Nu är bankens fullständiga årsredovisning publicerad

Ekobankens fullständiga årsredovisning för 2017 finns nu ute för nedladdning. Där kan du läsa om fjolårets verksamhet och om den ekonomiska utvecklingen av banken. Det finns även en förteckning över bankens samtliga lån. Årsredovisningen finns under ekonomi.