Presentationer från seminariet

I samband med årsstämman arrangerade banken i samarbete med tankesmedjorna Trialog och Global utmaning ett seminarium kring hur tankar och idéer kring den globala omställningen kan se ut när de blir verklighet inom olika områden.

Här nedan finns presentationerna från föreläsarana:

 

  • Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef. Kristina Persson
  • Ulf Dahlsten – senior rådgivare Global Utmaning, Research Associate vid London School of Economics och Senior Advisor vid Global Climate Forum i Berlin. Han har bland annat varit statssekreterare, chef för Posten och director I EU-kommissionen för forskning och utveckling av nya teknikområden m.m. Ulf Dahlsten

 

Ekobankens stämma och seminarium

Ekobankens stämma och seminarium

Ekobankens ordinarie stämma hålls den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna. I samband med årsstämman arrangerar banken i samarbete med tankesmedjorna Trialog och Global utmaning ett seminarium kring hur tankar och idéer kring den globala omställningen kan se ut när de blir verklighet inom olika områden. Läs mer om seminariet nedan.

Hållbar ekonomi

Ett seminarium tillsammans med Tankesmedjorna Global Utmaning och Trialog.

Tid: Fredagen den 4 april kl 8.30 -12
Plats: Kulturhuset i Ytterjärna
Anmälaninfo@ekobanken.se eller telefon 08-551 714 70. Datumet för att anmäla sig till Ekobankens stämma är passerat.
Bakgrund:
Det finns en utbredd medvetenhet om att mänskligheten står inför existentiella utmaningar som utgår från att det å ena sidan pågår en överkonsumtion som hotar att föröda livsförutsättningarna på jorden samtidigt som å andra sidan en stor del av världens befolkning står utan ett rimligt livsuppehälle. Och klyftorna vidgas.  OECD konstaterar i en framtidsbedömning publicerad våren 2013: ”Fortsatt nedbrytning och förödande av naturmiljökapitalet förväntas till 2050, vilket riskerar att leda till oåterkalleliga förändringar som kan hota två århundradens förbättrade levnadsstandard”.  Naturförstöring och växande ekonomiska och sociala klyftor leder i sin tur till en ökande social oro och till våldsamma konflikter som ytterligare förvärrar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ohållbar utveckling. Ändå tillämpas i hela världen en ekonomisk doktrin som går ut på att blåsa under medel- och överklassen konsumtion när ekonomin behöver stimuleras, och skära ner i resurserna för de fattiga när ekonomin behöver stramas åt. Ett ekonomiskt paradigmskifte behövs för att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi.  En viktig del av en nödvändig omställning är att förbättra finansieringsmöjligheterna för hållbara investeringar, samtidigt som resurserna kanaliseras bort från investeringar som bidrar till ohållbart slöseri. På det här seminariet vill vi diskutera vilka utmaningar som finns i Sverige och globalt och ta upp några exempel på praktiska lösningar för att underlätta finansiering av hållbara investeringar.

Föreläsare:

  • Kristina Persson – grundare av tankesmedjan Global Utmaning som bland annat verkar för globala lösningar inom ekonomiområdet. Hon har tidigare varit landshövding i Jämtland, riksdagsledamot (s) och vice riksbankschef.
  • Ulf Dahlsten – senior rådgivare Global Utmaning, Research Associate vid London School of Economics och Senior Advisor vid Global Climate Forum i Berlin. Han har bland annat varit statssekreterare, chef för Posten och director I EU-kommissionen för forskning och utveckling av nya teknikområden m.m.
  • Annika Laurén – VD för Ekobanken

Tidsplan för hela dagen

8.30 Registrering, kaffe och mingel
9.00 Finansiella utmaningar för hållbar utveckling. Kristina Person.
På väg mot ett hållbart finansiellt system? Ulf Dahlsten.
Utvecklingsarbete i Sverige kring finansiering för hållbarhet. Annika Laurén
10.15 PAUS (minimässa)
10.45 Gemensam diskussion med panel och publik. Moderator Pär Granstedt, Trialog
12.00 Lunch och minimässa
13.00 Stämma
15.30 (ca) Bankfullmäktige (Förtroendekretsen) har möte

 

Beskrivning till Kulturhuset i Ytterjärna hittar du här  http://www.kulturhuset.nu/hitta_hit/

Pressmeddelande: Intresset för transparent banksparande växer

För 15:e året i rad redovisar Ekobanken tillväxt för sitt hållbarhetsinriktade och transparenta bankkoncept. Under 2013 ökade bankens balansomslutning med 14 procent och även internationellt finns en liknande utveckling hos motsvarande banker.

– Allt fler inser att eget sparkapital på bankkonton inte är neutralt, utan alltid innebär en fullmakt för företag och andra som lånar pengarna att agera på det ena eller andra sättet. Detta kan man själv påverka och det får effekt i vår omvärld ungefär på samma sätt som när man väljer ekologiska produkter eller fair trade, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Under 2013 växte Ekobankens balansomslutning till 625 miljoner kronor, resultatet var positivt och värdet på andelarna i banken steg med 3,7 procent. Under året etablerades ett nytt kontor i Stockholm och bankens internettjänster förbättrades ytterligare.

