Aktuella räntor

(Gäller fr o m 2020-01-02. Oförändrade sedan 2019-10-04)

Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida.

Konton

Bundet konto med fast ränta 1 år, årlig ränteutbetalning 0,00 %
Bundet konto med fast ränta 2 år, årlig ränteutbetalning 0,25 %
Bundet konto med fast ränta 5 år, årlig ränteutbetalning 0,75 %
Sparbrev med uppsägningstid 1-12 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) 0,10 %
Sparkonto, belopp under 50.000 kr 0,00 %
Sparkonto, belopp över 50.000 kr 0,00 %
Sparkonto för barn upp till 18 år, från första kronan 0,10 %
Ekokonto 0,00 %
Stödkonto 0,00 %
Oikocredit Sparkonto(förtida uttag 0,1 %) 0,00 %
Skogskonto, Skogsskadekonto 0,75 %

Lån

Med hållbarhetsrabatt* Lån över 2 miljoner kr Lån över 1 miljon kr Lån under 1 miljon kr
Bolån med bunden ränta 3 månader 1,65 % 2,25% 2,40 % 2,90 %
Bolån 2 år 1,80 % 2,40 % 2,65 % 3,15 %
Bolån 5 år 2,30 % 2,90 % 3,15 % 3,65 %
Borgenslån 6,00 %

* Hållbarhetsrabatt ges till hus eller lägenheter som är märkta med miljömärkningarna Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld. För bedömning av hållbarhetsrabatt till småskaligt ekologiskt byggande, vänligen ta kontakt med banken.

Ovanstående räntor kan variera i enskilda fall. Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis.

Effektiv ränta

Exempel 1: Hypotekslån med månadsvis rak amortering (fastighet som säkerhet)
Lånebelopp 400 000 kr
Lånets löptid 30 år
Nominell ränta 2,75 %
Effektiv ränta 2,78 %
Amorteringsfria perioder 0 mån
Uppläggningsavgift 0 kr
Exempel 2: Borgenslån med månadsvis rak amortering (borgen som säkerhet)
Lånebelopp 100 000 kr
Lånets löptid 10 år
Nominell ränta 6,00 %
Effektiv ränta 6,17 %
Amorteringsfria perioder 0 mån
Uppläggningsavgift 0 kr
Ekobanken har ingen aviseringsavgift för lån som betalas via Autogiro.