Välkommen till Virtuella Almedalen

virtuella-almedalen

Tillsammans med Social Venture Network (SVN) genomför vi våra seminarier som skulle ha ägt rum under Almedalsveckan i digital form. Som vanligt är det första veckan i juli som gäller. Från måndag 29 juni till torsdag 1 juli får du möjlighet att delta och vi hoppas att du hittar flera intressanta och inspirerande webinarier att närvara på.

Fyra seminarier om dagen och mingel med Almedalsdrinken

• Vecka 27, måndag 29 juni – onsdag 1 juli.

• Varje förmiddag med start kl 8.30 och avslut ca 13.00

• Webinarierna är 40 minuter långa. Sedan följer 15 minuters Zoom-mingel som avslutas fem minuter innan nästa webinarium.

• Varje dag inleds med en aktuell rapport direkt från Gotland förmedlad av Almedalsveckans projektkontor.

• Vi avslutar varje dag med en summering samt att vi tillsammans mixar och avnjuter en alkoholfri Almedalsdrink som en av SVN:s samarbetspartners presenterar.

Läs mer om webinarierna och anmäl dig här.

Kundkännedom

Vi behöver ställa frågor till dig

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens tillhörande föreskrifter skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Vi behöver även veta din skatterättsliga hemvist, alltså det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst.

När du gör bankaffärer

När vi möter dig som kund, till exempel på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om dina bankaffärer eller din skatterättsliga hemvist. Du kan också ha fått ett brev hem till dig där vi ber dig skicka in nya uppgifter. Detta gör vi för att vi är skyldiga att ha god kunskap och kännedom om våra kunder för att inte banken ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De uppgifter som du lämnar behandlas helt konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och allmänna dataskyddsförordningen.

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om dig och en säkerställd identitet. Om vi inte har detta kan vi i värsta fall tvingas begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster.

Har du frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss

Mer information

Läs mer på Skatteverket och Svenska bankföreningen 

Ekobankens föreningsstämma hålls digitalt

årsmöte

I dagarna landar kallelsen till årets föreningsstämma hos bankens medlemmar. Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) och myndigheternas rekommendationer har Ekobankens styrelse beslutat att årets föreningsstämma den 24 april ska hållas digitalt. Det planerade öppna seminariet och minimässan kommer att skjutas på till ett senare tillfälle.

Du som är kallad till föreningsstämman och väljer att anmäla dig kommer att få instruktioner via e-post om hur du ansluter dig till mötet.

Läs mer:

Med anledning av Corona-viruset (COVID 19)

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken.

Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken
Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Undantag för amortering (uppdaterat 20-04-02)

Idag, 2 april, kommer Finansinspektionen med förslaget att ge banker möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från kravet på amortering. Detta undantag är föreslaget att gälla från 14 april fram till och med juni 2021. Därefter omprövas beslutet. Ekobanken hanterar och prövar varje enskild bolåneförfrågan precis som tidigare.

Frågor och svar (Finansinspektionen)

Information till dig som företagare

Kontakt

Texten uppdateras löpande

Ekobankens årsredovisning 2019 och en hälsning från vår nya vd

 

Nu har jag varit vd i tre månader för den här fina banken med sina fantastiska medarbetare och kunder. Den senaste månaden har, som alla vet, inneburit en helt ny situation för de flesta i världen.
Vi har en tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Bankens organisation har så här långt mycket väl klarat av omställningen till ett sätt att arbeta där vi försöker minska smittspridningen och får banken att fungera.

För några veckor sedan blev vår årsredovisning för 2019 klar som planerat, den finns att läsa här.

Ta hand om er och som en klok person skrev ”Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!”

Hälsningar

Maria Flock Åhlander