Säkerheter via Mikrofonden

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ och Sveriges största sociala investerare – med över 100 investeringar i den sociala ekonomin i sin portfölj. Ekobanken är en av grundarna till Mikrofonden. 

Mikrofonden erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. 

I många delar av Sverige startar nu Mikrofonder som har till syfte att hjälpa företag inom social ekonomi och lokal utveckling med att ställa ut garantier för banklån, där egna säkerheter saknas.

Läs mer om säkerheter på Mikrofonden och där kan du även se om det finns en Mikrofond i er region.