Finansiering och lokal utveckling

Den 15 mars kl 8.30 – 15.30 är Ekobanken med och arrangerar en dag som ska ge inspiration till föreningsutveckling.

Dagen ska ge inspiration kring hur det går att finna kapital, alternativa vägar till kapital och fonder samt diskussioner kring hur vi i partnerskap kan stödja finansiering av Social Ekonomi.

Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B i Göteborg.

Läs hela inbjudan här.

Köp andelar i Ekobanken och dra av på skatten redan i år

Ett nytt investeraravdrag har införts från och med den 1 december 2013 vilket innebär att privatpersoner som köper andelar i Ekobanken får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år och eftersom man får dra av hälften i deklarationen gäller detta för köp av andelar ända upp till 1,3 miljoner kronor. Avdraget görs i inkomstslaget kapital med 30 procent och gäller investeringar i företag som inte är börsnoterade.

De fullständiga reglerna för det nya investeraravdraget finns på: www.skatteverket.se

Ekobankens grundinsats är 1 000 kronor och kurssätts ej. Andelar utöver grundinsatsen kallas tillkommande andelar och får en kurs som hittills har fastställts i januari varje år när bokslutet för föregående år blivit klart. Aktuell kurs är 114,8. Läs på här om hur du köper och säljer andelar i Ekobanken. Hör gärna av dig med frågor!

Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2013

Ekobankens delårsrapport per den 30 juni 2013 visar på en ökad balansomslutning under det första halvåret med 54 Mkr till 602 Mkr. Resultatet före skatt uppgår till 429 tkr och kursen på andelarna lämnas oförändrad. Under det första halvåret har banken etablerat ett större kontor i Stockholm som framöver kommer att fyllas med alltfler medarbetare och utåtriktade aktiviteter.

Läs rapporten här

Nu finns vi på plats i vårt nya kontor i Stockholm

På Lilla Nygatan 13 i Gamla Stan i Stockholm har Ekobanken sedan en tid tillbaka sitt Stockholmskontor. Tidigare har vi haft ett möteskontor men nu tar vi steget till att ha medarbetare på plats i huvudstaden. På kontoret har du möjlighet att träffa våra medarbetare för bokade möten och för att diskutera dina behov av banktjänster och finansiering.

Vi delar lokalen med Pensionskassan Prometheus, Huvudmannaförbundet, Oikocredit och Social Venture Network.

Välkommen att höra av dig för att träffa Ekobanken i Stockholm!