Crowd Funding 

För att ett angeläget projekt ska komma till stånd behövs ofta hjälp med kapital eller säkerheter från många människor. Det som behövs är socialt och juridiskt hållbara koncept. Här presenterar vi tre lösningar som har använts i Ekobanken genom åren.

Borgenskrets

Alla som vill stödja projektet går i borgen men vars och ens borgen är begränsad till en mindre summa. Ekobanken låter inte någon vanligtvis gå i borgen för mer än två månadslöner brutto. Summan av borgensförbindelserna måste vara 120 procent av lånesumman.

Garantifond

Ett eller flera konton i Ekobanken pantsätts som säkerhet för ett lån. Denna form har ofta använts när verksamheter som har ett överskott på likviditet vill stödja nya projekt men också privatpersoner kan hjälpa till på detta sätt. Kontot kan vara med eller utan ränta.

Lånegemenskap

Ett projekt behöver gåvor eller eget kapital och de som vill stödja det delar in sig i grupper. Varje deltagare lånar i Ekobanken till sin del och går samtidigt i borgen för de andra i sin lilla grupp med samma belopp som man själv lånat. Alla delar på ansvaret men ingen behöver ta på sig för mycket. Det är en trygghet för både banken och för den som lånar.