Historik

1980 Fria Kulturfonden startar i Järna.
1986 Sparkassan Sola startar i Hökarängen.
1992 Fria Kulturfonden och Sola går ihop och bildar Ekosparkassan.
1996 Ekobanken grundas och lämnar in ansökan om banktillstånd som medlemsbank.
1998 Ekobanken startar den 30 september i Järna med hjälp av en dispens från kapitalkravet och får starta med ett kapital på 10 miljoner kr. Ekosparkassan läggs ner och så gott som alla medlemmarna går in i Ekobanken.
1999 Banken förhindras att växa vidare på grund av ofullständig banklagstiftning och banken tvingas be kunder att inte sätta in mer pengar.
2000 Politiskt arbete leder fram till att en lagändring planeras och därmed får Ekobanken tillstånd att växa med en kapitaluppbyggnad i takt med bankens tillväxt. Banken flyttar från Klockargården på Södra Järnvägsgatan i Järna till det nyrenoverade kontoret i Skäve Magasin.
2002 Allt fler resor och föredrag runtom i landet. Den första projektlånebroschyren kommer ut. Arbetet med Lokalekonomisk finansiering startar.
2003 Namnbyte till Ekobanken Medlemsbank. De första ideella ombuden börjar. De första Lokalekonomidagarna vid Växjö Universitet hålls.
2004 Idéarbete i förtroendekretsen och enkät till kunderna. Ekobanken är medgrundare till Sveriges Kreditgarantiförening.
2005 Kontoret i Gamla Stan i Stockholm öppnas och resorna för att besöka kunder i Göteborg blir allt tätare. Arbetet med mikrofinans i Sverige startar.
2006 Internettjänsten och Girokopplingen lanseras – enklare att vara kund i banken.
2007 Bankens samtliga kontonummer anpassas till gängse struktur i andra banker och det blir möjligt att sätta in pengar på konton i Ekobanken via andra banker.
2008 Ekobanken har tioårsjubileum.
2009 Ekobanken Väst startar.
2010 Ekobanken får Nordiska Rådets Natur- och miljöpris.
2011 Sänkt insatskrav underlättar för mikrokrediter och privatlån.
2012 Ekobanken passerar under året en halv miljard i balansomslutning och har nu 17 medarbetare.
2013 Permanent Stockholmskontor öppnar.
2014 Ränterabatter till Hållbart byggande införs.
2015 Projekt betaltjänster har påbörjats. Ekobanken bäst i Fair Finance Guides granskning.
2016 Betaltjänster införs. Bankgiroanslutning. Ny internet- och mobilbank.
Ekobanken toppar återigen Fair Finance Guides granskning med hela 99 %.
2017 Första hela året då Ekobanken erbjuder fulla betaltjänster för företag.

 

Ekobanken tillhör en internationell bankrörelse som kallas Social Banking eller Sustainable Banking, som ett alternativ till andra banker. Så här ser framväxten ut av den rörelsen:

 

1961 Gemeinnützige Treuhandstelle startar i Bochum, Tyskland.
1971 Triodos Foundation i Nederländerna.
1974 GLS bank startar och har idag kontor i flera städer i Tyskland.
1980 Triodos Bank startar och har idag kontor i flera länder. Fria Kulturfonden startar i Järna. De första finansieringsprojekten är i Arby, Norrköping och Järna.
1981 Andelskassen Merkur startar i Danmark och har idag kontor i flera danska städer.
1984 Freie Gemeinschaftsbank i Schweiz startar.
1985 Ökobank i Tyskland grundas.
1986 Spar och Låneassociationen SOLA i Stockholm startar.
1986 Cultura Lånesamvirke i Norge.
1989 Inaise, den internationella föreningen för investerare i den sociala ekonomin, bildas och har nu ett 40-tal medlemmar i hela världen. La Nef, den etiska banken i Frankrike, grundas.
1992 Fria Kulturfonden och SOLA bildar gemensamt Ekosparkassan med kontor i Järna.
1996 Beslut fattas om att grunda Ekobanken – Din Medlemsbank i Sverige.
1997 Cultura Sparebank startar i Norge och Cultura Lånesamvirke läggs ner. Grupper av människor arbetar i Sverige på att få ihop kapital till Ekobankens start.
1998 Ekobanken startar. Banca Etica startar i Italien och är representerad på många platser i landet.
2001 FEBEA, en europisk federation för etiska och alternativa banker, startar och har numera över 20 medlemmar.
2002 SEFEA, alternativt europeiskt finansbolag, grundas av FEBEAS medlemmar för att stärka och utveckla den etiska och solidariska finanssektorn i Europa.
2003 Ökobank i Tyskland kommer i svårigheter och tas över av GLS Gemeinschaftsbank.
2005 Institute for Social Banking, utbildnings- och forskningsinstitut, grundas av ett tiotal etiska och sociala banker i Europa. Institutet har hittills utvecklat ett Bachelors Programme, ett Masters Programme samt en Summer School i samarbete med olika universitet.
2009 Global Alliance for Banking on Values startar.