Ekobankens föreningsstämma hålls digitalt

årsmöte

I dagarna landar kallelsen till årets föreningsstämma hos bankens medlemmar. Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) och myndigheternas rekommendationer har Ekobankens styrelse beslutat att årets föreningsstämma den 24 april ska hållas digitalt. Det planerade öppna seminariet och minimässan kommer att skjutas på till ett senare tillfälle.

Du som är kallad till föreningsstämman och väljer att anmäla dig kommer att få instruktioner via e-post om hur du ansluter dig till mötet.

Läs mer:

Med anledning av Corona-viruset (COVID 19)

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken.

Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken
Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Undantag för amortering (uppdaterat 20-04-02)

Idag, 2 april, kommer Finansinspektionen med förslaget att ge banker möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från kravet på amortering. Detta undantag är föreslaget att gälla från 14 april fram till och med juni 2021. Därefter omprövas beslutet. Ekobanken hanterar och prövar varje enskild bolåneförfrågan precis som tidigare.

Frågor och svar (Finansinspektionen)

Information till dig som företagare

Kontakt

Texten uppdateras löpande

Ekobankens årsredovisning 2019 och en hälsning från vår nya vd

 

Nu har jag varit vd i tre månader för den här fina banken med sina fantastiska medarbetare och kunder. Den senaste månaden har, som alla vet, inneburit en helt ny situation för de flesta i världen.
Vi har en tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Bankens organisation har så här långt mycket väl klarat av omställningen till ett sätt att arbeta där vi försöker minska smittspridningen och får banken att fungera.

För några veckor sedan blev vår årsredovisning för 2019 klar som planerat, den finns att läsa här.

Ta hand om er och som en klok person skrev ”Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!”

Hälsningar

Maria Flock Åhlander

Information till för dig som företagare, med anledning av Covid 19 (Coronaviruset)

Regeringen och statliga myndigheter har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa företagare som drabbats:

Korttidspermittering införs

Det här förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften och samtidigt får den anställde ut över 90 procent av lönen. Har du anställda och ditt företag är ekonomiskt pressat kan du få ekonomiskt stöd och detta stöd kallas korttidspermittering. Förslaget om korttidspermittering träder i kraft den 7 april 2020 och tillämpas retroaktivt från 16 mars 2020.

Läs mer på regeringen.se 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde ansöker om ersättning retroaktivt för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Ansök hos Skatteverket (länk)

Regeringens garantiprogram för små och medelstora företag

Onsdag den 25 mars kom ett stödpaket från Regeringen riktat till Sveriges små- och medelstora företag som är drabbade av effekterna av coronaviruset. Bland åtgärderna finns ett garantiprogram på 100 miljarder kronor, en så kallad statlig låneakut.

Garantiprogrammet gäller för nya lån och krediter, och villkoren kommer inom de närmaste dagarna utformas av Riksgälden. För Ekobanken betyder det att vi i nuläget avvaktar mer information samtidigt som vi ser över hur vi på bästa sätt kan stötta våra kunder. Vi avvaktar mer information om garantiprogrammet och hur villkoren är utformade när Riksdagen har tagit beslut.

Läs mer  på regeringen.se

Här hittar du mer information från regering och myndigheter med anledning av coronautbrottet:

Regeringen.se
Krisinformation.se
Verksamt.se
Skatteverket.se

Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken

Kom i kontakt med Ekobanken

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd.

Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Fortsatt stabil utveckling för Ekobanken


Det gångna året har varit ett år med en stabil och positiv utveckling av banken. 2019 års resultat uppgår till 2,8 mkr, nettoutlåningen ökade med 4 %, inlåningen med 13 % och medlemsinsatserna med drygt 5 mkr. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att de ökade med 2 % till 1306 kr/1000 kr.

Under året valdes Kristoffer Lüthi till arbetande styrelseordförande efter bankens stämma i april. Efter 21 år som bankens vd slutade Annika Laurén i samband med årsskiftet. Ny vd sedan 1 januari är Maria Flock Åhlander som arbetat i olika roller i banken sedan 2007. Den här organisationsförändringen gör att Ekobanken fortsätter att utveckla och befästa sin position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Föreningsstämma

Årets stämma kommer att hållas på Kulturhuset i Ytterjärna fredag den 24 april. På förmiddagen bjuder vi in till minimässa och ett öppet seminarium. På eftermiddagen genomförs bankens årsstämma. Reservera datumet i kalendern och håll utkik efter seminariets tema på vår hemsida. Varmt välkomna!

Dina bankärenden inför årsskiftet

Inför årsskiftet är det bra om du planerar dina bankärenden i förväg eftersom det är många helgdagar.

Tänk på att:

• Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet.
• I år är det få bankdagar mellan jul och nyår.
Se dagar då bankkontoren har stängt.

Internet- och mobilbanken (gäller bankdagar)

• Betalningar i internet- och mobilbanken: innan kl 8 för att pengarna ska vara framme samma bankdag.
• Överföringar i internet- och mobilbanken: innan kl 13 för att pengarna ska vara framme samma bankdag.

Återlansering: stödkonto med Vi-skogen

vi-skogen

Foto: Vi-skogen

Nu återlanserar vi Vi-skogens stödkonto. Det innebär att Ekobanken ger Vi-skogen ett ekonomiskt stöd istället för att du som kund får ränta på ditt sparkonto. Summan vi ger till Vi-skogen baseras på kundernas totala sparande i stödkontot. Sedan använder Vi-skogen pengarna för att stötta fattiga småbrukande bönder i östra Afrika. Syftet är att bl.a. genom trädplantering bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning.

För att uppfylla detta ändamål får bönderna ekonomiskt stöd och hjälp med plantering av träd med metoden ”Agroforestry”. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Öppna stödkonto

Mer om Vi-skogen

Agroforestry

Vad är Agroforestry? Det är ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar.
Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Trädklubbar

Vi-skogen jobbar med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter. På Vi-skogens trädklubbar lär sig skolbarnen att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. De får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Träden kan vara startskottet för en grönare framtid, trots klimatförändringarna!
Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och hindras till ett bra liv. Idag lever 160 miljoner barn i områden som riskerar svår torka, merparten av dem bor i Afrika. Men med stöd från Vi-skogen kan barnen ändra utvecklingen.

Läs mer om Vi-skogen

 

Öppettider under jul och nyår

I år är det få bankdagar mellan jul- och nyårsafton.

Vi har öppet som vanligt :

  • måndag 23 december
  • fredag 27 december
  • måndag 30 december

Vi har under dessa dagar öppet på Skävekontoret i Järna, men det är stängt på kontoret i Gamla Stan. Där öppnar vi åter igen den 7 januari.

Under följande datum är båda våra kontor stängda:

  • 24 december julafton
  • 25 december juldagen
  • 26 december annandag jul
  • 31 december nyårsafton
  • 1 januari nyårsdagen

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Flock Åhlander utsedd till ny vd för Ekobanken från 1 januari 2020

Idag har Ekobankens styrelse beslutat att Maria Flock Åhlander tillträder tjänsten som ny verkställande direktör 1 januari 2020. Maria efterträder Annika Laurén, som varit vd för banken sedan den grundades 1998.

– Vi är mycket glada över att idag kunna presentera Maria som ny vd från och med 1 januari. Hon bottnar med självklarhet i Ekobankens värderingar och har en gedigen erfarenhet av hållbarhets- och ledarskapsfrågor. Jag har arbetat med henne sedan 2007 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Kristoffer Lüthi, styrelseordförande för Ekobanken.

Maria Flock Åhlander började på Ekobanken 2007 och har arbetat i nästan alla delar i banken, nu senast som ekonomi- och hållbarhetschef samt HR-ansvarig. Sedan april 2019 har hon varit bankens vice vd.

– Ekobanken har en unik ställning bland svenska banker genom att vara den enda banken som berättar vad pengarna gör när de är i banken. Jag är mycket hedrad över att vara utsedd till ny vd för Ekobanken. I min nya roll vill jag utveckla och befästa vår position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart, säger Maria Flock Åhlander.

Marias nya roll innebär att hon förutom att vara vd också fortsätter att vara bankens hållbarhetschef.

– För oss är det självklart att hållbarhetsfrågorna är själva livsnerven i vår verksamhet, inte något vid sidan av. En naturlig konsekvens av vårt hållbarhetsfokus är att ansvaret för frågorna finns i bankens högsta ledning, säger Maria Flock Åhlander.

– Jag känner mig glad och trygg i att lämna över ledarskapet till Maria. Hon är väl förankrad i banken och har ett starkt förtroende bland medarbetare och medlemmar, säger Annika Laurén. Det har varit en stor upplevelse att få sjösätta och följa Ekobanken som pionjärverksamhet inom sustainable banking i Sverige. Maria kommer att fortsätta arbetet och prägla det med ytterligare kunskaper och nya idéer inom hållbarhetsområdet.

 

Ekobanken vice vd, Maria Flock Ahlander

Maria Flock Åhlander

 

Läs hela pressmeddelandet

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Karin Runge, kommunikationsansvarig
Tel: 072 586 24 77
karin.runge@ekobanken.se

Maria Flock Åhlander, tillträdande vd
Tel: 070 551 78 56
maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
Tel: 070 551 77 50
kristoffer.luthi@ekobanken.se

Denna information är sådan information som Ekobanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 december 2019, klockan 15:00.