hur vi ska bygga en hållbar finansiell framtid genom att leda gemensamma projekt bland medlemmar, experter och partner och argumentera för en förändring av det finansiella systemet.

Titta gärna även på GABVs video om social banking.