Ekobanken bjuder in till seminarium om Byggemenskaper i Göteborg 15/3

Ekobanken möter många som är intresserade av att bygga ekologiskt eller skapa boendemöjligheter tillsammans. En byggemenskap är en relativt ny form där en grupp människor utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Gruppernas delaktighet möjliggör ökad social sammanhållning, lägre kostnader, större variation och mångfald i staden och innovationskraft som kan driva ekologiskt hållbart byggande.

Byggemenskaper kan vara en möjlighet för grupper och aktörer inom byggsektorn som vill skapa nya former av socialt och ekologiskt hållbara bostäder. Samtidigt är kommun, byggare och andra aktörer ovana vid denna nya form av byggherrar och det finns en del knäckfrågor som måste lösas. Därför bjuder vi tillsammans med Ekocentrum i Göteborg in till seminarium den 15 mars.

På seminariet möts representanter från fastighets- och stadsbyggnadskontor, banker, projektledare, arkitekter, byggare, akademi och byggemenskapsprojekt för att belysa hur stadsplanering, finansiering, och stödstrukturer kan bidra till att förverkliga fler byggemenskaper.

Läs mer om seminariet och anmäl dig på Ekocentrums hemsida.