Debatt: Det behövs en ny bankkultur

Flera tidningar har publicerat en debattartikel skriven av Ekobankens VD Annika Laurén. Rubriken är att det behövs en ny bankkultur. Artikeln tar bland annat upp att det behövs alternativ till storbankerna och att både bankkunder och politiker bör agera så att vi får en större mångfald av alternativ och gradvis en ny bankkultur.

Länk till Folkbladet

VD Annika Laurén på listan över Sveriges miljömäktigaste

Tidningen Miljöaktuellt har utsett 2013 års 100 miljömäktigaste personer och som nr etta på listan kom återigen Johan Rockström som är chef för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Annika Laurén kom på plats nr 70. Bland andra ”miljömäktiga” med anknytning till Ekobanken kan nämnas:

18 Lars Nellmer, VD för KRAV

31 Johan Ununger, VD för Saltå Kvarn

73 Pia Jertfelt, generalsekreterare för Social Venture Network Sweden

84 Simon Werbart Flato, projektledare på Sustainergies

94 Fredrik Moberg, verksamhetschef på Albaeco, Stockholms Universitet

Miljöaktuellts läsare har nominerat över 300 personer och listan har sedan tagits fram av en jury utifrån kriterierna:

Åstadkommen miljönytta under 2012 i relation till personens reella makt och inflytande

Engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
Trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor

Familjer kan återförenas tack vare kyrkodonation – gåvan placeras i Ekobanken

Kinda pastorat donerar 90 000 kr till integrationsarbetet, något som gör det möjligt för somaliska barnfamiljer att återförenas. Gåvan placeras i Ekobanken som en garanti för dem som behöver låna till t ex flygbiljetter för att somaliska barn och föräldrar ska kunna återförenas. Garantin kommer även att kunna användas för mikrolån för den som vill starta eget.

Läs hela artikeln i Corren den 1 februari 2013 här

Årets Lokalekonomidagar på flera platser i Sverige

Under våren 2013 kommer det att arrangeras regionala Lokalekonomidagar på fyra platser i Sverige. Genom dessa konferenser hoppas arrangörerna nå fler och kunna fokusera ännu mer på vad som behövs för att utveckla den lokala ekonomin utifrån de lokala förutsättningarna. Ekobanken är en av initiativtagarna och är medarrangör till Lokalekonomidagarna.

Läs mer och anmäl dig här

Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt an­svar el­ler etik och pris­ta­ga­ren ska ha åstad­kom­mit go­da re­sul­tat.

Sista dag för nomineringar är den 31 januari.

Ekobanken är medlem i SVN och bankens VD Annika Laurén är medlem i juryn till Giraffpriset.

Läs mer om hur du kan nominera här

Ekobanken pratar hållbart sparande i Norrköping nu på måndag

Hur kan jag spara och placera pengar så att jag vet att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt? Kom och lyssna till representanter från Ekobanken och Oikocredit Sverige som berättar om hur dina pengar kan medverka till ett mer hållbart samhälle.

Arrangör: Norrköpings kommun genom SPIRA-initiativet.

Tid: Måndagen den 21 januari kl 18.30

Plats: Café Vetekornet, S:t Persgatan 113 i Norrköping.

Läs mer om SPIRA-initiativet

Seminarium om ekologisk byggekonomi för kollektivhusboende

Söndagen den 20 januari kl 10 – 16.30 arrangerar föreningen Hållkollbo seminarium om ekologisk byggekonomi för kollektivhusboende. Förutom att föreningen ska arbeta med sina egna byggplaner kommer Ekobanken att medverka och presentera finansieringslösningar. Seminariet kommer att hållas på ABF Huset i Stockholm.

Läs hela programmet här