Aktuella räntor

(Gäller fr o m 2020-01-02. Oförändrade sedan 2019-10-04)

Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida.

Konton

Bundet konto med fast ränta 1 år, årlig ränteutbetalning 0,00 %
Bundet konto med fast ränta 2 år, årlig ränteutbetalning 0,25 %
Bundet konto med fast ränta 5 år, årlig ränteutbetalning 0,75 %
Sparbrev med uppsägningstid 1-12 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) 0,10 %
Förening/företagskonto 0,00 %
Sparkonto Förening/företag 0,00 %
Stödkonto 0,00 %
Oikocredit Sparkonto (förtida uttag 0,1 %) 0,00 %
Skogskonto, Skogsskadekonto 0,75 %
Ekokonto
0,00 %

Lån

 Stödlån 3,00 %
Kommunal borgen 2,00 %
Företagslån, kontakta banken för ränteuppgift  
Hållbarhetsrabatt för byggande certifierat enligt Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld -0,50%
 Borgenslån 6,00% 
 Kontokredit nyttjat belopp 8,00% 

* Hållbarhetsrabatt ges till hus eller lägenheter som är märkta med miljömärkningarna Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld. För bedömning av hållbarhetsrabatt till småskaligt ekologiskt byggande, vänligen ta kontakt med banken.

Ovanstående räntor kan variera i enskilda fall. Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis.