Frågor & Svar

Våra vanligaste frågor

Vilket är Ekobankens clearingnummer?
Ekobankens clearingnummer är 9700 och alla konton och lån i Ekobanken börjar med det clearingnumret.
Omfattas Ekobanken av den svenska insättningsgarantin?
Ja, alla konton i Ekobanken omfattas av svensk insättningsgaranti. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Medlemsinsatsen är en ägarandel och omfattas inte av garantin. Läs vidare på insattningsgarantin.se
Hur blir jag medlem i Ekobanken?
Du köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när du öppnar konto alternativt på blanketten
Köp av andelar
Om du i framtiden behöver sälja insatsen så kan Ekobanken hjälpa till med det.

Privat

Lägg till i utkast: Registreringen sparas i utkast som sedan kan öppnas för vidare signering. Endast användare som sparat i utkast kan se detta.

Spara i händelser: När betalningen är färdigregistrerad sparas de för signering av alla samtidigt. Detta är bra om man ska registrera flera betalningar och sedan ska signera dem
i ”bunt”. Kan användas om det är någon annan som ska slutsignera.

Godkänn: Betalningen signeras direkt och genomförs. Bra att använda om man bara har en betalning att göra.

Vilket är Ekobankens clearingnummer?

Ekobankens clearingnummer är 9700 och alla konton och lån i Ekobanken börjar med det clearingnumret.

 

 

Meddelanden
Meddelande om Fel vid automatisk kontoavstämning: kan bero på att bankkoppling till ekonomisystemet har stött på problem. Antingen en felkonfiguration vid uppläggningen eller störning utanför vår kontroll. Kontakta banken om det skulle uppstå en differens mellan bokföringen och bankkontot.
Hur blir jag medlem i Ekobanken?

Du köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när du öppnar konto eller använd blanketten Köp av andelar.

Om du i framtiden behöver sälja insatsen så kan Ekobanken hjälpa till med det.

Överföring till Swedbank
Överföring till Swedbank: Vid överföring till vissa konton i Swedbank behövs en nolla läggas in före kontonumret för att fylla ut kontonumret till 10 siffror. Vid alla överföringar till Swedbank tas femte siffran i clearingnumret bort.
Transaktionslista
Framtida betalningar: ovanför valt konto vid kontoöversikt visas framtida betalningar och överföringar som du registrerat i internetbanken samt kommande stående överföringar.
Har ni Swish?
Nej, Ekobanken erbjuder ej swish eller kort. De tjänsterna kan du ha kvar i annan bank. Vi har inte dessa tjänster ännu eftersom vi är en förhållandevis liten, men växande bank. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt tjänsteutbud och hoppas kunna erbjuda fler lösningar framöver.
Har ni bankkort?
Nej, Ekobanken erbjuder ej kort eller swish. De tjänsterna kan du ha kvar i annan bank. Vi har inte dessa tjänster ännu eftersom vi är en förhållandevis liten, men växande bank. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt tjänsteutbud och hoppas kunna erbjuda fler lösningar framöver.
Kan jag betala räkningar?
Via vår internetbank går det att betala räkningar till Plusgirot och Bankgirot samt göra överföringar till konton i andra banker. Du kan även lägga upp betalningar via autogiro (om du har det upplagt i annan bank kan vi hjälpa dig att flytta de befintliga uppdragen).
Hur öppnar jag ett konto i Ekobanken?
Enklast är att öppna konto här med ditt befintliga BankID.

Du kan även använda bankens blanketter som du hittar här

När du fyllt i blanketten, skriv ut den, skriv under och posta den tillsammans med en bevittnad kopia av giltig fotolegitimation till: Ekobanken, Frisvar, 153 20 Järna. Inget porto behövs.
Vad är mitt IBAN och SWIFT?

Konton i Ekobanken har inte IBAN eller SWIFT. Det är ej möjligt att ta emot utlandsbetalningar till konton i Ekobanken.

Företag och förening

Betala och överföra

Lägg till i utkast: Registreringen sparas i utkast som sedan kan öppnas för vidare signering. Endast användare som sparat i utkast kan se detta.

Spara i händelser: När betalningen är färdigregistrerad sparas de för signering av alla  samtidigt. Detta är bra om man ska registrera flera betalningar och sedan ska signera dem
i ”bunt”. Kan användas om det är någon annan som ska slutsignera.

Godkänn: Betalningen signeras direkt och genomförs. Bra att använda om man bara har en betalning att göra.

Vilket är Ekobankens clearingnummer?

Ekobankens clearingnummer är 9700 och alla konton och lån i Ekobanken börjar med det clearingnumret.

 

 

Filimport

Importera fil: Tänk på att välja rätt filformat då du ska importera en fil. Ändra i listan (klicka på pilen till höger) och ange - Autogiro – Löner – Leverantörsbetalningar etc. Efter att du har laddat upp filen behöver du gå till "Händelser" via klocksymbolen. Därefter väljer du fliken "Betalfiler". Markera aktuell fil och därefter kan filen godkännas.

Återrapporteringsfiler: hittas under ”Meny”- ”Företagstjänster” – ”Återrapportering betalfiler” och under ”Dokument” – ”Arkiv”.
Filer från bankgirot är textfiler som kan läsas in av ert ekonomisystem och automatiskt uppdatera reskontran. Stöd för att visa och skriva ut dessa rapporter för manuell avbockning saknas idag. Vi arbetar på ett separat visningsprogram men rekommenderar att ert ekonomisystem läser in filerna för automatisk avprickning och avstämning.

Använder du bankkoppling importeras filen automatiskt till bokföringsprogrammet.

ISO20022: Ekobanken stöder inte ISO20022. Ekobanken komma att stödja Bankgirots LB-format så länge det är möjligt. På några års sikt kommer formatet att upphöra och ersättas av nya format. Dessa beräknas kunna fungera samtidigt under en övergångsperiod. Ekobanken kommer att gå ut till aktuella kunder i god tid inför övergången.

Går det att ha Företags-Swish kopplat till sitt konto i Ekobanken?
Ekobanken har ännu inte denna tjänst.
Går det att ha kortinlösen till sitt konto i Ekobanken?
Inlösenavtalet kopplas till kontot i Ekobanken.
Har ni filtjänster i internetbanken med bl a betalfiler för leverantörsfakturor och löneutbetalningar?

Ja, i internetbanken kan ni hantera betalfiler som är kompatibla med de vanligaste ekonomi-, lön och bokföringsprogrammen.

 

Råd och tips:

 

Om du gjort en felaktig betalning och vill ta bort den ur filen: Gå till bankgirot.se och makulera betalningen.

När måste en lönefil senast skickas till Ekobanken/Bankgirot? Se Bankgirots hemsida, där finns en kalender som kan användas för att beräkna utifrån den aktuella månaden.

Hur blir vi medlemmar i Ekobanken?
Ni köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när ni öppnar konto alternativt på blanketten Köp av andelar.

 

Om ni i framtiden behöver sälja insatsen så kan Ekobanken hjälpa till med det.
Hur kan vi se informationen för våra Bankgiroinsättningar i Internetbanken?

För att se informationen på Bankgiroinsättningen klicka på Betala/överföra i Menyn till vänster, klicka vidare på Företag – Bankgiroinsättningar, nu ska Bankgironumret komma upp och för att se informationen måste du klicka på Bankgironumret. När du gör det första gången så kommer en pop-up ruta upp som måste tillåtas, sedan kan du se informationen.

Gör så här om pop-up blockerar:

Popup-fönster

Du kan behöva godkänna popup-fönster i din webbläsare för att kunna t ex visa bankgiroinsättningar. Vi rekommenderar att du ställer in popup-blockeraren i din webbläsare så att den tillåter popup-fönster. Nedan finner du instruktioner för de popup-blockerare som är inbyggda i Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari.

 

Internet Explorer: Klicka på Verktyg, välj Blockering av popup-fönster och sedan Inaktivera blockering av popupfönster.

 

Mozilla Firefox: Klicka på Verktyg, välj Inställningar, klicka på Innehåll och avmarkera Blockera popup-fönster.

 

Google Chrome: Klicka på ikonen med en skiftnyckel i webbläsarens verktygsfält, välj Inställningar, klicka på Visa avancerade inställningar, klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess, Välj ”Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster” vid Popup-fönster.

 

Safari: Öppna Safarimenyn och klicka på Inställningar. Klicka på fliken Säkerhet och avvmarkera Blockering av popup-fönster.

 

Edge: Välj knappen Fler åtgärder (som är markerad med … uppe i högra hörnet) och välj sedan Inställningar. Rulla nedåt i listan för att välja Visa avancerade inställningar och avaktivera Blockera popup-fönster.

Kan vi göra förtida uttag från bundna konton, Oikocredit Sparkonto eller sparbrev och vad kostar det?

Ja, det går alltid att göra förtida uttag från bundet konto eller sparbrev.

 

Avgiften för förtida uttag från sparbrev finns under Aktuella räntor.

 

Avgiften för förtida uttag från bundet konto består av ränteskillnadsersättning. Kontakta banken för en aktuell uträkning.

 

Uttag från övriga konton är kostnadsfria.

Kommer det vara möjligt att göra utlandsbetalningar via Ekobanken framöver?
Utlandsbetalningar finns inte i internetbanken och vi tar heller inte emot betalningar från utlandet. Den som har regelbundna utlandsbetalningar bör använda sig av en annan bank för den tjänsten.
Meddelanden
Meddelande om Fel vid automatisk kontoavstämning: kan bero på att bankkoppling till ekonomisystemet har stött på problem. Antingen en felkonfiguration vid uppläggningen eller störning utanför vår kontroll. Kontakta banken om det skulle uppstå en differens mellan bokföringen och bankkontot.
Omfattas Ekobanken av den svenska insättningsgarantin?
Ja, alla konton i Ekobanken omfattas av svensk insättningsgaranti. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Medlemsinsatsen är en ägarandel och omfattas inte av garantin. Läs vidare på insattningsgarantin.se
Överföra
Överföring till Swedbank: Vid överföring till vissa konton i Swedbank behövs en nolla läggas in före kontonumret för att fylla ut kontonumret till 10 siffror. Vid alla överföringar till Swedbank tas femte siffran i clearingnumret bort.
Transaktionslista
Framtida betalningar: ovanför valt konto vid kontoöversikt visas framtida betalningar och överföringar som du registrerat i internetbanken samt kommande stående överföringar.
Är Ekobanken en antroposofisk bank?

Ekobanken är en bank som är öppen för alla som vill medverka till ett finansiellt system man tar hänsyn till människan och planeten. Ekobanken är inte en antroposofisk bank eller ägd av antroposoferna. Banken startade 1998 som en fortsättning på EkoSparkassan, som i sin tur en gång startades av människor som var inspirerade av de tankar i antroposofin om samhället och människan som brukar kallas social tregrening. Runt Ekobanken finns i dag ett brett spektrum av medlemmar, kunder och utlåning och inkluderar även dem som bär med sig de ideal som banken haft med sig från början: ett mänskligt umgänge med pengar, transparens i utlåningen o s v. Dessa värden är ofta gemensamma nämnare för Ekobankens kunder och medlemmar oavsett vilka rötter de har.

Läs mer under fliken Policyer -Värdegrund.