Årets Lokalekonomidagar på flera platser i Sverige

Under våren 2013 kommer det att arrangeras regionala Lokalekonomidagar på fyra platser i Sverige. Genom dessa konferenser hoppas arrangörerna nå fler och kunna fokusera ännu mer på vad som behövs för att utveckla den lokala ekonomin utifrån de lokala förutsättningarna. Ekobanken är en av initiativtagarna och är medarrangör till Lokalekonomidagarna. Läs mer och anmäl dig …

Sista dagarna att kunna nominera till Giraffpriset

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, de­lar från och med 2011 år­li­gen ut Gi­raff­pri­set. Pri­set ska gå till en per­son, ett fö­re­tag el­ler en or­ga­ni­sa­tion som stuc­kit ut hal­sen, gjort nå­got ex­tra mo­digt och trott så starkt på detta att man va­rit vil­lig till ett stort risk­ta­gan­de, ha bru­tit ige­nom mot­stånd. Det ska hand­la om mil­jö, so­ci­alt …

Ekobanken pratar hållbart sparande i Norrköping nu på måndag

Hur kan jag spara och placera pengar så att jag vet att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt? Kom och lyssna till representanter från Ekobanken och Oikocredit Sverige som berättar om hur dina pengar kan medverka till ett mer hållbart samhälle. Arrangör: Norrköpings kommun genom SPIRA-initiativet. Tid: Måndagen den 21 januari kl 18.30 Plats: Café …

Seminarium om ekologisk byggekonomi för kollektivhusboende

Söndagen den 20 januari kl 10 – 16.30 arrangerar föreningen Hållkollbo seminarium om ekologisk byggekonomi för kollektivhusboende. Förutom att föreningen ska arbeta med sina egna byggplaner kommer Ekobanken att medverka och presentera finansieringslösningar. Seminariet kommer att hållas på ABF Huset i Stockholm. Läs hela programmet här

Vi skickar inga julkort

Ekobanken skickar inga julkort till våra kunder och samarbetspartners. Istället har vi valt att skänka ett belopp till två organisationer där vi tror att pengarna kommer att göra nytta. För sjunde året i rad delar organisationen Jul Till Flera ut julklappar till människor i utsatthet. Med sitt arbete vill de ta tillvara företags och privatpersoners …

Livesändning från dagens seminarium med årets Right Livelihood pristagare

Idag den 6 december kl 16 anordnar Ekobanken tillsammans med Svenska Institutet, Svenska kyrkan, Ordfront och Right Livelihood Award Foundation ett seminarium med årets Right Livelihood pristagare. Seminariet kommer att sändas direkt för den som inte har möjlighet att vara med. Länk till livesändningen kl 16

Ekobanken Väst bjuder in till eftermiddagsté den 21 november

Är du kund i Ekobanken och vill träffa oss och andra kunder? Eller är du nyfiken på Ekobanken och vill veta mer? Ekobanken har sedan årsskiftet kontor i Ekocentrums lokaler vid Kapellplatsen i Göteborg. Detta tycker vi är hög tid att fira tillsammans med er och alla andra som är nyfikna på Ekobanken. Kom till …