Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt an­svar el­ler etik och pris­ta­ga­ren ska ha åstad­kom­mit go­da re­sul­tat.

Sista dag för nomineringar är den 31 januari.

Ekobanken är medlem i SVN och bankens VD Annika Laurén är medlem i juryn till Giraffpriset.

Läs mer om hur du kan nominera här

Ekobanken pratar hållbart sparande i Norrköping nu på måndag

Hur kan jag spara och placera pengar så att jag vet att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt? Kom och lyssna till representanter från Ekobanken och Oikocredit Sverige som berättar om hur dina pengar kan medverka till ett mer hållbart samhälle.

Arrangör: Norrköpings kommun genom SPIRA-initiativet.

Tid: Måndagen den 21 januari kl 18.30

Plats: Café Vetekornet, S:t Persgatan 113 i Norrköping.

Läs mer om SPIRA-initiativet

Seminarium om ekologisk byggekonomi för kollektivhusboende

Söndagen den 20 januari kl 10 – 16.30 arrangerar föreningen Hållkollbo seminarium om ekologisk byggekonomi för kollektivhusboende. Förutom att föreningen ska arbeta med sina egna byggplaner kommer Ekobanken att medverka och presentera finansieringslösningar. Seminariet kommer att hållas på ABF Huset i Stockholm.

Läs hela programmet här