Mikrofinans

Mikrofinans är inte enbart mikrokrediter, utan också sparande och råd och stöd. En stor fördel är också om det finns ett nätverk kring låntagaren. Ekobanken har metoder för att aktivera sådana nätverk och flera samarbetspartners som samverkar för att göra det möjligt att få ett mikrolån. Ett lån eller en kredit upp till motsvarande 250.000 kr och som är till för att starta eller utveckla en verksamhet räknas som en mikrokredit.

Mikrokrediter

Ekobanken arbetar endast inom det hållbara området. Banken inkluderar även de socialt hållbara aspekterna och är därför även inriktad på mikrokrediter. Ändamålet med lånet ska bidra till att  ekologiska, sociala eller kulturella mervärden skapas.

En mikrokredit i Ekobanken ska:

  • vara avsedd för start eller utvecklande av ett företags verksamhet
  • vara mindre än 250.000 kr
  • återbetalas på högst fem år
  • ha säkerheter för hela lånet

Sparande

Den som får en mikrokredit i Ekobanken ska också ha verksamhetens konto i banken. Det är ett bra sätt för banken att följa hur det går och hur verksamheten utvecklas.
Det kan också finnas vänner, kunder, medlemmar som vill spara i Ekobanken, ibland kombinerat med att deras sparande ska utgöra säkerhet för mikrokrediten. eller kommande nya lån.

Råd och stöd

Ofta behöver den som söker en mikrokredit någon form av råd och stöd. Vanliga samarbetspartners är Coompanion, Almi eller Nyföretagarcentrum. Vissa projekt kan också få hjälp via Länsbygderåden inom Hela Sverige Ska Leva. Almi har också mikrokrediter. Här kan du läsa mer om rådgivning i starten av ett projekt.

Säkerheter för krediten

En vanlig säkerhet för en mikrokredit är borgen. Alla som vill stödja den nya verksamheten kan gå i borgen med begränsade belopp. Ingen får gå i borgen för mer än två månadslöner. Summan av borgensförbindelserna måste vara 120 procent av lånesumman.
En annan säkerhet är pantsatt inlåning; exempelvis kan nätverk (stödgrupp) runt projektet pantsätta sitt gemensamma sparande.
Det kan finnas möjlighet att få säkerhet via någon fond eller kreditgarantiförening. Fråga oss om vi känner till någon sådan möjlighet i ditt område.