Bryr du dig om vad dina pengar gör på banken?

Vi lånar bara ut pengar till företag och organisationer som tar hänsyn till människan och jorden.

Ekobankens huvudkontor

Om Ekobanken

Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja människors möjlighet att ta fria initiativ. De berikar vårt samhälle i form av ett bredare utbud av bland annat vårdformer, pedagogiska metoder och konstnärliga uttryck. Vi ser pengar som ett socialt medium som ska underlätta människors samarbete. Vi har allmännytta och medlemsnytta som vår främsta drivkraft.

Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vi ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde.

Alla lån och krediter till verksamheter och företag publiceras minst en gång per år. Publiceringen kan också tjäna som inspiration för människor som vill ta initiativ. På det sättet vill vi skapa konkret mening och sammanhang kring pengar.

Ekobanken är en medlemsbank. En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid.