Fairtrade challenge och debattartikel

Det offentliga måste köpa in rättvist – ”Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt, visar en dagsfärsk Kantar Sifo-undersökning. Det är en viktig signal till politiker i en tid när fattigdom ökar i världen. Sveriges åtaganden vad gäller …

Ekobanken redovisar företagslånekunders klimatpåverkan

För fösta gången kan Ekobanken redovisa sina företagslånekunders klimatpåverkan. Ekobanken har i april 2019, precis som många andra medlemsbanker i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar. …

Ekobankens årsredovisning 2020

  Nu är Ekobankens årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling samt kommentar på hur coronapandemin påverkat banken. Som vi tidigare har kommunicerat har vi en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. …

Nytt poddavsnitt med Feminvest

Nu har ett nytt avsnitt av Feminvests podd släppts. I detta avsnitt samtalar Michaela Berglund och vår vd Maria Flock Åhlander om Ekobanken och vårt arbete för ett ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle. Feminvest är idag Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare med närmare 25.000 medlemmar. Företagets ambition är att aktivt jobba …

Ekobankens hållbarhetsrapportering via Worldfavor

Ekobanken finansierar endast företag och föreningar som kan visa på ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Ekobanken är också helt transparenta och öppna med vilka företag och föreningar som finansieras. Ekobankens största hållbarhetspåverkan sker i vår utlåning och banken har genom åren tittat på olika sätt att redovisa detta. I samband med att Ekobanken skrev under …

Bli kund i Ekobanken

Med anledning av de senaste dagarnas medierapportering kring de svenska bankernas miljardinvesteringar i fossilindustrin är det många som söker ett hållbart bankalternativ och vi är väldigt glada över att så många har hittat till oss. Är Ekobanken en vanlig bank? Ekobanken är en vanlig bank med svensk insättningsgaranti men med några skillnader: Vi är en …

Ekobanken visar fortsatt stabil utveckling

Under 2020 drabbades hela världen av coronapandemin. Bankens organisation har så här långt mycket väl klarat av omställningen till ett sätt att arbeta där vi försöker minska smittspridningen bland medarbetarna och samtidigt få banken att fungera. Vi har under året haft en tät dialog med kunderna och vi gör vad vi kan för att stötta …