Ekobanken ger lån till företag, verksamheter eller projekt som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man utlåningen öppet. Sedan starten 1998 har banken fortfarande inte haft en enda kreditförlust. Ekobanken står också för en allmänt låg riskexponering genom att man bara lånar ut de pengar som faktiskt finns insatta i banken.

Ekobanken är en del av den internationellt växande Social Banking-rörelsen vars affärsmodeller går ut på att balansera de ekonomiska värdena med ekologiska, sociala och kulturella värden på ett transparent sätt. En jämförande studie gjord av Global Alliance for Banking on Values förra året visade att sådana banker över en 10-årsperiod var mer ekonomiskt hållbara och även stod sig väl vad gäller lönsamhet och avkastning, jämfört med några av de största affärsbankerna.

 

För mer information och kommentarer:
Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika.lauren@ekobanken.se
Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer.luthi@ekobanken.se

Pressmeddelande: Fortsatt uppåt för Ekobanken. Tror på ökande hållbarhetskrav från bankkunder

För 13:e året i följd redovisar hållbarhetsinriktade Ekobanken en fortsatt stadig tillväxt under 2011, fortfarande utan en enda kreditförlust sedan starten. Största ökningen av nya bankkonton märktes bland 70-talister och inom barnsparandet.

– Många nya kunder är av olika skäl uttalat kritiska till hur det ser ut i bank- och finanssektorn idag. Man ser inte minst en fördel i att genom vår utlåningspolicy veta att de egna och barnens sparpengar används till att finansiera hållbara verksamheter, säger Kristoffer Lüthi, vice VD på Ekobanken.

Ekobankens balansomslutning ökade under år 2011 med 15 procent till 489 miljoner kronor. Bankens utlåning till hållbara verksamheter och projekt ökade i ungefär samma grad, med 14 procent. Resultatet var positivt och kursen på medlemsandelarna skrevs upp med 4,6 procent.

Ekobanken är ensam i landet med att låna ut spararnas pengar enbart till ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara verksamheter och projekt. Utlåningen är transparent och redovisas öppet,vilket också är unikt i Sverige.

Idag är möjligheten för svenska bankkunder att välja hållbarhetsinriktade bankkonton generellt kraftigt eftersatt. Man kan jämföra med det som kallas etiskt fondsparande som har en marknadsandel på omkring 10 procent av fondsparandet, medan etiskt och hållbart inriktat bankkontosparande i stort sett inte erbjuds alls på marknaden. Det får stor betydelse eftersom bankkontosparandet i Sverige är hushållens största sparform och uppgår till över 1.100 miljarder kronor (enligt SCBs sparbarometer).

– Här finns en jättepotential som vi tror kan utvecklas starkt framöver genom ökade konsumentkrav. Vi hoppas att allt fler inser att inte bara den egna konsumtionen utan även de egna kontosparpengarna skapar fotavtryck och är med och påverkar hur samhället och världen utvecklas, säger Kristoffer Lüthi.

 

För mer information och kommentarer:

Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

Ekobanken först med hållbarhetsrabatt på bolånet

För Ekobanken är Svanens tuffa krav på hus en garant för att de lånar ut pengarna till hållbara bostäder.

– Äntligen används de finansiella krafterna till att styra mot ett mer miljöanpassat boende. Med det här initiativet kan den medvetne bostadsköparen sova bättre om nätterna: låga boräntor och lån hos en bank med en stark hållbarhetsprofil och som arbetar för transparens om hur deras kapital placeras, säger Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige.

Ett hus ska stå i över hundra år. De som bygger husen är dock oftast inte de som ska förvalta fastigheten. Då är det extra viktigt att med en kontrollerad byggprocess, så att till exempel inte fukt byggs in och att så hälsosamma material som möjligt används. För att få märka huset med Svanen krävs en omfattande dokumentation av material och process. Kontrollbesök görs på plats och alla handlingar granskas av en tredje part. Svanemärkta hus har ett gott inomhusklimat och är energieffektiva, vilket ger mindre koldioxidutsläpp.

– Vi menar att det ska löna sig att välja hållbart och med låga energi- och räntekostnader för bostaden tror vi att fler kommer att göra medvetna val . Det är brådskande att vi ställer om byggandet till att bli mer hållbart om vi ska nå såväl nationella som internationella miljö- och klimatmål, säger Annika Laurén, vd Ekobanken Sverige.

Ekobanken har sedan tidigare varit med som finansiär vid hållbart bostadsbyggande i specifika projekt, men nu vänder sig banken för första gången direkt till konsumenter.

För mer information kontakta
Ragnar Unge, vd, miljömärkning Sverige, telefon +46 8-55 55 24 04, ragnar.unge@svanen.se
Annika Laurén, vd Ekobanken Sverige, telefon +46 70-517 14 80, annika.lauren@ekobanken.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se