Bankens resultat 2016 och kurs på andelarna

För Ekobanken var 2016 ett minst sagt omvälvande år. I början av januari gavs klartecken till en process som innebar att banken, från att ha haft begränsade tjänster, skulle ta steget till fulla betaltjänster med en internetbank och en mobilbank.
För att nå dit krävdes byte av datasystem från ett egenförvaltat litet system som varit med från bankens början till ett inträde i Skandinavisk Datacentrale, SDC, ett danskt bolag som är gemensamt ägt av 125 banker i Norden. Det krävdes också inträde i Dataclearingen, vilket innebar att Ekobankens alla kontonummer behövde bytas. Slutligen krävdes medlemskap i Bankgirot med alla de formella krav som ställs där.

Bankens resultat efter skatt för 2016 uppgick till  -8,5 mkr. Resultatet rensat för investeringen i bank- och ekonomisystem uppgick till 0,8 mkr. Inte heller 2016 har banken haft några kreditförluster. Styrelsen fastställde kursen på andelarna till 1 230/1 000 kr, vilket motsvarar en värdeökning om 1,23 procent. Detta gäller andelar utöver den obligatoriska medlemsinsatsen på 1 000 kr. Både ut- och inlåning har växt under året, utlåningen med 23 procent och inlåningen på kunders konton med 6 procent.

Ekobankens kunder har under 2016 visat glädje och stort tålamod och lojalitet under ett år med flera stora förändringar. Många har också entusiastiskt satt igång och använt de nya tjänsterna och hjälpt till att identifiera olika fel och buggar, som obönhörligen följer med ett nytt system så att de kunnat åtgärdas.
Årets stämma kommer att hållas i Ytterjärna den 7 april och ett seminarium planeras till förmiddagen samma dag. Välkomna!